Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеню "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Russian German English Ukrainian

НВО СЗНЗ I ст. «Гармонія» - гімназія ім.

Т. Шевченка – ЦПВ «Контакт»

Положення про

організацію УС у НВО

1. Загальні положення

1.1 УС – добровільне об’єднання учнів, метою якого є формування в дітей почуття господаря школи, класу, вміння

співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму. УС НВО – це парламент.

1.2 У своїй діяльності УС керується КУ, законом Укр. «Про освіту», «Про громадські організації», конвенція ООН про права

дитини, статутом НВО, статутом УС.

1.3 УС пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадянськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги,

незалежності,співпраці з педагогами та батьками.

1.4 Основними цілями УС є:

- Створення умов для особистісного зростання членів УС;

- Виявлення активних учасників навчально-виховного процесу та створення умов для їх професійного та

особистісно-громадянського самовизначення.

1.5 Учасниками УС можуть бути всі учні НВО.

2. Мета, основні функції та напрямки роботи УС.

2.2 Головними напрямками роботи органів УС мають бути:

- сприяння навчально-виховній роботі;

- сприяння культурно-освітній роботі;

- сприяння спротивно-масовій роботі;

- проведення якісного дозвілля;

- підвищення ініціативності;

- волонтерський рух;

- історико-пошукова діяльність.

2.3 Основними завданнями органів УС є:

- координація дій органів УС;

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

- сприяння навчальній та творчій діяльності;

- сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку учнів;

- внесення пропозицій;

- вирішення важливих проблем з найрізноманітніших спрямувань;

- активізація учнівської ініціативи;

- підвищення рейтингу гімназії.

3. Метою УС є забезпечення активної соціальної позиції учнів та опанування організаторських умінь, усебічний розвиток,

самовдосконалення, самореалізація, самовиховання особистості на благо школи, своїй родині, собі, малій батьківщині, народу України.

3.1 УС має двоступеневу структуру – загальношкільну та класну

– з чітким взаємозв’язком органів УС класів із загальношкільними, а пед. Колектив здійснює координаційне педагогічне управління органами УС обох рівнів.

3.2 Структура УС

Загальні збори школи (Функції) :

- Звіти;

- Вибори голів комісій із представників класних колективів;

- Планування роботи;

- Реалізаця планування.

3.3 Старостат:

- виконавчий орган УС

- планування роботи

3.4 Комісії УС:

- комісія преси та інформації

- комісія з правових питань

- комісія культури та дозвілля

- комісія спорту та здорового способу життя

- шкільне радіо

- шефська комісія

- комісія волонтерів

- ліга інтелекруальних ігор

3.5 Головою УС – є голова парламенту, який обирається таємним голосуванням і виконує свої обов’язки до моменту закінчення школи.

Голова парламенту координує роботу комісій, проводить засідання голів комісій та старостату, здійснює контроль за виконанням плану,

вносить пропозиції до адміністрації НВО, захищає права учнів та учнівського колективу.

3.6 Позбавлення членства в органах УС допускається в таких

випадках :

- порушення правил внутрішнього розпорядку;

- не виконання своїх обов’язків;

- вибуває з НВО.

3.6 Члени органів УС зобов’язані виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені правилами для

школярів, бути активними учасниками у всіх добродійних справах та реалізовувати план роботи УС.

3.7 Вихователі-наставники :

- є організаторами, допомагають учням щодо становлення та розвитку самостійності органів класного самоврядування;

- залучають учнів до самоуправлінської діяльності та надають їм необхідну допомогу.

4. Контроль і звітність

Контролює роботу органів УС педагог-організатор школи.

Результати роботи розглядаються на засіданні УС та старостату.


УВАГА!!!

Друзі! Колеги! Випусники! Батьки!

  Запрошуємо всіх небайдужих! 16 листопада 2017  року о 14:00 уприміщенні обласної філармонії розпочнуться урочистості з нагоди 95-річчя від дня заснування середньої школи №5 та 25-річчя Гімназії ім. Тараса Шевченка.

Корисні посилання

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74