Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

Довідка

про вивчення стану патріотичного виховання у позакласній роботі НВО «СЗНЗ І ст. «Гармонія» -гімназія ім. Тараса Шевченка – ЦПВ «Контакт»

      Як зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання, затвердженій спільним наказом Міністерства України у справах сім ۥї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 №3754/981/538/49, „Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування в особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції”, що співзвучно з головною метою виховання, визначеною в програмі „Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”. Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення відповідних результатів.

      Реалії українського сьогодення вимагають такої особистості, якій властиве відчуття європейської громадянськості, яка здатна жити і діяти в соціально-економічних умовах епохи інтеграції України в європейський простір, водночас залишатися патріотом своєї Батьківщини, мати сформовану національну самосвідомість. Сучасний зміст виховання підростаючого покоління спрямований на становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудовувати суверенну, демократичну державу, здатного виявляти національну гідність, який знає свої права та обов’язки, цивілізовано вміє відстоювати їх, може успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, носій культури, сім’янин, професіонал. Вчені всіх країн визнають, що патріотизм є могутньою і непереможною духовною силою кожного народу. Стати справжнім патріотом і глибоко полюбити свою Батьківщину можна лише тоді, коли пізнавати красу рідного краю, знайомитись з визначними історичними подіями, культурними досягненнями своєї Вітчизни з самого раннього дитинства.

 

Національно-патріотичне виховання учнів у НВО здійснюється комплексно - через навчальний процес, позакласну виховну роботу, функціонування органів учнівського самоврядування - і носить послідовний характер.

 Головні завдання НВО : виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; визнання і забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства; формування толерантного ставлення до інших народів, їхньої культури та традицій. Мета національно-патріотичного виховання у НВО - виховання свідомого, компетентного й відповідального громадянина, який є соціально активною особистістю. Теоретичною базою для організації національно-патріотичного виховання є Конституція України, Концепція національно-патріотичного виховання молоді, Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності. Відповідно до цих документів розроблено план заходів, що дозволяє навчальному закладу проводити цілеспрямовану, систематичну відповідну роботу. Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання, педагогічний колектив всю виховну роботу спрямовує на виховання свідомого громадянина.

Так, у НВО оформлені куточки державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Куточки символіки наявні також в кожному кабінеті, також у вересні проходить щорічний конкурс-огляд «Кращий куточок національної символіки». Вихователями-наставниками та класоводами під час проведення класних годин, тематичних заходів виховується повага до державної символіки. Виховна робота в закладах проводиться відповідно до річних планів виховної роботи школи, педагога-організатора, вихователів-наставників, учнівського самоврядування, методичного об’єднання. Аналізуючи плани роботи, потрібно зазначити, що у вступі до річного плану проводиться аналіз проведеної виховної роботи за минулий рік, у якому є аналіз рівня сформованості в учнів ціннісних ставлень, діагностики вихованості, роботи окремих вихователів-наставників у формуванні класного колективу, динаміки розвитку виховної системи закладу, формування виховного простору закладу.

У річному плані роботи навчального закладу сплановано розділ «Виховна робота». Традиційними є відзначення Дня міста, Дня партизанської слави, Дня Гімназії, Дня Збройних Сил України, українського козацтва, визволення  Кіровограда від нацистських окупантів,  Соборності і Свободи України, учасників бойових дій на території інших держав, Конституції України, Незалежності України, Дня Перемоги. До цих дат заплановані і проводяться різноманітні заходи: класні години, уроки мужності, бесіди, зустрічі, змагання, вікторини, літературно-музичні композиції тощо.

