Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

 Платформи, які використовують вчителі англійської мови

 Для роботи з учнями:

www.penpalschools.com

http://penfriends.cambridgeenglish.org

http://generation.global

https://myenglishlab.pearson-intl.com

https://schoolsonline.britishcouncil.org

https://live.etwinning.net

www.padlet.com

www.quizizz.com

www.kahoot.com

www.nearpod.com

https://classroom.google.com/

 Для самоосвіти:

www.scientix.eu

www.cambridge.org

http://education.microsoft.com

www.linguist.ua

www.pearsonelt.com

www.oup.com/elt

www.elt.dinternal.com.ua

https://moodle4teachers.org

https://ru.khanacademy.org

https://anvill.uoregon.edu

https://coursera.org

https://www.futurelearn.com

https://www.edx.org

https://www.office.com

 www.nus.org.ua

https://osvitoria.media/ru/

 

 

 

 

НВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДІ СТУПЕНЯ «ГАРМОНІЯ» - ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –

ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ «КОНТАКТ»

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов за         2016-2017 н.р.

    У 2016-17 н.р. МО вчителів іноземних мов гімназії працювало над темою «Організація інноваційного процесу при вивченні іноземних мов в умовах модернізації освіти». Науково-методична робота МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкована роботі над загально гімназійною методичною темою «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО», а саме над її другим етапом «Передовий педагогічний досвід вчителів іноземних мов як джерело інноваційної діяльності».

В рамках реалізації методичної проблеми методоб’єднання учителів іноземних мов виконало наступні завдання:

·        науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії було підпорядкувано дослідженню загально гімназійної педагогічної теми «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО»; розпочато другий етап роботи над темою «Психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності». Педагогічна тема МО вчителів іноземних мов НВО на 2016-2017 н.р. «Передовий педагогічний досвід вчителів іноземних мов як джерело інноваційної діяльності».

·        були вивчені нормативні документи Міністерства освіти і науки України,  забезпечено дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

·        був продовжений моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснений порівняльний аналіз з попередніми роками;

·        активно впроваджувалися інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти;

·        продовжили впровадження рівневої та профільної диференціації, реалізацію викладання англійської мови в економічних класах;

·        спланували заходи щодо впровадження STEAM-освіти у навчально-виховний процес при викладанні іноземної мови;

·        провели шкільний етап всеукраїнських олімпіад з англійської та німецької мов, вдосконалили роботу з обдарованими дітьми, забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, активізували роботу з учнями, які мають достатній рівень знань з предмету, готувати учнів до участі в міжнародних конкурсах;

·        продовжили співпрацю з методичними службами міста і області;

·        продовжили участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;

·        працювали над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом вдосконалення роботи школи передового педагогічного досвіду, організації взаємовідвідувань уроків з детальним аналізом і подальшим обговоренням;

·        провели предметний тиждень з використанням інтелектуальних конкурсів і вікторин;

·        продовжили роботу з популяризації німецької мови в гімназії і підготовки учнів до участі в олімпіаді з німецької мови, активізували взаємовідвідування уроків серед учителів німецької мови;

·        доповнили і оновили банк завдань для підготовки учнів до ЗНО;

·        підвищили рівень використання вчителями МО ІКТ та мультимедійних засобів, склали банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК Headway; Laser, Prepare 7, Get 200

·        брали участь в конкурсах фахової майстерності;

·        налагодили роботу у міжнародному проекті «eTwinning», продовжили роботу в інших міжнародних проектах і конкурсах для розвитку комунікативної та загальнокультурної компетенції учнів.

 

 

Робота над річною темою проводилась на засіданнях МО та кожним вчителем через опрацювання індивідуальних методичних тем.  Учителі МО пов’язали індивідуальні методичні теми з річною темою методичного об’єднання і з загальногімназійною методичною темою. Протягом року вчителі працювали над такими методичними темами :

·        «Індивідуальний підхід у вивченні іноземної мови в умовах модернізації освіти» (Яковцева Інна Олексіївна);

·        «Інноваційні підходи до розвитку читання, письма та критичного мислення в старших класах при формуванні мовних компетентностей учнів» (Харченко Ірина Вікторівна);

«Інтерактивне навчання як один з ефективних методів інноваційних технологій» (Ромащенко Оксана Анатоліївна);

·        «Розвиток лінгвістичної та соціокультурної компетенції учнів середніх класів засобами інтернет середовища» (Ткаченко Наталія Григорівна);

·        «Використання ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як чинник організації інноваційного освітнього середовища» (Ромащенко Валерій Олександрович);

·        «Використання методу проектів для розвитку соціолінгвістичної компетентності учнів» (Дяконенко Тетяна Миколаївна);

·        «Розвиток навичок 21 століття на уроках англійської мови як основа формування життєвих компетентностей дитини» (Дудіч Ганна Вікторівна);

·        «Формування мовленнєвих компетенцій учнів на середньому етапі навчання через використання інноваційних технологій»(Лисенко Наталія Геннадіївна);

·        «Розвиток комунікативної компетенції у молодших школярів через використання інноваційних технологій навчання» (Каширна Валентина Анатоліївна);

·         «Формування комунікативної компетенції на уроках німецької мови шляхом використання інноваційних технологій» (Любчич Оксана Михайлівна)

·         «Інноваційні підходи до створення мовленнєвих ситуацій на уроці іноземної мови як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів»(Чабан Оксана Іванівна);

·        «Активізація процесу пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій»(Оковита Діана Артурівна);

·        «Розвиток комунікативної компетенції молодших школярів засобами ІКТ» (Матросова Марина Вікторівна).

·        «Формування комунікативних компетентностей учнів молодшої школи шляхом застосування ІКТ»  (Беценко Ірина Станіславівна)

 

Робота з реалізації загальногімназійної методичної теми продовжувалась на засіданнях методичного об’єднання вчителів іноземних мов НВО. Протягом року було проведено чотири засідання методичного об’єднання, на яких опрацьовано такі теми:

·        Вивчення інновацій та нововведень – запорука ефективності роботи вчителів іноземних мов. Аналіз результатів минулого навчального року й завдання наступного.

·        Формування навичок самостійного навчання учнів;

·        Ефективність застосування педагогами НВО методів справжнього навчання. Аналіз роботи за І півріччя;

·        Досвід створення оптимального освітнього середовища на уроках англійської мови для виховання та навчання самодостатньої особистості.

   Члени МО вчителів іноземних мов працювали над обраними методичними темами на рівні НВО, ділилися напрацюваннями на рівні міста та області, брали участь в заходах Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

 

Робота членів МО іноземних мов на рівні НВО:

·        Ромащенко О.А. очолила шкільну творчу групу «Вплив інноваційних технологій на творчий потенціал вчителя та розвиток обдарувань дитини». До роботи даної творчої групи долучились майже всі вчителі МО;

·        Каширна В.А. очолює творчу групу вчителів англійської мови початкової школи «Впровадження сучасних форм та методів викладання англійської мови в початковій школі»

·        Яковцева І.О. виступила на педагогічній раді з презентацією найновіших НМК з англійської мови «Твій новий підручник»; а також з повідомленням на тему «Ефективність застосування вчителями іноземних мов НВО методів справжнього навчання» (лютий 2017)

·        Каширна В.А. виступала на педраді з презентацією досвіду методичного об’єднання з організації самостійної навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови засобами ІКТ»

·         Ткаченко Н.Г. презентувала проект FacetoFaith та рекомендації щодо необхідності формування навичок 21 століття і підлітків а також презентувала на педагогічній раді результати вивчення стану викладання німецької мови в 2016-2017 н.р. 

·        Матросова М.В. виступала на педагогічній раді з доповіддю «Створення Оптимального освітнього середовища для виховання та навчання самодостатньої особистості»

·        Дьяконенко Т.М. виступала на педагогічній раді з презентацією «Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища»

·        Харченко І.В. виступала на педраді з презентацією методичної роботи кафедри іноземних мов

Робота членів МО іноземних мов на рівні міста:

·        Дудіч Г.В. виступила на серпневій конференції для вчителів іноземних мов міста (25.08.2016)

·        Харченко І.В. відвідала семінар-практикум для вчителів англійської мови з проблеми «Робота з обдарованими учнями», який відбувся на базі колегіуму;

·        Яковцева І.О. відвідала семінар-практикум для вчителів англійської мови від видавництва NationalGeographic, який відбувся на базі КДПУ ім.. В. Винниченка

·        Харченко І.В., Дудіч Г.В. та Ткаченко Н.Г. відвідали семінар практикум від видавництва Macmillan та відкриті уроки з підготовки до ЗНО від видавництва Pearson Dinternal-Book із запровадження сучасних комунікативних підходів до навчання англійської мові в старшій та середній, який відбувся на базі гімназії ім.. Т. Шевченка, а Дьяконенко Т.М. відвідала подібний семінар на базі НВО №6.

·        Дудіч Г.В. взяла участь у роботі семінару британського видавництва Macmillan Publishers LTD (02.11.2016) на базі ОУНБ ім.. Д.Чижевського. Проблема семінару: «Аналіз типових помилок та стратегія підготовки до ЗНО»

·        Харченко І.В. взяла участь у семінарі-практикумі для голів МО англійської мови «Методологічне підґрунтя та шляхи практичної реалізації принципу між предметних зв’язків на уроках іноземної мови», який відбувся на базі НВО № 32 (15.02.2017)

·        Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Харченко І.В.,Ромащенко О.А., Яковцева І.О., Каширна В.А. провели майстер-клас для молодих учителів англійської мови міста з теми  “Розвиток навичок 21 століття шляхом впровадження проектної діяльності на уроках англійської мови”

·        Любчич О.М відвідала курси від  Гьоте інституту (24.10-29.10.2016), а також семінар вчителів німецької мови (вересень 2016)

·        Дудіч Г.В. та Дьяконенко Т.М беруть участь у роботі міської творчої групи «Сучасні ІКТ на уроках англійської мови» та Дудіч Г.В. підготувала матеріал для публікацій з даної тематики

·        Дудіч Г.В. та Харченко І.В. взяли участь у семінарі «Навчай на 12», що був проведений за сприяння Молодіжної волонтерської організації YMCA-KR (05.05.2017), де вони презентували імплементацію елементів STEM-освіти в навчально виховний процес, а також методики “Flipped classroom” (« перевернутого навчання»)

·        Яковцева І.О співпрацювала з колегами ЗОШ 18 над передачею досвіду в роботі літніх дитячих таборів

·        Віхтоденко Ю.С. Залучила учнів 10-11класів до міського заходу  Модель ООН, який відбувався на базі НВО №6

·        Каширна В.А. є членом міської творчої групи вчителів філологічного та математичного напрямків рамках впровадження інноваційного освітнього проекту «Розквіт» 

Робота членів МО іноземних мов на рівні області:

·        Дудіч Г.В. взяла участь в серпневому засіданні учителів англійської мови Новоукраїнського районного методичного кабінету, виступ на тему «Організація проектної діяльності на уроках англійської мови»

·        Ткаченко Н.Г., як координатор проекту Generation Global,  у жовтні 2016р провела майстер- клас для вчителів англ.. мови, слухачів курсів КОІППО, про розвиток компетенцій учнів на платформі даного міжнародного проекту.

