Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

НВО СЗНЗ I ст. «Гармонія» - гімназія ім.

Т. Шевченка – ЦПВ «Контакт»

Положення про

організацію УС у НВО

1. Загальні положення

1.1 УС – добровільне об’єднання учнів, метою якого є формування в дітей почуття господаря школи, класу, вміння

співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму. УС НВО – це парламент.

1.2 У своїй діяльності УС керується КУ, законом Укр. «Про освіту», «Про громадські організації», конвенція ООН про права

дитини, статутом НВО, статутом УС.

1.3 УС пропагує дружні взаємини та співпрацю з різними громадянськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги,

незалежності,співпраці з педагогами та батьками.

1.4 Основними цілями УС є:

- Створення умов для особистісного зростання членів УС;

- Виявлення активних учасників навчально-виховного процесу та створення умов для їх професійного та

особистісно-громадянського самовизначення.

1.5 Учасниками УС можуть бути всі учні НВО.

2. Мета, основні функції та напрямки роботи УС.

2.2 Головними напрямками роботи органів УС мають бути:

- сприяння навчально-виховній роботі;

- сприяння культурно-освітній роботі;

- сприяння спротивно-масовій роботі;

- проведення якісного дозвілля;

- підвищення ініціативності;

- волонтерський рух;

- історико-пошукова діяльність.

2.3 Основними завданнями органів УС є:

- координація дій органів УС;

- забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

- сприяння навчальній та творчій діяльності;

- сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку учнів;

- внесення пропозицій;

- вирішення важливих проблем з найрізноманітніших спрямувань;

- активізація учнівської ініціативи;

- підвищення рейтингу гімназії.

3. Метою УС є забезпечення активної соціальної позиції учнів та опанування організаторських умінь, усебічний розвиток,

самовдосконалення, самореалізація, самовиховання особистості на благо школи, своїй родині, собі, малій батьківщині, народу України.

3.1 УС має двоступеневу структуру – загальношкільну та класну

– з чітким взаємозв’язком органів УС класів із загальношкільними, а пед. Колектив здійснює координаційне педагогічне управління органами УС обох рівнів.

3.2 Структура УС

Загальні збори школи (Функції) :

- Звіти;

- Вибори голів комісій із представників класних колективів;

- Планування роботи;

- Реалізаця планування.

3.3 Старостат:

- виконавчий орган УС

- планування роботи

3.4 Комісії УС:

- комісія преси та інформації

- комісія з правових питань

- комісія культури та дозвілля

- комісія спорту та здорового способу життя

- шкільне радіо

- шефська комісія

- комісія волонтерів

- ліга інтелекруальних ігор

3.5 Головою УС – є голова парламенту, який обирається таємним голосуванням і виконує свої обов’язки до моменту закінчення школи.

Голова парламенту координує роботу комісій, проводить засідання голів комісій та старостату, здійснює контроль за виконанням плану,

вносить пропозиції до адміністрації НВО, захищає права учнів та учнівського колективу.

3.6 Позбавлення членства в органах УС допускається в таких

випадках :

- порушення правил внутрішнього розпорядку;

- не виконання своїх обов’язків;

- вибуває з НВО.

3.6 Члени органів УС зобов’язані виконувати вимоги до учасника навчально-виховного процесу, які передбачені правилами для

школярів, бути активними учасниками у всіх добродійних справах та реалізовувати план роботи УС.

3.7 Вихователі-наставники :

- є організаторами, допомагають учням щодо становлення та розвитку самостійності органів класного самоврядування;

- залучають учнів до самоуправлінської діяльності та надають їм необхідну допомогу.

4. Контроль і звітність

Контролює роботу органів УС педагог-організатор школи.

Результати роботи розглядаються на засіданні УС та старостату.

Статут Гімназійного Парламенту
Розділ I
Загальні засади
 
Стаття 1
Статут Гімназійного Парламенту діє в межах, установлених Конституцією України та відповідно до Закону про молодіжні організації.
 
Стаття 2
У своїй діяльності Гімназійний Парламент керується Законодавством України та власним статутом.
 
