Керівник гуртка: Бойченко Вікторія Анатоліївна.
Категорія вихованців: 10-13 років.

Динамічні зміни, що відбуваються у сучасному суспільстві, обумовлюють нові вимоги до освітньої підготовки спеціалістів. Сьогодні конкурентоспроможна та людина, яка здатна до практичного використання отриманих знань та умінь. В умовах інтеграції у світову систему освіти особливо актуальним стає забезпечення належного рівня якості технічної освіти, що неможливо без базової математичної підготовки.

Заняття гуртка «Googol» сплановані на основі навчальної програми з позашкільної освіти «Розвиток математичних здібностей», метою якої є формування компетентностей особистості засобами математики.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – розширення та поглиблення математичних знань;

практична – набуття навичок розв’язування задач практичного, логічного, проблемно-пошукового характеру та застосування їх в повсякденному житті;

творча – розвиток творчого підходу до розв’язування математичних завдань, просторового, логічного та критичного мислення, інтуїції, фантазії, творча самореалізація та самовдосконалення;

соціальна – задоволення потреб особистості у спілкуванні, формування товариських відносин, самостійності, наполегливості, впевненості у собі.


Надрукувати   E-mail