·        Дудіч Г.В. взяла участь в роботі Обласного зльоту молодих вчителів та профспілкового активу, провела майстер клас з проектного навчання для учасників (29-31.03.2017), а Харченко І.В виступила з презентацію інтерактивних веб додатків.   

·        Харченко І.В., Ткаченко Н.Г. залучили учнів  10 класів до обласного фестивалю Єврофест

 

Робота членів МО іноземних мов на Всеукраїнському рівні:

·        Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Каширна В.П., Оковита Д.А., пройшли навчальний тренінг “Розвиток в учнів життєвих компетенцій XXI ст. за допомогою інформаційних технологій”, 08.10. 2016 р. від Центру нової освіти Івана Іванова.

·        Дудіч Г.В. провела ряд відкритих уроків для глядачів українських телеканалів, дала низку інтервю в засобах масової інформації

·        Дудіч Г.В. провела вебінар на платформі видавництва «Ранок» на тему «Формування навичок 21 століття через проектне навчання» в рамках «Інтерактивної школи творчого вчителя» (24.-3.2017), а також взяла участь в якості спікера в інтернет-марафоні ВГ Основа і провела вебінар «Проектна діяльність для розвитку навичок ХХІ століття», а також виступала перекладачем для колеги, вчителя-амбасодора Варкі. Фіналіста Global Teacher Prize Mareike Hachemer (Німеччина), яка проводила вебінар на тему «Global Goal Education – Connecting Learning to the activities that help make the world a better place»

·        Ромащенко О.А. пройшла курси з підготовки до екзамену ТКТ  (20-21.08 2016) та склала екзамен ТКТ та отримала сертифікат міжнародного зразка (жовтень, 2016)

·        Каширна В.А та Віхтоденко Ю.С. організували та провели всеукраїнський Конкурс з англійської мови “Грінвіч”

·        Харченко І.В, Каширна В.А. та Віхтоденко Ю.С. організували та провели всеукраїнський Конкурс з англійської мови «Пазл»

·        Яковцева І.О.  взяла участь у семінарі-тренінгу “Твій сучасний підручник” 15-16 серпня 2016, Київ

·        Ткаченко Н.Г., Каширна В.А. та Оковита Д.А. прослухали ряд вебінарів від різноманітних видавництв

·        Любчич О.М. організувала та провела Всеукраїнський Конкурс з німецької мови «Орлятко»

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В. та Яковцева І.О. залучили учнів 5-10 класів до Всеукраїнської інтерактивної гри «Олімпус» з англійської мови.

·        Дудіч Г.В. створила методичний посібник «Мультимедійні навчальні проекти на уроках англійської мови як ефективний засіб розвитку навичок ХХІ століття»

·        Каширна В.А. підготувала матеріал для публікації у  науково-методичному журналі «Англійська мова в початковій школі» від видавничої групи «ОСНОВА» м. Харків

 

Робота членів МО іноземних мов на міжнародному рівні:

·        Дудіч Г.В., взяла участь в роботі міжнародних інтернет-конференцій Edmodocon-2016,  15-17 серпня 2016, тема “Інновації в сучасній освіті” та The Global Education Conference;

·        Харченко І.В. та Дудіч Г.В. організували та взяли участи в міжнародному молодіжному обміні “Польсько-Український порадник позитивних дій”, 20-27.10.2016, м. Вісла, Польща

·        Дудіч Г.В. взяла участь та увійшла до фіналу міжнародного конкурса на визнання досягнень в освіті GlobalTeacherPrize., наразі бере участь у роботі міжнародної творчої групи вчителів-фіналістів конкурсу GlobalTeacherPrize та розробці матеріалів з навчання цілям сталого розвитку і виховання глобальних громадян. Як фіналіст конкурсу взяла участь у роботі двох міжнародних освітянських подій: The Varkey Teacher Ambassadors Leadership Summit (16-17.03.2017) та The Global Educational and Skills Forum (18-19.03.2017) в Дубай, ОАЕ.

·        Дудіч Г.В та Дьяконенко Т.М. взяли участь у міжнародному скайп-обміні Microsoft Skype-a-Thon з Великою Британією. Спільний проект обміну культурними артифактами “Cultural Package Exchange

·        Ткаченко Н.Г. залучила учнів гімназії до участі в міжнародному проекті Generation Global. В рамках проекту учні провели веб-конференції з однолітками з Індії, Пакістану, Сїєра Леоне та Мексики; а також взяла участь у семінарі-тренінгу в рамках міжнародного проекту FacetoFaith у м. Київ та виступила з повідомленням про досвід роботи в проекті, була призначена координатором-волонтером проекту в Кіровоградській області;

·        Харченко І.В., залучили учнів гімназії до проекту електроного листування зі школою Sotkumankoulu, Фінляндія а також до двох проектів в Etweening

·        Дудіч Г.В.  та Лисенко Н.Г. залучили учнів 7 класу до міжнародного проекту “Human Differences” (Людські відмінності) за участю підліткової  молоді з 37 країн, що сприяє формуванню толерантності

·        Дудіч Г.В. та Дьяконенко Т.М. залучили учнів 8го классу до участі в міжнародному проекті по дослідженню альтернативних джерел енергії “Know My World” («Знай свій світ»)

·        Дудіч Г.В. представляла англомовну версію загальногімназійного  STEM-проекту «Яблуко» на міжнародному конкурсі STEMDiscovery Week

·        Дудіч Г.В. та Ткаченко Н.Г. залучили учнів 5, 6, 8, 9 та 10 класів до міжнародного проекту з кооперативного навчання PenPalsSchools, де учні обмінювалися  культурними цінностями з їх однолітками з інших країн та брали участь у чатах з їх однолітками з тем: Flags of the World, Food of the World (5,6 кл) та World Explorer (10 кл) 

·        Дудіч Г.В., Дьяконенко Т.М. та Віхтоденко Ю.С. залучили учнів 5 класів до міжнародного проекту World Read Aloud Day

·        Ткаченко Н.Г. створила міжрегіональну/міжнародну (у групу входить професор із США Лідія Тарнавський) творчу групу Асоціацій вчителів англ. мови з підготовки буклетів для 5 –ої міжнародної конференції у червні 2017, що проходила у місті Кропивницький та залучила вчителів НВО Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Харченко І.В., Дудіч Г.В. до публікації матеріалів у буклеті конференції.

·        Любчич О.М. організувала зустріч учнів з Вальтером Хубером (Нюрнберг, Німеччина), під час якої діти більше дізналися про культуру цієї країни.

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Лисенко Н.Г., Дьяконенко Т.М. у рамках міжнародного проекту Generation Global залучили учнів 6-10 класів  до відео конференції з  однолітками з різних країн

·        Ткаченко Н.Г., Віхтоденко Ю.С., Лисенко Н.Г., Харченко І.В., Ромащенко О.А , Дудіч Г.В  підготували та залучили учнів 7 класів до відео конференції з учнями Індії, Великобританії та України на тему «Hate Speech»

·        Дьяконенко Т.М. залучила учнів 8Б та 9А класів до участі в міжнародному конкурсі есе “What can we learn from nature” (Чому ми можемо навчитися у природи), під егідою Goi Peace Foundation

 

Співпраця з Кіровоградським ЦМСПС та КОІППО:

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Дьяконенко Т.М., Ромащенко О.А., Любчич О.М. та Каширна В.А. беруть участь в роботі в журі предметних олімпіад;

·        Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А. та Харченко І.В. брали участь в перевірці робіт ЗНО з англійської мови;

·        Дудіч Г.В. член експертної комісії з встановлення порогового балу ЗНО з англійської мови; Член методичної ради ЦМСПС

·        Харченко І.В. та Ткаченко Н.Г. підготували гімназійну команду до участі в конкурсі вихованців мовних таборів «Всі прапори завітали до нас».

·        Дьяконенко Т.М. провела урок для та семінар для слухачів курсів КОІППО 26.04.2017

·        Каширна В.А. та Оковита Д.А. за власним сценарієм підготували та  провели відкритий позакласний захід у 1-В класі “The ABC-Partyв рамках обласного семінара-практикума «Формування комунікативної компетенції засобами англійської мови» для слухачів курсів КОІППО ім. В. Сухомлинського

·        Ромащенко В.О. провів три відкритих уроки для слухачів курсів КОІППО

·        Дудіч Г.В. презентувала загальногімназійний проект «Яблуко» для учасників семінару КОІППО 

 

Результативність навчальних досягнень учнів НВО з іноземних мов за 2016-2017 н.р. можна проаналізувати за наступними

таблицями:

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії з англійської мови за 2016-2017 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Віхтоденко Юлія Сергіївна

0

3.7

74.1

22.2

Дудіч Ганна Вікторівна

0

8

50

42

Дяконенко Тетяна Миколаївна

0

14

54

32

Лисенко Наталія Геннадіївна

0

13.6

62.7

23.7

Ромащенко Оксана Анатоліївна

0

34.2

46.1

19.7

Ткаченко Наталія Григорівна

0

6.6

57.4

36

Харченко Ірина Вікторівна

0

12.7

49.2

38.1

Яковцева Інна Олексіївна

0

8.4

62.8

28.8

Середній показник

0

12.65

57.04

30.31

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії з німецької мови за 2016-2017 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Каширна В.А.

0

0

43

57

Любчич О.М.

0

24

37

39

Чабан О.І.

