Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеню "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Russian German English Ukrainian
Понеділок, 12 січня 2015 10:22

Умови приймання учнів до першого класу

«Погоджено»

Начальник управління освіти

______________ Костенко Л.Д.

 

«Затверджено»

Директор «НВО «СЗНЗ І ст. «Гармонія» - гімназія ім. Т.

Шевченка – ЦПШВ «Контакт»»

______________   Война Г.Г.

 

Умови приймання учнів до першого класу

«НВО «СЗНЗ І ст.«Гармонія» - гімназія ім. Тараса

Шевченка – ЦПВ «Контакт»»

(розроблені у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.2003 року, яким затверджено «Інструкцію про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл інтернатів) та у відповідності до статуту навчального закладу)

 

1.    Загальні положення

1.1.    Приймання учнів до 1 (спеціалізованих) класів з поглибленим
вивченням англійської мови здійснюється на основі конкурсного відбору.

1.2.    Приймання учнів до 2-4 класів здійснюється на конкурсній основі за наявності вільних місць.

1.3.   Участь у конкурсному відборі мають змогу брати діти незалежно від місця проживання.

1.4.   Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2.   Організація конкурсу

2.1.    Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2.   Випробування в рамках основного конкурсного приймання до 2-4
класів проводяться лише після закінчення навчального року
(червень-липень). За наявності вільних місць допускається додаткове
приймання (серпень), яке має бути організоване таким чином, щоб
зарахування дітей (учнів, вихованців) відбувалося не пізніше ніж за
тиждень до початку нового навчального року.

2.3.   Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися
протягом начального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4.   Для проведення конкурсних випробувань у навчальному закладі
створюється конкурсна комісія (приймальна комісія), склад якої затверджується наказом директора гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог, вчитель. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу.

2.5.   До участі у конкурсі допускаються діти (учнів, вихованці) на
підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім'я директора навчального закладу, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу). Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

 

3.   Проведення конкурсу

3.1.   Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною  у присутності її батьків або осіб,  які їх замінюють.

3.2.   Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу включає виконання
спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального
розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу. Такі завдання розробляє психолого - педагогічна комісія та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Кіровоградської міської ради. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.

3.3.  Чисельність психолого - педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-го класу закладу освіти не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога. Співбесіда не повинна тривати більше 30 хвилин.

3.4.  Конкурсні випробування для учнів 2-4 класів проводяться з
навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній
або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, усне опитування). Адміністрація закладу самостійно визначає чисельність приймальної та предметної комісій, а також види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань, але не більше двох з урахуванням співбесіди.

3.5.  Тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів),
для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам початкової  школи відповідного класу,  розробляються методичними об'єднаннями вчителів  та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Кіровоградської міської ради.

3.6.  Письмові роботи учасників конкурсу, зберігаються в архіві
навчального закладу протягом року.

3.7.  Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.8.  Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу,
зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.9.  Діти (учні, вихованці), які не з'явилися на конкурсне випробування
без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4.   Порядок зарахування

4.1.    Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс,
зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі
рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців)
проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2.   Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

4.3.   Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

4.4.   Діти (учні, вихованці), які зараховані до навчального закладу, але не
приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з закладу відповідно до законодавства. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5.   Контроль за проведенням конкурсу

5.1.    Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за
дотримання даних правил.

5.2.   Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком
зарахування дітей (учнів, вихованців) до навчального закладу за його результатами покладається на управління освіти Кіровоградської міської ради.

5.3.   При порушенні навчальним закладом вимог "Інструкції про порядок
конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв,
колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)" та цих Правил
конкурсного приймання, розроблених НВО, рішенням управління освіти Кіровоградської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними.
У такому разі орган управління освіти Кіровоградської міської ради, що приймає це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 Завантажити можна тут

УВАГА!!!

Друзі! Колеги! Випусники! Батьки!

  Запрошуємо всіх небайдужих! 16 листопада 2017  року о 14:00 уприміщенні обласної філармонії розпочнуться урочистості з нагоди 95-річчя від дня заснування середньої школи №5 та 25-річчя Гімназії ім. Тараса Шевченка.

Корисні посилання

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74