Робота шкільного методичного об’єднання класних керівників у закладі спрямована на створення умов для професійного росту та самоосвіти педагогів, становлення системи національно - патріотичного і громадянського виховання. Про це свідчать матеріали методичного об’єднання. Так, заслуговують на увагу матеріали вихователів, що проходили атестацію у 2014-2015 н.р. : «Формування національної свідомості учнів через вивчення культури та історії української держави» (Любецька Т.М.), «Тенденції розвитку учнівського самоврядування в умовах української державності» (Гозбенко М.М., педагог-організатор). Також у цьому навчальному році взяли участь у онлайн-конференції, яку організовував МЦСПС, та опублікували свої статті з теми «Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи» Борисова О.М., заступник директора з виховної роботи, Любецька Т.М., вихователь 8-В класу, Самсонова Н.В., вихователь 7-А класу, Рожанчук І.В., учитель української мови та літератури, Бучукурі Є.Е., керівник краєзнавчого гуртка. Значну роль у вихованні громадянина - патріота грають вихователі-наставники, класні керівники. Саме вони значною мірою допомагають дітям осмислити себе як громадянина України, частинку свого міста, своєї родини, допомагають сформувати патріотичні почуття. Плани виховної роботи класних керівників складено згідно «Основних орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Належна увага приділяється в них формуванню ціннісного ставлення до суспільства і держави.

      Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є система роботи зі збереження народних звичаїв та обрядів українського народу. Цьому сприяє участь у фольклорно - етнографічній експедиції «Звичаї, обряди, традиції рідного краю». У складний для нашої країни час учні НВО виявляють свої найкращі патріотичні почуття, морально і матеріально підтримуючи українську армію, беруть активну участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому» і в благодійних акціях «Діти Гімназії – воїнам АТО». Запорукою успішної виховної діяльності з учнями є співпраця школи з батьками. За результатами контролю документації роботи з батьками, на засідання всеобучу частково виносяться актуальні питання «Ціннісне ставлення до природи учнівської молоді в сім’ї», «Сім’я як основа толерантної поведінки школярів», «Виховання в учнів національної самосвідомості, гідності на основі звичаїв, традицій українського народу та засобів етнопедагогіки». У системі виховної роботи навчального закладу впроваджуються різноманітні форми і методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді:

- інформаційно-масові: тематичні уроки, вікторини, екскурсії до культурних історичних пам’яток, музеїв;

 - наочні: шкільні музеї та експозиційні зали (музейні куточки), виставки дитячої творчості, тематичні стенди (учнями розроблені стенди патріотичного спрямування: «Майдан. Революція Гідності», «Пам’ять жива» (присвячена героям АТО), «Тарасовими шляхами», «Маленький Париж», «Говори українською»), фотовиставки, виставки літератури в бібліотеках;

 - інтегровані: учнівське самоврядування та волонтерський рух, гурткова робота, тижні та місячники військово-патріотичної роботи, присвячені Дню Збройних Сил України, Дню Перемоги, заходи до Дня вшанування воїнів-інтернаціоналістів тощо;

 - індивідуальні: творчі завдання (буклети, малюнки, плакати, звіти, презентації);

- створення родинного дерева, нарисів про родичів-учасників війни, оформлення літописів-альбомів «Бойовий шлях моїх дідусів та бабусь», «Ордени та медалі у моїй родині»;

  - діяльнісно-практичні: проекти, огляди - конкурси, олімпіади, конкурси МАН, пошуково-дослідницька робота шкільних музеїв, робота шкільних прес-центрів та учнівських газет, участь у Всеукраїнських акціях: «Зірка памяті», «Ветеран живе поруч», «Пам’ятати. Відродити. Зберегти», «Обеліск», святкові концерти, упорядкування територій біля пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіалів, участь у військово-спортивних змаганнях.

. - діалогові: тематичні виховні години, бесіди, уроки мужності, зустрічі з учасниками війни, дітьми війни, з випускниками-військовослужбовцями тощо.