0

29

47

24

Середній показник

0

17.7

42.3

40

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів початкової школи з англійської мови за 2016-2017н.р. (у відсотках)

 

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Віхтоденко Юлія Сергіївна

0

0

60

40

Каширна В.А.

0

3.3

41.7

55

Лисенко Н.Г.

0

27

73

 

Матросова М.В.

0

0

67

33

Оковита Д.А.

0

4

51

45

Ромащенко В.О.

0

3

66

31

Чабан О.І.

0

0

45

55

Беценко І.С.

0

14.6

54.2

31.2

Середній показник

0

6.5

57.2

36.3

 

 

3 03.10.2016 по 13.10.2016  в гімназії проводився тиждень іноземних мов. Всі позакласні заходи, проведені протягом предметного тижня, мали на меті

•        формування пізнавальних інтересів учнів

•        формування і розвиток соціокультурної компетенції учнів

•        підвищення загальноосвітнього рівня і рівня володіння іноземними мовами

•        розвиток творчої активності учнів

•        підвищення інтересу до вивчення іноземної мови

Протягом тижня були проведені наступні заходи:

•        Серед учнів 5-х класів вчителем Дьяконенко Т.М. проведено конкурс  на кращого знавця англійської мови «The English Star», команд-переможців нагородили дипломами.

Також вчитель Яковцева І.О. організувала та провела конкурс постерів My home is my castle.

•        Серед учнів 6-х класів вчительТкаченко Н.Г.. провела вікторину на найкраще знання англомовних країн

Вчителі німецької мови Любчич О.М. та Чабан О.І. залучили учнів 6-х класів до інтерактивної гри Wie wird das auf Deutsch

·        Учні 7-х класів під керівництвом вчителів Яковцевої І.О., Лисенко Н.Г. Віхтоденко Ю.С. та Ромащенко О.І. підготували стінгазети на тему «English-speaking writers». До випуску тематичних стіннівок на краєзнавчу тематику Interessante facten uber Deutschland також долучились учні, які вивчають німецьку мову під керівництвом вчителів Любчич О.М. та Чабан О.І.

·        Вчителі Харченко І.В. та Дудіч Г.В. організували та провели інтерактивну гру ScavengerHunt серед учнів 8х класів. Також учні були залученні до випуску тематичних стіннівок вчителями німецької мови Любчич О.М. та Чабан О.І.

•        Серед учнів 9-10 х класів вчитель Ткаченко Н.Г провела відео конференцію у рамках проекту Generation Global з теми “Peace and Reconciliation” а також презентацію англомовних країн. Вчитель Любчич О.М. також залучила учнів 9х класів до інтерактивної лексичної гри і випуску буклетів німецькою мовою.

•        Учні 10 класу під керівництвомТкаченко Н.Г. протягом тижня брали участь у міжнародному проекті Snapchatstory

•        Учні 9-10х класів мали змогу взяти участь в конкурсі віршів відомих німецьких авторів різними мовами, який проводила вчитель Любчич О.М

•        Серед учнів 8-11х класів відбулося «Шоу двійників», яке організовувала Харченко І.В. . Учні співали пісні англійською мовою, підготували танцювальні номери, притаманні англомовним країнам.. В підготовці фінального святкового концерту активну участь взяли вчителі Дудіч Г.В., Харченко Н.Г., Ткаченко Н.Г., Т.М., Яковцева І..О., Ромащенко О.А.

Під час проведення предметного тижня найактивнішими були учні 8А, 8Б,

10 Б, 10 В, 11 Б класів.

Завдяки позакласним заходам, проведеним під час тижня іноземних мов в гімназії, було розширено сферу застосування учнями знань, умінь та навичок, набутих під час уроків. Вчителі мали можливість привернути увагу всіх учнів гімназії  до важливості вивчення іноземних мов, а учні мали можливість продемонструвати свої досягнення в оволодінні предметом.

 

 

Результативність учнів НВО в предметних олімпіадах та конкурсах як показник сформованості навчально-пізнавальної та загальнокультурної компетенцій:

·        В міській олімпіаді з англійської мови взяли участь 5 учнів. Двоє учнів посіли призові місця: Вінтенко Юлія (10-Б, вчитель Ткаченко Н.Г.) – ІІ місце, Ковальчук Аліна (11-Б, вчитель Харченко І.В.) – ІІ місце. Обидві учениці братимуть участь в обласній олімпіаді з англійської мови;

·        110 учнів НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Гринвіч 2016», Золотий сертифікат -5 учнів, Срібний сертифікат – 15 учнів, Бронзовий сертифікат – 12 учнів.

·        32 учня НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Олімпус» з англійської мови,

·        41 учень НВО був залучений до участі у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах Puzzle з англійської мови (3 дипломи І місця, 3 дипломи ІІ місця та 1 диплом ІІІ місця Всеукраїнського рівня, 6 дипломів І місця, 2 дипломи 2 місця та 2 дипломи ІІІ місця регіонального рівня)

·        Учні НВО брали участь в конкурсі з німецької мови «Орлятко» (учитель Любчич О.М.) Золотий сертифікат отримали 2 учнів (Каширна Марія, Стародуб Юлія) і 20 учнів отримали дипломи учасників

·        4 учнів НВО брали участь у міжнародній програмі обміну майбутніх лідерів FLEX; 2 учнів стали національними фіналістами (Фарик Вікторія та Лисенко Вікторія, 1 учениця стала альтернативним кандидатом (Вінтенко Юлія) 10Б кл) (вчитель Ткаченко Н.Г.)

·        Троє учнів НВО взяли участь в міжнародному конкурсі HMC, запровадженому Радою директорів приватних шкіл Англії

 

 

Основні завдання та напрямки роботи МО на 2017-2018 н.р.:

·        науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкувати вирішенню загальногімназійної методичної проблеми «Інноваційні технології в системі методичної роботи вчителів НВО – засіб творчого розвитку учнів»;

·        забезпечити вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України,оновлених програм для початкової та старшої школи, дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

·        продовжити моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснити порівняльний аналіз з попередніми роками, вдосконалити роботу з обдарованими учнями і з тими, що мають проблеми з навчанням;

·        активно впроваджувати інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти, заохочувати активну участь всіх членів МО у процесі самоосвіти;

·        забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, особливу увагу приділити роботі з обдарованими учнями з німецької мови;

·        продовжити співпрацю з методичними службами міста і області;

·        продовжити участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;

·        працювати над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом запровадження інноваційних неформальних заходів з обміну досвідом (Teachmeet, Hacaton);

·        доповнити і оновити банк завдань для підготовки учнів до ЗНО, продовжити практику створення відео лекцій для дистанційної підготовки до ЗНО; створити банк завдань з аудіювання та рівневих завдань (рівні В1 та В2)

·        доповнити банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК;

·        брати участь в конкурсах фахової майстерності;

·        продовжити роботу в міжнародних проектах і конкурсах;

·        активно долучатися до міжпредметних проектів в рамках запровадження  STEAM-освіти;

·        опрацювати нові НМК Wider World, Focus, Laser.

 

 

 

 НВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДІ СТУПЕНЯ «ГАРМОНІЯ» - ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –

ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ «КОНТАКТ»

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов за         2016-2017 н.р.

    У 2016-17 н.р. МО вчителів іноземних мов гімназії працювало над темою «Організація інноваційного процесу при вивченні іноземних мов в умовах модернізації освіти». Науково-методична робота МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкована роботі над загально гімназійною методичною темою «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО», а саме над її другим етапом «Передовий педагогічний досвід вчителів іноземних мов як джерело інноваційної діяльності».

В рамках реалізації методичної проблеми методоб’єднання учителів іноземних мов виконало наступні завдання:

·        науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії було підпорядкувано дослідженню загально гімназійної педагогічної теми «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО»; розпочато другий етап роботи над темою «Психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності». Педагогічна тема МО вчителів іноземних мов НВО на 2016-2017 н.р. «Передовий педагогічний досвід вчителів іноземних мов як джерело інноваційної діяльності».

·        були вивчені нормативні документи Міністерства освіти і науки України,  забезпечено дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

·        був продовжений моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснений порівняльний аналіз з попередніми роками;

·        активно впроваджувалися інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти;

·        продовжили впровадження рівневої та профільної диференціації, реалізацію викладання англійської мови в економічних класах;

·        спланували заходи щодо впровадження STEAM-освіти у навчально-виховний процес при викладанні іноземної мови;

·        провели шкільний етап всеукраїнських олімпіад з англійської та німецької мов, вдосконалили роботу з обдарованими дітьми, забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, активізували роботу з учнями, які мають достатній рівень знань з предмету, готувати учнів до участі в міжнародних конкурсах;

·        продовжили співпрацю з методичними службами міста і області;

·        продовжили участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;

·        працювали над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом вдосконалення роботи школи передового педагогічного досвіду, організації взаємовідвідувань уроків з детальним аналізом і подальшим обговоренням;

·        провели предметний тиждень з використанням інтелектуальних конкурсів і вікторин;

·        продовжили роботу з популяризації німецької мови в гімназії і підготовки учнів до участі в олімпіаді з німецької мови, активізували взаємовідвідування уроків серед учителів німецької мови;

·        доповнили і оновили банк завдань для підготовки учнів до ЗНО;

·        підвищили рівень використання вчителями МО ІКТ та мультимедійних засобів, склали банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК Headway; Laser, Prepare 7, Get 200

·        брали участь в конкурсах фахової майстерності;

·        налагодили роботу у міжнародному проекті «eTwinning», продовжили роботу в інших міжнародних проектах і конкурсах для розвитку комунікативної та загальнокультурної компетенції учнів.

