Навчальна програма «Відповідальне споживання»

Керівник гуртка: Троян Олена Петрівна

Категорія вихованців: 13-15 років

Вплив кожної окремої людини на навколишнє середовище є незначним, якщо порівнювати його із діяльністю промислових підприємств. Однак, обираючи товари та послуги, саме ми здійснюємо вплив на виробника та можемо стати стимулом покращення стану довкілля.

Заняття гуртка «Сучасний консьюмер» сплановані за навчальною програмою позашкільної освіти «Відповідальне споживання», метою якої є формування ключових компетентностей особистості засобами відповідального ставлення до навколишнього середовища.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної, яка передбачає формування знань сутності зміни споживчих структур, а саме: «стале споживання», «економія ресурсів», «сертифікація», «маркування», «екологічний транспорт», «вплив на навколишнє середовище», «екологічний слід», «екологічний рюкзак», «відповідальний шопінг», «якість життя», «парникові гази», «зміни клімату» тощо;

практичної, що спрямована на вміння аналізувати, оцінювати та класифікувати інформацію, формулювати аргументи, дискутувати, використовувати додаткові джерела інформації, ухвалювати та пояснювати власні рішення;

творчої, спрямованої на формування стійкого інтересу до занять, потреби у самореалізації та духовному самовдосконаленні; розвиток творчих здібностей та умінь, системного та логічного мислення, здатності проявляти творчу ініціативу;

комунікативної, спрямованої на налагодження своєї роботи та роботи команди, пошуку спільної мови з друзями та батьками, залучення їх до відповідального споживання;

соціальної, яка передбачає формування вміння ставити вимоги до себе та оточуючих щодо збереження навколишнього середовища.


Надрукувати   E-mail