Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму “Upgrade”

Гурток ”Upgrade” працює над розвитком формування базових компетентностей особистості засобами інформатики.

Інструменти діджиталізації в повсякденному житті потребують знань та вмінь, креативу та сміливості, розуміння та готовності їх використання. Саме цей невидимий багаж, стане в користь на стежці особистої самореалізації та вдосконалення профільних знань в подальшому.

Основними завданнями є формування таких компетентностей:

пізнавальної – формування знань про види та елементи нестандартних задач; ознайомлення з функціональними можливостями програмних ресурсів; опанування креативними навичками продуктивної діяльності: добування знань безпосередньо з реальності, розуміння власних можливостей, готовності та вміння опановувати нові; розуміння важливості навчатися впродовж життя;

практичної – закріплення технологічних навичок оперування різними програмними засобами при створенні цікавих задач, формування навичок безпечного користування комп’ютерною технікою, а також програмними та інтернет ресурсами, володіння навичками розпізнавання видів інформації та користування нею;

творчої – забезпечення розвитку творчих здібностей вихованців у процесі навчання, здатності особистості генерувати й продукувати ідеї, мислити логічно, асоціативно; здібностей фантазувати, бачити протиріччя, переносити знання та вміння у нові ситуації; вмінь відмовлятися від нав'язливої ідеї, долати інертність мислення, критично мислити, відстоювати власні незалежні судження;

соціальної – орієнтація на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування кращих особистісних рис (відповідальність, чесність, працелюбність, наполегливість у досягненні мети тощо), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення, творчого становлення.

Під час командної мандрівки освоєння інструментів діджиталізації гуртка “Upgrade” ми зрозуміємо особливості програмних та інтернет можливостей сьогодення для застосування у власному житті.

Для отримання відповідей та запису на гурток звертатись: керівник гуртка Анна Григорівна Ліщина 050 0815715


Надрукувати   E-mail