 

 

Робота над річною темою проводилась на засіданнях МО та кожним вчителем через опрацювання індивідуальних методичних тем.  Учителі МО пов’язали індивідуальні методичні теми з річною темою методичного об’єднання і з загальногімназійною методичною темою. Протягом року вчителі працювали над такими методичними темами :

·        «Індивідуальний підхід у вивченні іноземної мови в умовах модернізації освіти» (Яковцева Інна Олексіївна);

·        «Інноваційні підходи до розвитку читання, письма та критичного мислення в старших класах при формуванні мовних компетентностей учнів» (Харченко Ірина Вікторівна);

«Інтерактивне навчання як один з ефективних методів інноваційних технологій» (Ромащенко Оксана Анатоліївна);

·        «Розвиток лінгвістичної та соціокультурної компетенції учнів середніх класів засобами інтернет середовища» (Ткаченко Наталія Григорівна);

·        «Використання ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як чинник організації інноваційного освітнього середовища» (Ромащенко Валерій Олександрович);

·        «Використання методу проектів для розвитку соціолінгвістичної компетентності учнів» (Дяконенко Тетяна Миколаївна);

·        «Розвиток навичок 21 століття на уроках англійської мови як основа формування життєвих компетентностей дитини» (Дудіч Ганна Вікторівна);

·        «Формування мовленнєвих компетенцій учнів на середньому етапі навчання через використання інноваційних технологій»(Лисенко Наталія Геннадіївна);

·        «Розвиток комунікативної компетенції у молодших школярів через використання інноваційних технологій навчання» (Каширна Валентина Анатоліївна);

·         «Формування комунікативної компетенції на уроках німецької мови шляхом використання інноваційних технологій» (Любчич Оксана Михайлівна)

·         «Інноваційні підходи до створення мовленнєвих ситуацій на уроці іноземної мови як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів»(Чабан Оксана Іванівна);

·        «Активізація процесу пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій»(Оковита Діана Артурівна);

·        «Розвиток комунікативної компетенції молодших школярів засобами ІКТ» (Матросова Марина Вікторівна).

·        «Формування комунікативних компетентностей учнів молодшої школи шляхом застосування ІКТ»  (Беценко Ірина Станіславівна)

 

Робота з реалізації загальногімназійної методичної теми продовжувалась на засіданнях методичного об’єднання вчителів іноземних мов НВО. Протягом року було проведено чотири засідання методичного об’єднання, на яких опрацьовано такі теми:

·        Вивчення інновацій та нововведень – запорука ефективності роботи вчителів іноземних мов. Аналіз результатів минулого навчального року й завдання наступного.

·        Формування навичок самостійного навчання учнів;

·        Ефективність застосування педагогами НВО методів справжнього навчання. Аналіз роботи за І півріччя;

·        Досвід створення оптимального освітнього середовища на уроках англійської мови для виховання та навчання самодостатньої особистості.

   Члени МО вчителів іноземних мов працювали над обраними методичними темами на рівні НВО, ділилися напрацюваннями на рівні міста та області, брали участь в заходах Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

 

Робота членів МО іноземних мов на рівні НВО:

·        Ромащенко О.А. очолила шкільну творчу групу «Вплив інноваційних технологій на творчий потенціал вчителя та розвиток обдарувань дитини». До роботи даної творчої групи долучились майже всі вчителі МО;

·        Каширна В.А. очолює творчу групу вчителів англійської мови початкової школи «Впровадження сучасних форм та методів викладання англійської мови в початковій школі»

·        Яковцева І.О. виступила на педагогічній раді з презентацією найновіших НМК з англійської мови «Твій новий підручник»; а також з повідомленням на тему «Ефективність застосування вчителями іноземних мов НВО методів справжнього навчання» (лютий 2017)

·        Каширна В.А. виступала на педраді з презентацією досвіду методичного об’єднання з організації самостійної навчальної діяльності учнів на уроках англійської мови засобами ІКТ»

·         Ткаченко Н.Г. презентувала проект FacetoFaith та рекомендації щодо необхідності формування навичок 21 століття і підлітків а також презентувала на педагогічній раді результати вивчення стану викладання німецької мови в 2016-2017 н.р. 

·        Матросова М.В. виступала на педагогічній раді з доповіддю «Створення Оптимального освітнього середовища для виховання та навчання самодостатньої особистості»

·        Дьяконенко Т.М. виступала на педагогічній раді з презентацією «Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища»

·        Харченко І.В. виступала на педраді з презентацією методичної роботи кафедри іноземних мов

Робота членів МО іноземних мов на рівні міста:

·        Дудіч Г.В. виступила на серпневій конференції для вчителів іноземних мов міста (25.08.2016)

·        Харченко І.В. відвідала семінар-практикум для вчителів англійської мови з проблеми «Робота з обдарованими учнями», який відбувся на базі колегіуму;

·        Яковцева І.О. відвідала семінар-практикум для вчителів англійської мови від видавництва NationalGeographic, який відбувся на базі КДПУ ім.. В. Винниченка

·        Харченко І.В., Дудіч Г.В. та Ткаченко Н.Г. відвідали семінар практикум від видавництва Macmillan та відкриті уроки з підготовки до ЗНО від видавництва Pearson Dinternal-Book із запровадження сучасних комунікативних підходів до навчання англійської мові в старшій та середній, який відбувся на базі гімназії ім.. Т. Шевченка, а Дьяконенко Т.М. відвідала подібний семінар на базі НВО №6.

·        Дудіч Г.В. взяла участь у роботі семінару британського видавництва Macmillan Publishers LTD (02.11.2016) на базі ОУНБ ім.. Д.Чижевського. Проблема семінару: «Аналіз типових помилок та стратегія підготовки до ЗНО»

·        Харченко І.В. взяла участь у семінарі-практикумі для голів МО англійської мови «Методологічне підґрунтя та шляхи практичної реалізації принципу між предметних зв’язків на уроках іноземної мови», який відбувся на базі НВО № 32 (15.02.2017)

·        Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Харченко І.В.,Ромащенко О.А., Яковцева І.О., Каширна В.А. провели майстер-клас для молодих учителів англійської мови міста з теми  “Розвиток навичок 21 століття шляхом впровадження проектної діяльності на уроках англійської мови”

·        Любчич О.М відвідала курси від  Гьоте інституту (24.10-29.10.2016), а також семінар вчителів німецької мови (вересень 2016)

·        Дудіч Г.В. та Дьяконенко Т.М беруть участь у роботі міської творчої групи «Сучасні ІКТ на уроках англійської мови» та Дудіч Г.В. підготувала матеріал для публікацій з даної тематики

·        Дудіч Г.В. та Харченко І.В. взяли участь у семінарі «Навчай на 12», що був проведений за сприяння Молодіжної волонтерської організації YMCA-KR (05.05.2017), де вони презентували імплементацію елементів STEM-освіти в навчально виховний процес, а також методики “Flipped classroom” (« перевернутого навчання»)

·        Яковцева І.О співпрацювала з колегами ЗОШ 18 над передачею досвіду в роботі літніх дитячих таборів

·        Віхтоденко Ю.С. Залучила учнів 10-11класів до міського заходу  Модель ООН, який відбувався на базі НВО №6

·        Каширна В.А. є членом міської творчої групи вчителів філологічного та математичного напрямків рамках впровадження інноваційного освітнього проекту «Розквіт» 

Робота членів МО іноземних мов на рівні області:

·        Дудіч Г.В. взяла участь в серпневому засіданні учителів англійської мови Новоукраїнського районного методичного кабінету, виступ на тему «Організація проектної діяльності на уроках англійської мови»

·        Ткаченко Н.Г., як координатор проекту Generation Global,  у жовтні 2016р провела майстер- клас для вчителів англ.. мови, слухачів курсів КОІППО, про розвиток компетенцій учнів на платформі даного міжнародного проекту.

·        Дудіч Г.В. взяла участь в роботі Обласного зльоту молодих вчителів та профспілкового активу, провела майстер клас з проектного навчання для учасників (29-31.03.2017), а Харченко І.В виступила з презентацію інтерактивних веб додатків.   

·        Харченко І.В., Ткаченко Н.Г. залучили учнів  10 класів до обласного фестивалю Єврофест

 

Робота членів МО іноземних мов на Всеукраїнському рівні:

·        Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Каширна В.П., Оковита Д.А., пройшли навчальний тренінг “Розвиток в учнів життєвих компетенцій XXI ст. за допомогою інформаційних технологій”, 08.10. 2016 р. від Центру нової освіти Івана Іванова.

·        Дудіч Г.В. провела ряд відкритих уроків для глядачів українських телеканалів, дала низку інтервю в засобах масової інформації

·        Дудіч Г.В. провела вебінар на платформі видавництва «Ранок» на тему «Формування навичок 21 століття через проектне навчання» в рамках «Інтерактивної школи творчого вчителя» (24.-3.2017), а також взяла участь в якості спікера в інтернет-марафоні ВГ Основа і провела вебінар «Проектна діяльність для розвитку навичок ХХІ століття», а також виступала перекладачем для колеги, вчителя-амбасодора Варкі. Фіналіста Global Teacher Prize Mareike Hachemer (Німеччина), яка проводила вебінар на тему «Global Goal Education – Connecting Learning to the activities that help make the world a better place»

·        Ромащенко О.А. пройшла курси з підготовки до екзамену ТКТ  (20-21.08 2016) та склала екзамен ТКТ та отримала сертифікат міжнародного зразка (жовтень, 2016)

·        Каширна В.А та Віхтоденко Ю.С. організували та провели всеукраїнський Конкурс з англійської мови “Грінвіч”

·        Харченко І.В, Каширна В.А. та Віхтоденко Ю.С. організували та провели всеукраїнський Конкурс з англійської мови «Пазл»

·        Яковцева І.О.  взяла участь у семінарі-тренінгу “Твій сучасний підручник” 15-16 серпня 2016, Київ

·        Ткаченко Н.Г., Каширна В.А. та Оковита Д.А. прослухали ряд вебінарів від різноманітних видавництв

·        Любчич О.М. організувала та провела Всеукраїнський Конкурс з німецької мови «Орлятко»

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В. та Яковцева І.О. залучили учнів 5-10 класів до Всеукраїнської інтерактивної гри «Олімпус» з англійської мови.

·        Дудіч Г.В. створила методичний посібник «Мультимедійні навчальні проекти на уроках англійської мови як ефективний засіб розвитку навичок ХХІ століття»

·        Каширна В.А. підготувала матеріал для публікації у  науково-методичному журналі «Англійська мова в початковій школі» від видавничої групи «ОСНОВА» м. Харків

 

Робота членів МО іноземних мов на міжнародному рівні:

·        Дудіч Г.В., взяла участь в роботі міжнародних інтернет-конференцій Edmodocon-2016,  15-17 серпня 2016, тема “Інновації в сучасній освіті” та The Global Education Conference;

·        Харченко І.В. та Дудіч Г.В. організували та взяли участи в міжнародному молодіжному обміні “Польсько-Український порадник позитивних дій”, 20-27.10.2016, м. Вісла, Польща

·        Дудіч Г.В. взяла участь та увійшла до фіналу міжнародного конкурса на визнання досягнень в освіті GlobalTeacherPrize., наразі бере участь у роботі міжнародної творчої групи вчителів-фіналістів конкурсу GlobalTeacherPrize та розробці матеріалів з навчання цілям сталого розвитку і виховання глобальних громадян. Як фіналіст конкурсу взяла участь у роботі двох міжнародних освітянських подій: The Varkey Teacher Ambassadors Leadership Summit (16-17.03.2017) та The Global Educational and Skills Forum (18-19.03.2017) в Дубай, ОАЕ.

