Колектив ЦПВ «Контакт» працює над тим, щоб в позаурочний час виховувати і навчати дітей, формувати їх естетичні смаки, світоглядні орієнтири, які стануть підставою життєвого вибору, розвивати пізнавальну діяльність, створювати умови для самореалізації молоді.

Завдання сучасного освітнього закладу – формування громадянина-патріота, здатного розбудувати суверенну Україну, творчої особистості з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку. Тому форми й методи виховання в ЦПВ «Контакт» базуються на українських традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології. Домінантою навчально-виховного процесу є національно-патріотичне виховання молоді, формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності, до самої себе, розвитку активної та високоморальної життєвої позиції.

Звіт ЦПВ 2022-2023 н.р.

Звіт ЦПВ 2021-2022 н.р. Звіт ЦПВ 2022

Аналітична довідка щодо результатів анкетування вихованців ЦПВ «Контакт»

Звіт ЦПВ 2021

Звіт ЦПВ 2020


Надрукувати   E-mail