1 Назва самостійного наукового товариства «Гімназист»
1.1 Статус НТУ Шкільне НТУ
2 На базі якого закладу працює КЗ «НВО «СЗНЗ І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – ЦПВ «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
3 Адреса 25006, м . Кіровоград, вул. Чорновола, 15
3.1 Телефон 0522 32 25 29
3.2 e-mail
4 Рік створення 1992
5 Напрями діяльності
  1. Природничо-математичний, економічний
  2. Філологічний
  3. Еколого-природничий
  4. Історія України, правознавство
6 Перелік секцій Учнівське наукове товариство має секції
Назва секції ПІБ керівника, посада Кількість учнів
української мови та літератури, зарубіжної літератури Криворучко А. Г., учитель 30
математики, інформатики, економіки Горова Л.Д., учитель 30
англійської мови Ромащенко О.А., учитель 25
географії, хімії, біології Хліменкова Т.В., учитель 20
Історії України, всесвітньої та правознавства Веретенникова О.В., учитель 25
7 Всього членів 130, з них кандидатів в члени МАН – 7, дійсних членів МАН -15
8 Інформація про працівника закладу, який відповідає за цей напрямок роботи:
Прізвище Лебедєва
Ім'я Ольга
По батькові Павлівна
Посада учитель української мови та літератури
Робочий телефон 32-25-29
Мобільний телефон 050 970 71 13

 
Статут учнівського наукового товариства

Положення про творчу роботу учня гімназії

Загальні положення

  1. Науково-дослідницька робота учня гімназії є невід'ємною частиною навчально-виховної роботи учня 9-11 класу. Має велике значення в набутті практичних умінь і навичок в експериментальній, пошуковій діяльності школяра.
  2. Робота з написання науково-дослідницької роботи ведеться на принципах активної діяльності вчителя й учня як співучасників творчого процесу на всіх його етапах – від постановки мети до отримання і обробки результатів.
  3. Під час виконання науково-дослідницької роботи учень повинен набути таких умінь і навичок:

– працювати в каталогах із науковою та довідковою літературою;

– складати бібліографію, вміти працювати з періодичними виданнями, реферувати наукові праці, правильно робити висновки, складати списки літератури;

– формулювати положення, добирати фактичний матеріал, робити самостійні висновки;

– уміти захищати роботу з вимогами, що ставляться до неї.

Аналітична довідка План роботи НТУ «Гімназист» на 2019-2020 н.р. Список МАН Пам'ятка як писати реферат

Зразки робіт учнів Гімназії імені Тараса Шевченка