·        Дудіч Г.В та Дьяконенко Т.М. взяли участь у міжнародному скайп-обміні Microsoft Skype-a-Thon з Великою Британією. Спільний проект обміну культурними артифактами “Cultural Package Exchange

·        Ткаченко Н.Г. залучила учнів гімназії до участі в міжнародному проекті Generation Global. В рамках проекту учні провели веб-конференції з однолітками з Індії, Пакістану, Сїєра Леоне та Мексики; а також взяла участь у семінарі-тренінгу в рамках міжнародного проекту FacetoFaith у м. Київ та виступила з повідомленням про досвід роботи в проекті, була призначена координатором-волонтером проекту в Кіровоградській області;

·        Харченко І.В., залучили учнів гімназії до проекту електроного листування зі школою Sotkumankoulu, Фінляндія а також до двох проектів в Etweening

·        Дудіч Г.В.  та Лисенко Н.Г. залучили учнів 7 класу до міжнародного проекту “Human Differences” (Людські відмінності) за участю підліткової  молоді з 37 країн, що сприяє формуванню толерантності

·        Дудіч Г.В. та Дьяконенко Т.М. залучили учнів 8го классу до участі в міжнародному проекті по дослідженню альтернативних джерел енергії “Know My World” («Знай свій світ»)

·        Дудіч Г.В. представляла англомовну версію загальногімназійного  STEM-проекту «Яблуко» на міжнародному конкурсі STEMDiscovery Week

·        Дудіч Г.В. та Ткаченко Н.Г. залучили учнів 5, 6, 8, 9 та 10 класів до міжнародного проекту з кооперативного навчання PenPalsSchools, де учні обмінювалися  культурними цінностями з їх однолітками з інших країн та брали участь у чатах з їх однолітками з тем: Flags of the World, Food of the World (5,6 кл) та World Explorer (10 кл) 

·        Дудіч Г.В., Дьяконенко Т.М. та Віхтоденко Ю.С. залучили учнів 5 класів до міжнародного проекту World Read Aloud Day

·        Ткаченко Н.Г. створила міжрегіональну/міжнародну (у групу входить професор із США Лідія Тарнавський) творчу групу Асоціацій вчителів англ. мови з підготовки буклетів для 5 –ої міжнародної конференції у червні 2017, що проходила у місті Кропивницький та залучила вчителів НВО Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Харченко І.В., Дудіч Г.В. до публікації матеріалів у буклеті конференції.

·        Любчич О.М. організувала зустріч учнів з Вальтером Хубером (Нюрнберг, Німеччина), під час якої діти більше дізналися про культуру цієї країни.

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Лисенко Н.Г., Дьяконенко Т.М. у рамках міжнародного проекту Generation Global залучили учнів 6-10 класів  до відео конференції з  однолітками з різних країн

·        Ткаченко Н.Г., Віхтоденко Ю.С., Лисенко Н.Г., Харченко І.В., Ромащенко О.А , Дудіч Г.В  підготували та залучили учнів 7 класів до відео конференції з учнями Індії, Великобританії та України на тему «Hate Speech»

·        Дьяконенко Т.М. залучила учнів 8Б та 9А класів до участі в міжнародному конкурсі есе “What can we learn from nature” (Чому ми можемо навчитися у природи), під егідою Goi Peace Foundation

 

Співпраця з Кіровоградським ЦМСПС та КОІППО:

·        Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Дьяконенко Т.М., Ромащенко О.А., Любчич О.М. та Каширна В.А. беруть участь в роботі в журі предметних олімпіад;

·        Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А. та Харченко І.В. брали участь в перевірці робіт ЗНО з англійської мови;

·        Дудіч Г.В. член експертної комісії з встановлення порогового балу ЗНО з англійської мови; Член методичної ради ЦМСПС

·        Харченко І.В. та Ткаченко Н.Г. підготували гімназійну команду до участі в конкурсі вихованців мовних таборів «Всі прапори завітали до нас».

·        Дьяконенко Т.М. провела урок для та семінар для слухачів курсів КОІППО 26.04.2017

·        Каширна В.А. та Оковита Д.А. за власним сценарієм підготували та  провели відкритий позакласний захід у 1-В класі “The ABC-Partyв рамках обласного семінара-практикума «Формування комунікативної компетенції засобами англійської мови» для слухачів курсів КОІППО ім. В. Сухомлинського

·        Ромащенко В.О. провів три відкритих уроки для слухачів курсів КОІППО

·        Дудіч Г.В. презентувала загальногімназійний проект «Яблуко» для учасників семінару КОІППО 

 

Результативність навчальних досягнень учнів НВО з іноземних мов за 2016-2017 н.р. можна проаналізувати за наступними

таблицями:

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії з англійської мови за 2016-2017 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Віхтоденко Юлія Сергіївна

0

3.7

74.1

22.2

Дудіч Ганна Вікторівна

0

8

50

42

Дяконенко Тетяна Миколаївна

0

14

54

32

Лисенко Наталія Геннадіївна

0

13.6

62.7

23.7

Ромащенко Оксана Анатоліївна

0

34.2

46.1

19.7

Ткаченко Наталія Григорівна

0

6.6

57.4

36

Харченко Ірина Вікторівна

0

12.7

49.2

38.1

Яковцева Інна Олексіївна

0

8.4

62.8

28.8

Середній показник

0

12.65

57.04

30.31

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії з німецької мови за 2016-2017 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Каширна В.А.

0

0

43

57

Любчич О.М.

0

24

37

39

Чабан О.І.

0

29

47

24

Середній показник

0

17.7

42.3

40

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів початкової школи з англійської мови за 2016-2017н.р. (у відсотках)

 

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Віхтоденко Юлія Сергіївна

0

0

60

40

Каширна В.А.

0

3.3

41.7

55

Лисенко Н.Г.

0

27

73

 

Матросова М.В.

0

0

67

33

Оковита Д.А.

0

4

51

45

Ромащенко В.О.

0

3

66

31

Чабан О.І.

0

0

45

55

Беценко І.С.

0

14.6

54.2

31.2

Середній показник

0

6.5

57.2

36.3

 

 

3 03.10.2016 по 13.10.2016  в гімназії проводився тиждень іноземних мов. Всі позакласні заходи, проведені протягом предметного тижня, мали на меті

•        формування пізнавальних інтересів учнів

•        формування і розвиток соціокультурної компетенції учнів

•        підвищення загальноосвітнього рівня і рівня володіння іноземними мовами

•        розвиток творчої активності учнів

•        підвищення інтересу до вивчення іноземної мови

Протягом тижня були проведені наступні заходи:

•        Серед учнів 5-х класів вчителем Дьяконенко Т.М. проведено конкурс  на кращого знавця англійської мови «The English Star», команд-переможців нагородили дипломами.

Також вчитель Яковцева І.О. організувала та провела конкурс постерів My home is my castle.

•        Серед учнів 6-х класів вчительТкаченко Н.Г.. провела вікторину на найкраще знання англомовних країн

Вчителі німецької мови Любчич О.М. та Чабан О.І. залучили учнів 6-х класів до інтерактивної гри Wie wird das auf Deutsch

·        Учні 7-х класів під керівництвом вчителів Яковцевої І.О., Лисенко Н.Г. Віхтоденко Ю.С. та Ромащенко О.І. підготували стінгазети на тему «English-speaking writers». До випуску тематичних стіннівок на краєзнавчу тематику Interessante facten uber Deutschland також долучились учні, які вивчають німецьку мову під керівництвом вчителів Любчич О.М. та Чабан О.І.

·        Вчителі Харченко І.В. та Дудіч Г.В. організували та провели інтерактивну гру ScavengerHunt серед учнів 8х класів. Також учні були залученні до випуску тематичних стіннівок вчителями німецької мови Любчич О.М. та Чабан О.І.

•        Серед учнів 9-10 х класів вчитель Ткаченко Н.Г провела відео конференцію у рамках проекту Generation Global з теми “Peace and Reconciliation” а також презентацію англомовних країн. Вчитель Любчич О.М. також залучила учнів 9х класів до інтерактивної лексичної гри і випуску буклетів німецькою мовою.

•        Учні 10 класу під керівництвомТкаченко Н.Г. протягом тижня брали участь у міжнародному проекті Snapchatstory

•        Учні 9-10х класів мали змогу взяти участь в конкурсі віршів відомих німецьких авторів різними мовами, який проводила вчитель Любчич О.М

•        Серед учнів 8-11х класів відбулося «Шоу двійників», яке організовувала Харченко І.В. . Учні співали пісні англійською мовою, підготували танцювальні номери, притаманні англомовним країнам.. В підготовці фінального святкового концерту активну участь взяли вчителі Дудіч Г.В., Харченко Н.Г., Ткаченко Н.Г., Т.М., Яковцева І..О., Ромащенко О.А.

Під час проведення предметного тижня найактивнішими були учні 8А, 8Б,

10 Б, 10 В, 11 Б класів.

Завдяки позакласним заходам, проведеним під час тижня іноземних мов в гімназії, було розширено сферу застосування учнями знань, умінь та навичок, набутих під час уроків. Вчителі мали можливість привернути увагу всіх учнів гімназії  до важливості вивчення іноземних мов, а учні мали можливість продемонструвати свої досягнення в оволодінні предметом.

 

 

Результативність учнів НВО в предметних олімпіадах та конкурсах як показник сформованості навчально-пізнавальної та загальнокультурної компетенцій:

·        В міській олімпіаді з англійської мови взяли участь 5 учнів. Двоє учнів посіли призові місця: Вінтенко Юлія (10-Б, вчитель Ткаченко Н.Г.) – ІІ місце, Ковальчук Аліна (11-Б, вчитель Харченко І.В.) – ІІ місце. Обидві учениці братимуть участь в обласній олімпіаді з англійської мови;

·        110 учнів НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Гринвіч 2016», Золотий сертифікат -5 учнів, Срібний сертифікат – 15 учнів, Бронзовий сертифікат – 12 учнів.