Стаття 3
Гімназійний Парламент – добровільна організація учнів Гімназії, яка діє на громадських засадах.
  
Розділ 2
Права та обовязки членів Гімназійного Парламенту
 
Стаття 1
Кожному члену Гімназійного Парламенту гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
 
Стаття 2
Всі члени  Гімназійного Парламенту повинні знати свої права і дотримуватися своїх обов’язків.
 
Стаття 3
Членство у  Гімназійному Парламенті припиняється у випадках:
-         за особистою заявою;
-         у разі систематичного порушення статуту;
-         по закінченні навчального закладу.
 
 
Стаття 4
Волевиявлення членів Гімназійного Парламенту здійснюється через вибори та інші форми демократії.
 
 
Розділ 3
Вибори
 
Стаття 1
Вибори до органів управління Гімназійного Парламенту є вільними і відбуваються на основі загального і прямого виборчого права усіх учнів 8-11 класів.
 
Стаття 2
Висунення кандидатів на посаду Голови  Гімназійного Парламенту здійснюється шляхом самовисування.
 
Стаття 3
Проведення виборів організує Центральна виборча комісія. Для забезпечення демократичності та законності виборів до роботи залучаються незалежні експерти.
 
 
Розділ 4
Голова Гімназійного Парламенту
 
Стаття 1
Голова Гімназійного Парламенту обирається строком на 3 роки
 
Стаття 2
Повноваження Голови  Парламенту припиняється у випадках:
-         самовідводу;
-         порушення статуту;
-         незадоволення усіх членів Парламенту діями Голови.
 
 
Розділ 5
Внесення змін до статуту
 
Стаття 1
Зміни до статуту можуть бути внесені тільки після проведення референдуму
 
Стаття 2
Про зміни та доповнення в статуті повинні знати всі члени Гімназійного Парламенту
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статут Гімназійного Парламенту
Розділ I
Загальні засади
 
Стаття 1
Статут Гімназійного Парламенту діє в межах, установлених Конституцією України та відповідно до Закону про молодіжні організації.
 
Стаття 2
У своїй діяльності Гімназійний Парламент керується Законодавством України та власним статутом.
 
Стаття 3
Гімназійний Парламент – добровільна організація учнів Гімназії, яка діє на громадських засадах.
 
Розділ 2
Права та обовязки членів Гімназійного Парламенту
 
Стаття 1
Кожному члену Гімназійного Парламенту гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
 
Стаття 2
Всі члени  Гімназійного Парламенту повинні знати свої права і дотримуватися своїх обов’язків.
 
Стаття 3
Членство у  Гімназійному Парламенті припиняється у випадках:
-         за особистою заявою;
-         у разі систематичного порушення статуту;
-         по закінченні навчального закладу.
 
Стаття 4
Волевиявлення членів Гімназійного Парламенту здійснюється через вибори та інші форми демократії.
Розділ 3
Вибори
 
Стаття 1
Вибори до органів управління Гімназійного Парламенту є вільними і відбуваються на основі загального і прямого виборчого права усіх учнів 8-11 класів.
 
Стаття 2
Висунення кандидатів на посаду Голови  Гімназійного Парламенту здійснюється шляхом самовисування.
 
Стаття 3
Проведення виборів організує Центральна виборча комісія. Для забезпечення демократичності та законності виборів до роботи залучаються незалежні експерти.
 
Розділ 4
Голова Гімназійного Парламенту
 
Стаття 1
Голова Гімназійного Парламенту обирається строком на 3 роки
 
Стаття 2
Повноваження Голови  Парламенту припиняється у випадках:
-         самовідводу;
-         порушення статуту;
-         незадоволення усіх членів Парламенту діями Голови.
 
Розділ 5
Внесення змін до статуту
Стаття 1
Зміни до статуту можуть бути внесені тільки після проведення референдуму
 
Стаття 2

 

Про зміни та доповнення в статуті повинні знати всі члени Гімназійного Парламенту.

УВАГА!!!

 

 

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74