Керівник гуртка: Подопригора Дмитро Вадимович.

Одним із пріоритетних завдань сучасної освіти є розвиток найдієвіших сил і можливостей особистості, формування компетентної людини, тобто здатної до активної участі в суспільному житті, до самореалізації та постійного самовдосконалення. А важливою умовою повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність творити. Творча особистість є найбільшою цінністю для будь-якого суспільства, і розвиток творчого потенціалу покладається як на шкільну так і на позашкільну освіту.

Актуальність програми: Образотворче мистецтво – важливий засіб морального, естетичного виховання дітей, формування художньої культури, загальнолюдських, національних цінностей, гармонійного розвитку особистості. Вже у ранньому віці образотворча діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-захоплюючих форм творчості дитини. Тому образотворче мистецтво є універсальним у вирішенні завдань художнього і особистісного розвитку дітей, громадянського та духовного становлення підростаючого покоління.


Надрукувати   E-mail