·        32 учня НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Олімпус» з англійської мови,

·        41 учень НВО був залучений до участі у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах Puzzle з англійської мови (3 дипломи І місця, 3 дипломи ІІ місця та 1 диплом ІІІ місця Всеукраїнського рівня, 6 дипломів І місця, 2 дипломи 2 місця та 2 дипломи ІІІ місця регіонального рівня)

·        Учні НВО брали участь в конкурсі з німецької мови «Орлятко» (учитель Любчич О.М.) Золотий сертифікат отримали 2 учнів (Каширна Марія, Стародуб Юлія) і 20 учнів отримали дипломи учасників

·        4 учнів НВО брали участь у міжнародній програмі обміну майбутніх лідерів FLEX; 2 учнів стали національними фіналістами (Фарик Вікторія та Лисенко Вікторія, 1 учениця стала альтернативним кандидатом (Вінтенко Юлія) 10Б кл) (вчитель Ткаченко Н.Г.)

·        Троє учнів НВО взяли участь в міжнародному конкурсі HMC, запровадженому Радою директорів приватних шкіл Англії

 

 

Основні завдання та напрямки роботи МО на 2017-2018 н.р.:

·        науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкувати вирішенню загальногімназійної методичної проблеми «Інноваційні технології в системі методичної роботи вчителів НВО – засіб творчого розвитку учнів»;

·        забезпечити вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України,оновлених програм для початкової та старшої школи, дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

·        продовжити моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснити порівняльний аналіз з попередніми роками, вдосконалити роботу з обдарованими учнями і з тими, що мають проблеми з навчанням;

·        активно впроваджувати інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти, заохочувати активну участь всіх членів МО у процесі самоосвіти;

·        забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, особливу увагу приділити роботі з обдарованими учнями з німецької мови;

·        продовжити співпрацю з методичними службами міста і області;

·        продовжити участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;

·        працювати над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом запровадження інноваційних неформальних заходів з обміну досвідом (Teachmeet, Hacaton);

·        доповнити і оновити банк завдань для підготовки учнів до ЗНО, продовжити практику створення відео лекцій для дистанційної підготовки до ЗНО; створити банк завдань з аудіювання та рівневих завдань (рівні В1 та В2)

·        доповнити банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК;

·        брати участь в конкурсах фахової майстерності;

·        продовжити роботу в міжнародних проектах і конкурсах;

·        активно долучатися до міжпредметних проектів в рамках запровадження  STEAM-освіти;

·        опрацювати нові НМК Wider World, Focus, Laser.

 

 

 

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничих і суспільних дисциплін у 2015-2016 н.р.

Розвиток освіти завжди характеризувався своєрідним поєднанням двох важливих її рис – традиційності й прагнення до нового. Окремо ці риси неминуче ведуть або до застою, відставання від вимог часу, або до розриву із традиціями, ризикованих експериментів. Тільки поєднання здорового консерватизму, бажання дбайливо зберегти для нових поколінь досягнення творчої думки й історичного досвіду, з одного боку, і спрямованість на нові потреби й умови, а по можливості – на випередження й стимулювання цих потреб і умов, тобто на інноваційний розвиток, з іншого, надає освіті й обґрунтованості, і динамізму, забезпечує її соціальні функції. Педагогічна підготовка вчителів, що задовольняє вимоги навчання й виховання учнів відповідно до традиційної освітньої системи, виявилася сьогодні малоефективною для забезпечення справжнього професіоналізму й компетентності майбутніх фахівців. Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Тому МО працювало протягом року над темою: «Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках природничих та суспільних дисциплін», що суголосна з річною темою НВО.Відповідно доцієї  теми було визначено першорядні завдання:

       пошук нових підходів до оновлення змісту;

      досягнення високих освітніх рівнів, розвиток дитячої обдарованості, упровадження нових методик, педагогічних інноваційних технологій, програм і підручників;

      вдосконалення індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу з предметів природничого та суспільного  циклу;

       підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів комплексу з предметів природничого  циклу.

       удосконалення методичної підготовки вчителів.

Важливою умовою й провідним фактором успішності процесу підготовки педагога-новатора є безперервна освіта, оскільки вона, по-перше, відповідає потребам і закономірностям розвитку інформаційного суспільства і є фактором формування, розвитку і постійного забезпечення сукупної культури педагога, а по-друге, адекватна специфіці педагогічної діяльності, ролі і місцю особистості вчителя-дослідника, новатора у педагогічному процесі, що передбачає безперервне збагачення професійно-значущих дослідницьких якостей. Кожен учитель протягом року працював над індивідуальною педагогічною проблемою.

Прізвище, ініціали вчителя

Тема (проблема) самоосвіти

Любецька

Тамара Митрофанівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках географії.

Самсонова

Наталія Василівна

Пошуки нових шляхів викладання шкільного курсу фізики через апробацію елементів деяких інноваційних технологій,які сприяють психологічній готовності до розвитку життєвої компетентності дитини на всіх етапах становлення особистості

Прохоренко

Людмила Петрівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках біології

Хліменкова

Тетяна Володимирівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках хімії

Січкар

Ольга Юріївна

Використання проектних технологій на уроках економіки, біології та географії

Шеховцова

Ліна Дмитрівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя фізики як засіб готовності до інноваційної діяльності

Ладєйщикова

Тетяна Василівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках основ здоров’я

Гозбенко

Маргарита Миколаївна

Формування здорового способу життя на уроках ОБЖД

Касьяненко

Анжела Леонідівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках природознавства та історії

Дядюшка

Олена Олександрівна

Інноваційні підходи в організації навчально-виховного процесу при вивченні суспільних дисциплін

Веретенникова

Оксана Вікторівна

Використання інноваційних технологій на уроках історії з метою розвитку творчих здібностей учнів, створення умов для саморозвитку особистості.

 

Робота з реалізації загальногімназійної педагогічної теми продовжувалась на засіданнях методичного об’єднання вчителів природничих і суспільних дисциплін НВО. Протягом року було проведено п’ять засідань методичного об’єднання, на яких опрацьовано такі теми:

           аналіз роботи МО за 2014-2016н.р. та основні напрямки й завдання роботи на 2015-2016 н.р.; нормативно–правове,         навчально-методичне забезпечення викладання природничих та суспільних дисциплін 2015/2016 н.р, впровадження інновацій в роботі вчителів природничих і суспільних дисциплін гімназії;

           результати І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, біології, екології, хімії  фізики та підготовка до ІІ етапу.

          про співвідношення норми та новації  в освітньо-виховному процесі.

           інноваційна компетентність педагога – нагальна потреба сучасного освітнього середовища;

            продуктивність роботи МО над річною методичною проблемою; внесок у роботу над загальногімназійною проблемою;

            аналіз роботи МО за ІІ семестр та за рік, моніторинг результатів навчальної діяльності, завдання та перспективи на наступний навчальний рік.

Учителі методичного об’єднання брали активну участь у роботі :

          шкільних творчих груп: “Школа інновацій” під керівництвом Самсонової Н.В., “Вплив інноваційних технологій на творчий потенціал вчителя та обдарованість дитини” під керівництвом Ромащенко О.А.;

         заочних конференціях “ Інноваційна діяльність вчителя історії. Досвід роботи вчителів”, “Використання сучасних інноваційних технологій на уроках фізики”;

         ХVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми ХХІ століття”; науково-практичній конференції на базі КНТУ “Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку”;

         ХV Всеукраїнському конкурсі “Молодь - енергетиці України 2015”;

         Всеукраїнському молодіжному економічному форумі: “Економіка України: шляхи виходу з кризи”.

На уроках використовувалися інноваційні технології, які дали можливість формувати у учнів пізнавальну, інформаційну та соціальну компетентності. Проводилися контрольні зрізи знань з метою моніторингу якості знань учнів, питання якості знань обговорювалися на засіданнях методичного об’єднання.

 

Нижче представлено результативність діяльності кожного вчителя МО за рік.

зп

ПІП учителя

к-сть

учнів

Рівні навчальної діяльності

(у відсотках)

Результатив

ність навчальної діяльності

почат-ковий

серед-ній

достат-ній

висо-кий

1

Любецька Т.М. 

288

-

1

54

45

99

2.

Січкар О.Ю.        

310

-

2

34

64

98

3.

Закладна А.Л         

113

-

5

51

44

95

4.

Прохоренко Л.П. 

254

-

3

27

70

97

5.

Самсонова Н.В.

207

-

14

56

30

86

6.

Шеховцова Л.Д.                

82

   -

   6

   66

  28

94

7.

Хліменкова Т.В.      

339

-

38

41

21

62

8.

Гозбенко М.М.

227

-

1

52

47

98

9.

Ладєйщикова Т.В.

144

-

1

47

52

99

10

Мамалига А.Т.        

48

-

32

56

12

68

Учителі суспільних дисциплін

1

Веретенникова О.В. 

390

 

5

49

46

95

2.

Закладна А.Л.

138

-

16

52

32

84

3.

Дядюшка О.О. 

320

-

2

56

42

98

 

Особлива увага приділялася роботі з обдарованими учнями. Проводилися індивідуальні заняття із школярами, що мають здібності до природничих і суспільних дисциплін. Учні залучалися до написання творчих робіт, до участі в конкурсах «Колосок», «Геліантус», “Лелека”, “Левеня”, “Знавців Конституції”, гімназійних, міських та обласних олімпіадах.

 

Результативність участі учнів НВО в міських олімпіадах

з природничих і суспільних дисциплін

Прізвище учня

Прізвище вчителя

Предмет

Місце

Григоренко Влада (9-Б)

Веретенникова О.В.

право

ІІ

Жаданова Софія (9-А)

Огнєва Анна (11-А)

Січкар О.Ю.

економіка

І

ІІІ

Жаданова Софія (9-А)

Прохоренко Л.П.

біологія

ІІІ

Іванова Діана (10-А)

Любецька Т.М.

географія

ІІІ

Горшков Віталій (10-Б)

Самсонова Н.В.

фізика

ІІІ

 

Результативність участі учнів НВО в обласних олімпіадах

з природничих і суспільних дисциплін

Прізвище учня

Прізвище вчителя

Предмет

Місце

Жаданова Софія (9-А)

Січкар О.Ю.

