Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів

Освітня програма НВО (загальні положення)

Освітня програма для 1-4 класу НВО

Освітня програма НВО 5-11 класи