економіка

ІІІ

 

Традиційно наші діти брали участь у таких усеукраїнських і міжнародних природничих конкурсах, як «Колосок», «Геліантус», «Левеня», координаторами яких від навчального закладу були Прохоренко Л.П. та Шеховцова Л.Д.

 

Конкурс «Колосок»

Кількість учасників

“Колосок”

“Срібний колосок”

“Золотий колосок”

Результативність у відсотках

99

29

47

19

96

Конкурс «Геліантус»

Кількість учасників

Диплом

 І ступеня

Диплом ІІ

ступеня

Диплом ІІІ ступеня

Переможець на шкільному рівні

Сертифікат учасника

52

5

3

2

16

24

 

Конкурс «Левеня»

Кількість учасників

Відмінний  результат

Добрий результат

Результативність у відсотках

10

7

1

80

 

Протягом року проводили велику роботу і між засіданнями. Відвідували міські інструктивно-методичні наради. Проводили шкільні предметні олімпіади з подальшим аналізом, предметні тижні, відвідували уроки колег, проводили різноманітну позакласну роботу (конкурси, захист творчих робіт, організація роботи учнів над проектами).

Разом з результативною роботою вчителів методичного об’єднання є і ряд проблем.

Низька пізнавальна активність учнів потребує втілення прогресивних методологій навчання. Важливим при цьому є особистісно орієнтоване навчання, що створює умови для розвитку здібностей учнів.

Потрібно продовжити роботу з обдарованими дітьми. Особистісно зорієнтоване навчання вимагає всебічного виявлення і діагностування особистості школяра. Тому в своїй роботі вчителі МО ретельно вивчатимуть здібності учнів, їхні нахили.

Проводитимуть індивідуальну роботу з дітьми в підготовці до олімпіад, конкурсів, яка дає певні результати, виробленню навичок і вмінь самостійно працювати з джерелами інформації і застосовувати одержані знання в нових умовах.

 

Головне завдання МО на наступний навчальний рік – пошук шляхів, засобів, можливостей скорочення витрат навчального часу: впровадження нових методик, технологій навчання, які дозволять досягти необхідного навчального та розвивального ефекту за менший час.

Створювати належні умови для участі обдарованих дітей в Інтернет-олімпіадах, міжнародних проектах.

Висвітлювати та популяризувати в засобах масової інформації участь школярів гімназії в олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, активно пропагувати педагогічний досвід вчителів-предметників.

Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням уваги до особистості, спрямування зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових концепцій, принципів та підходів до освіти.

 

 

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів-філологів

у 2015-2016 н.р.

2015 – 2016 навчального року методичне об’єднання вчителів-філологів розпочало роботу над педагогічною темою «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в навчальному закладі», першим етапом якої є «Психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності». Відповідно визначальні завдання циклового МО на 2015 – 2016 н.р.:

1.   Вивчення та виконання нормативних документів МОН України.

2.   Опрацювання нових програм, змін та нововведень й оновлення календарно-тематичного планування відповідно до них.

3.   Удосконалення методичних матеріалів учителів ЦМО на сайті НВО. Розробка персональних веб-сторінок учителів-філологів (Google Apps), створення сайтів, блогів, портфоліо вчителів, що атестуються.

4.   Проведення моніторингу якості й відповідності оцінювання знань з філологічних дисциплін, а також вивчення результативності навчання учнів гімназійних класів у зв’язку з тематичним вивченням викладання української мови і літератури цього навчального року.

5. Умотивоване, доцільне поєднання інтерактивних технологій з класичними методами навчання на уроках філологічного циклу та в позаурочній діяльності.

6. Удосконалення та розвиток рівневої та профільної диференціації учнів.

7. Розробка завдань, укладання системи творчих робіт за зразком ДПА та ЗНО, проведення консультацій, тренінгів, контроль результативності знань й умінь.

8. Підготовка учнів 9-их класів  до державної підсумкової атестації (відстеження якості написання диктантів, консультації, робота з культури мови, стилістики); учнів 11-их класів до ДПА у форматі  ЗНО (контрольні роботи за зразком ЗНО, зрізи знань (тести, твори за вимогами ЗНО), додаткові групові консультації (10-ті, 11-ті класи).

9. Аналіз ефективності мовних і літературних досягнень учнів на рівні зіставлення семестрового оцінювання, річного з результатами незалежної експертизи знань.

10. Спільна робота вчителів-філологів щодо наповнення Кабінету шевченкознавства (розробка картотеки навчальної й художньої літератури; забезпечення дидактичних матеріалів, створення проекту «Символи Шевченкових творів»).

11. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми щодо підготовки до предметних олімпіад, конкурсів.

12. Організація й проведення гімназійних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних ігор, тематичних вечорів, предметних тижнів, місячників з наступним аналізом роботи членів м/о.

13. Оновлення навчально-методичних підходів стосовно написання учнями середньої й старшої ланки творчих і науково-дослідницьких робіт з рідної мови, української та зарубіжної літератури.

14. Забезпечення психологічної й педагогічної підтримки дитини з метою гуманізації навчання, участь м/о в загально гімназійному проекті «Основи гуманізації навчально-виховного процесу».

15. Індивідуальна робота з учнями, що виявляють недостатній рівень навчальних досягнень.

 

16. Спрямування науково-методичної роботи членів м/о на підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок за допомогою самоосвіти й завдяки активізації їх участі в діяльності творчих груп.

17. Моніторинг результативності роботи вчителів-філологів за індивідуальною педагогічною темою. Збагачення портфоліо новими розробками, розробка методичних презентацій досвіду, створення блогів, сайтів.

18. Апробація досвіду Ткаченко Г.О., Лєнчиної Н.В., Колот О.В., Вольської С.О. -  учителів, що атестуються.

19. Продовження співпраці членів м/о з методичними кабінетами ЦМСПС та Кіровоградського ОІППО (участь у міських та обласних семінарах, проведення відкритих уроків, участь у секційних засіданнях (у тому числі в інтернет-конференціях), виступи для слухачів курсів, проведення практичних занять).

20. Удосконалення практики самоаналізу й звітування вчителів-філологів, що атестуються в даному навчальному році.

6.Активізація роботи стосовно створення й видання методичних посібників, друкування уроків у фахових періодичних виданнях.

21.Методична взаємодія учителів (фахові консультації, узаємовідвідування уроків).

22. Участь учителів-філологів у фахових конкурсах («Конспект уроку для 8-го класу» - Паталах Г.С., Вольська С.О.,).

23. Участь у міських та обласних заходах, проектах.

24.Участь у традиційних проектах НВО («Мовний режим у гімназії»).

25. Проведення місячника української мови та писемності, предметних тижнів, дня рідної мови,  інших тематичних заходів.

26. Відеоуроки вчителів української мови та літератури з метою якісної підготовки школярів міста до ЗНО та ДПА (Окольнича Л.М., Паталах Г.С,, Рожанчук І.В., Борисова О.М,, Лєнчина Н.В.)

27.Участь у навчальних проектах для педагогів (Рожанчук І.В., Паталах Г.С., Колот О.В. після навчання отримали сертифікати “Prezi”).

З метою повноцінного виконання завдань НВО цього навчального року члени МО визначили суголосну із загальногімназійною педагогічною темою: «Психолого-педагогічна підтримка учня в процесі підготовки до здійснення інноваційної діяльності на уроках філологічного циклу». Робота за річною педагогічною темою проводилася на засідання МО, під час підготовки вчителів до уроків, при дослідженні матеріалів для розробки індивідуальних педагогічних тем, за якими працювали всі вчителі-філологи.

Ткаченко Г.О. досліджує мотиваційно-діагностичну основу сучасного уроку української мови та літератури;

Рожанчук І.В. – розвиток філологічних компетентностей на уроках української мови й літератури з метою якісної підготовки до ЗНО;

Окольнича Л.М. працює упровадженням інноваційних технологій навчання для розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури.

Лєнчина Н.В. застосовує інноваційні аспекти підвищення мовної культури на уроках української мови та літератури.

Борисова О.М. – використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, формування ключової компетентності – уміння вчитися.

Лебедєва О.П. впроваджує психолого-педагогічні аспекти готовності учнів до інноваційної діяльності на уроках філологічного циклу.

Паталах Г.С. розробляє розвиток життєвих компетенцій учнів на уроках української мови та літератури шляхом упровадження інноваційних технологій.

 Колот О.В. працює над запровадженням елементів інноваційних методів і прийомів навчання на уроках мови і літератури з метою самовдосконалення вчителя й самоорганізації учнів.

Вольська С.О. застосовує використання елементів інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури.

Ворошилова Т.П. досліджує використання методу асоціювання літературознавчих понять з різними видами мистецтва.

На засіданнях циклового МО вчителів-філологів розглядалися такі питання, що сприяли реалізації річної педагогічної теми й забезпечували якість навчально-виховного процесу в цілому:

Загальнонавчальна діяльність:

- опрацювання рекомендацій щодо вивчення української, російської мов, української та зарубіжної літератури на 2015 – 2016 н.р., вимог ведення класних журналів, виконання письмових робіт, ведення та перевірки учнівських зошитів; ознайомлення з новими програмами, підручниками, узгодження календарно-тематичного планування на паралелях за єдиним зразком;

- поповнення науково-методичної бази МО програмами, рекомендаціями, вимогами, збірниками типових тестових завдань до ЗНО, зошитами тематичного контролю, оригінальними розробками уроків, презентаціями досвіду вчителів-філологів;

- аналіз висновків державної атестації НВО з метою усунення недоліків, виявлених під час перевірки: під час поурочного планування здійснювати систематичне повторення вивченого матеріалу, проводити моніторинг навчальних досягнень учнів з предметів філологічного циклу; створити кабінет української мови та літератури (оформлення тематичних стендів, розробка картотеки навчальної та художньої літератури, забезпечення дидактичними матеріалами);

- визначення педагогічних тем відповідно до обраних педагогічних технологій; опрацювання науково-методичної літератури, огляд фахових періодичних видань задля збагачення досвіду педагогів-філологів професійними знахідками, постійний обмін напрацюваннями з метою підвищення фахового рівня вчителів МО з формування компетентнісного підходу до навчально-виховного процесу в НВО;

- протягом навчального року доповіді членів МО з проблемних питань за індивідуальною педагогічною темою, перш за все  Ткаченко Г.О. («Застосування ІКТ-засобів на уроках української мови ті літератури»), Лєнчиної Н.В. («Особливості вивчення української мови та літератури в економічному класі»);  Рожанчук І.В., що є головою обласної творчої групи «Аналіз художнього твору»; Лебедєвої О.П., яка є учасником міської творчої групи «Формування творчого мислення учнів засобами ІКТ-супроводу»; Колот О.В., Вольської С.О. – учителів, що атестуються; збагачення портфоліо, розробка електронних презентацій досвіду вчителів;

- участь у загальногімназійному проекті «Основи гуманізації навчально-виховного процесу»; адаптація дослідженого методичного матеріалу до освітніх вимог НВО;

- презентація досвіду МО на рівні міста, області;

 

Робота з учнями:

·         обговорення й затвердження тематики творчих робіт з української та зарубіжної філології для учнів 5 – 11 класів. Укладання вимог до написання й оформлення робіт, співпраця з МАН;

·         поповнення банку даних про мовно- й літературно обдарованих учнів; планування роботи з обдарованими учнями стосовно підготовки до предметних  олімпіад, тематичних конкурсів; проведення 1 туру гімназійних олімпіад з української та зарубіжної філології, конкурсу знавців рідної мови, шевченківських конкурсів учнівської творчості;

·         розробка планів індивідуального супроводу для учнів, що виявляють низький рівень навчальних досягнень, а також для учнів з достатнім рівнем навченості з метою поліпшення подальшого зростання їх компетентностей; забезпечення педагогічної й психологічної підтримки дітей з метою гуманізації навчання, участь МО в загально гімназійному проекті «Основи гуманізації навчально-виховного процесу»;

·         вивчення результативності навчання учнів 5 - 8-их, 9 - 11-их класів; порівняльний аналіз семестрових оцінок з якістю виконання «Незалежної експертизи знань»;

·         активізація роботи щодо профілактики дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу (міні-бесіди).

 

Робота з кадрами:

-        спрямування науково-методичної роботи членів МО на підвищення  рівня професійних знань, удосконалення філологічних компетентностей за допомогою самоосвіти, завдяки активізації участі вчителів у творчих групах, узаємовідвідуванні уроків,  а також під час курсової перепідготовки;

-        співпраця членів МО з ЦМСПС (участь у секційних засіданнях, робота в журі олімпіад, конкурсів) та з Кіровоградським ОІППО (участь в обласних семінарах, проведення відкритих уроків, виступи для слухачів курсів, проведення лекційних та практичних занять, участь у роботі творчої групи); обговорення проведених заходів;

-        створення презентацій досвіду вчителів Ткаченко Г.О., Лєнчиної Н.В., Колот О.В., Вольської С.О.

-        оновлення презентації циклового методичного об’єднання вчителів-філологів.

-        удосконалення практики самоаналізу  й звітування вчителів-філологів (представлення портфоліо, створення презентацій, відкриття індивідуальної сторінки на сайті НВО, робота з сервісами «Google Apps», «Google +»,  );

-        активізація роботи стосовно створення й видання методичних посібників, друкування розробок уроків у фахових часописах (Ткаченко Г.О., Рожанчук І.В., Окольнича Л.М., Паталах Г.С., Лєнчина Н.В.);

Позакласна робота з предметів філологічного циклу:

Ø  проведення Місячника української мови та писемності, у його межах – предметного тижня; поновлення стендів “Українська писемність та мова” (Паталах Г.С.), проведення лінійки (учні 11-Б класу, Окольнича Л.М.);

Ø  проведення семінару, присвяченого життєвому й творчому шляху Т.Шевченка (Рожанчук І.В., Лебедєва О.П., учні  9 – 10-их класів) конкурсу виразного читання  Шевченкових поезій напам’ять серед 5- 10-их класів, участь у міському театральному конкурсі (інсценування за творами Т.Шевченка, створення відео презентації (Рожанчук І.В., Окольнича Л.М., Оверчук І.П.);

Ø  участь у традиційних загальногімназійних проектах «Незалежна експертиза знань» (І семестр, ІІ семестр), «Мовний режим гімназії», екскурсії до Шевченківського кабінету;;

Ø  фотопроект “Лісова пісня” для учнів 10 класів (Рожанчук І.В.)

 

Протягом  2015 – 2016 н.р. членами циклового МО було проведено такі заходи:

1. Оновлено банк даних філологічно обдарованих учнів, кожним учителем розроблено індивідуальний план роботи з обдарованими дітьми, зі слабкими учнями. Також з метою поліпшення знань учнів з достатнім рівнем засвоєння педагогами МО укладено систему завдань, що дають змогу розвивати навчальний потенціал таких дітей.

2. Укладено тематику творчих та науково-дослідницьких робіт середньої та старшої ланки. Учителями МО систематично надавалися консультації щодо написання й оформлення творчих досліджень учнів. 3. Членами МО проведено підготовку до консиліуму «Адаптація учнів 5-х класів до навчального процесу в НВО» (виступили: Лебедєва О.П., Паталах Г.С., Лєнчина Н.В., Рожанчук І.В., Колот О.В.).

3. Організовано І тур предметних олімпіад з української та зарубіжної філології, І етап конкурсу знавців української мови. Підготовлено команду гімназистів до участі в міському, обласному турах.

4. На високому рівні проведено Місячник української мови та писемності: створено мовні стенди, арт-проект «Сад мови», «7 див України – «Україно, ти для мене диво»,  міні-галерею творів народної художниці Катерини Білокур, розроблено мовні ігри й конкурси для учнів 5 – 11 класів.

5. Спільно з наставниками  11-х класів проведено літературну дискусію «Л.Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирає мову» (Ткаченко Г.О., Окольнича Л.М.);

6. Активізовано методичну та науково-навчальну роботу членів МО:  Ткаченко Г.О., Паталах Г.С., Вольської С.О., які виступали на педрадах, на засіданні обласної творчої групи (Рожанчук І.В.).

7. Створено групу вчителів-філологів для обміну досвідом в «Google Apps», а також для вдосконалення роботи з документацією.

 

Результативність учнів НВО в предметних олімпіадах та конкурсах

2015 - 2016 навчального року наші учні стали переможцями предметних олімпіад та конкурсів.

Українська мова та література (олімпіада)

Кисельова Анастасія (Ткаченко Г.О., Рожанчук І.В.)

І (міський етап)

 Вінтенко Юлія (Паталах Г.С.)

І (міський етап), ІІІ (обласний тур)

Лисенко Вікторія (Паталах Г.С.)

ІІІ (міський етап), ІІ (обласний етап),

Качан Дарія (Рожанчук І.В.)

ІІ (міський етап)

Переверзєва Катерина (Окольнича Л.М.)

ІІ (міський етап), ІІІ (обласний етап)

 

Російська мова

Переверзєва Катерина (Колот О.В.)

ІІІ (міський етап)

Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика

Кисельова Анастасія (Ткаченко Г.О.)

І (міський етап),

Таборанський Володимир (Рожанчук І.В.)

І (міський етап), ІІ (обласний етап)

 

Вінтенко Юлія (Паталах Г.С.)

ІІ (міський етап)

Качан Дарія (Рожанчук І.В.)

І (міський етап)

Переверзєва Катерина (Окольнича Л.М.)

Власенко Ксенія (Окольнича Л.М.)

І (міський етап)

ІІІ (міський етап)

Міжнародний конкурс учнівської творчості, присвячений Соборності України, творчості Т.Шевченка

Таборанський Володимир (Колот О.В.)

І (міський тур), І (обласний тур)

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів 5 – 11-х класів у  2015 – 2016 н.р.

Українська мова

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Ткаченко Г.О.

0

40

45

15

2. Рожанчук І.В.

0

21

52

27

3. Паталах Г.С.

0

16

65

19

4. Лєнчина Н.В.

0

30

58

12

5. Окольнича Л.М.

0

28

59

13

6. Борисова О.М.

0

8

48

44

7. Лебедєва О.П.

0

16

63

21

8. Колот О.В.

0

29

44

27

У середньому:

0

24

54

22

 

Українська література

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Рожанчук І.В.

0

20

49

31

2. Паталах Г.С.

0

15

55

30

3. Лєнчина Н.В.

0

23

43

34

4. Колот О.В.

0

7

52

41

5. Окольнича Л.М.

0

4

21

75

6. Борисова О.М.

0

5

51

44

7. Лебедєва О.П.

0

4

57

39

У середньому:

0

11

47

42

 

Зарубіжна література

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Вольська С.О.

0

4

57

39

2. Колот О.В.

0

11

43

46

3. Ворошилова Т.П.

0

6

54

30

У середньому:

0

7

51

42

 

Російська мова

ПІП вчителя

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1. Колот О.В.

0

9

52

39

2. Ворошилова Т.П.

0

4

67

29

У середньому:

0

6

60

34

 

Аналіз результатів ДПА (у форматі ЗНО) учнів 11-их класів

клас

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

11 - А (22 уч.)

0

9% (2 уч.)

55% (12 уч.)

36% (8 уч.)

11 - Б (23 уч.)

0

12% (3 уч.)

39% (9 уч.)

49% (11уч.)

У середньому:

0

10,5% (5 уч.)

47% (21 уч.)

42,5 (19 уч.)

 

Недоліки в роботі циклового МО вчителів-філологів

1. Відновити кабінет української мови та літератури.

2. Поліпшити якість оформлення кутка «Культура мовлення».

3. Підготувати нову групу екскурсоводів до Кабінету шевченкознавства.

4. Інтенсифікувати роботу classroom з української та зарубіжної філології, розробити завдання для дистанційного навчання (повторення матеріалу) для учнів 5 – 11-их класів.

 

Плани МО на наступний навчальний рік

1. Укласти банк методичних презентацій.

2. Продовжити оформлення філологічної рекреації.

3. Активізувати друкування методичних розробок членів МО у фахових періодичних виданнях.

4. Укласти систему завдань з української та зарубіжної філології для дистанційного навчання учнів 5 – 11-их класів.

 

 

УВАГА!!!

 Шановні батьки, учні, вчителі!

Запрошуємо на свято першого дзвоника, яке відбудеться 02.09.19 р. о 8.30 на подвір‘і НВО.

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74