-         краєзнавчі проекти:

-         дослідницький проект «Єдина родина в центрі України»; «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» - відкриття куточку Слави вчительці О.Бур’яновій;

-         «Шляхами Кобзаря» - творчий, дослідницький проект;

-         «Земля, наближена до неба», «У краю зеленого золота» (Карпати) - проекти навчальних практик ;

-         «Уроки історії-уроки памяті» - дослідницький проект;

-         «Сім чудес Кіровоградщини» - проект навчальних практик;

-         «Пороги та водоспади Південного Бугу» - проекти навчальних практик;

-         «Моє місто памятає» - дослідницький проект;

-         «Нотатки подорожнього», «Розкажи мені, дорого» - краєзнавчий проект;

-         «Генеалогія мого роду» - дослідницький проект;

-         «Сонцесяйна калита» - народознавчий проект;

-         «У сім’ї вольній, новій…» - колективна творча справа; «Вклонімося учителю своєму» - колективна творча справа;

Усвідомлюючи відповідальність щодо формування у школярів громадянських якостей, патріотизму, підготовки випускника школи, здатного до саморозвитку, самовдосконалення, наділеного високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, носія кращих надбань національної і світової культури адміністрація НВО питання організації національно-патріотичного виховання учнівської молоді тримає на контролі.

 

 Свідченням цього є ряд наказів, виданих у закладі:

 - №143  від 29.08.2014 «Про організацію та проведення патріотичного виховання у 2014-2015 н.р.»,

- № 181 від 02.10.2014 «Про проведення зустрічі з героями АТО»,  

- № 205 від 28.10.2014  «Про проведення Місячника писемності української мови»,

- № 211 від 28.10.2014  «Про проведення фізкультурно – патріотичного фестивалю «Козацький гарт»;

- №215 від 31.10.2014 «Про відзначення 22-ї річниці Дня Гімназії»;

- №233 від 02.12.2014 «Про участь у заходах з нагоди відзначення 23-ї річниці Дня Збройних Сил України»;

- № 13 від 21.01.2014 «По результати перевірки планування виховної роботи та якості її виконання».

Готуються проекти наказів : «Про проведення Місячника патріотичного виховання» (травень);

«Про підсумки проведення Місячника патріотичного виховання»;

Питання організації національно-патріотичного виховання учнівської молоді розглядалися на педагогічних радах, нарадах при директорові, методичних радах.

-       Нарада при директорові з питання «Вивчення стану військово-патріотичного виховання» (відповідно до плану роботи гімназії, травень, на день перевірки ще не була проведена);

-      Відбулась у НВО конференція для молодих учителів з питання «Громадянсько-патріотичне виховання» (квітень). Виступили: Война Г.Г., директор; Борисова О.М., заступник директора з виховної роботи.

 

Нинішня політична ситуація в країні вимагає від педагогів, батьків, громадськості особливого ставлення до питання національно-патріотичного виховання молоді. На вимогу часу наказом Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 затверджено план заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. На виконання вищезазначеного наказу у плани роботи навчального закладу внесені зміни та доповнення з урахуванням сучасних вимог.

 

 

Додаток:

ПЛАН ЗАХОДІВ

на І семестр 2014-2015 н.р. з метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства, держави, та до людей

 

№ з/п

Назва заходу

Форма проведення

Дата (термін) проведення

Відповідальні

1.

Свято «День знань»

Урочиста лінійка. Хвилина мовчання – вшанування пам’яті загиблих захисників України

01.09.

2014 р

Дирекція

2.

«Україна-єдина країна»

Перший урок. Мета: виховання мужності, героїзму, людяності, милосердя, толерантності

01.09. 2014

Класні керівники, вихователі-наставники

3.

«Квітка єднання»

Благодійна акція. Замість квітів -допомога українській армії. Фотозвіт.

01.09-05.09. 2014

Учнівське самоврядування

4.

Участь у всеукраїнській акції «Лист Герою»

Благодійна акція. Написання листів, створення малюнків, оберегів для військових

Протягом року

Учнівське самоврядування, волонтерський загін; учителі

5.

Відзначення Дня Збройних Сил України

Концертна програма для учасників АТО. Концерти з виїздом до ВЧ та військкомату

 

5 грудня 2014

Борисова О.М., ЗДВР

6.

Урок Мужності для учнів 5-11 класів

Зустріч з героєм АТО –Вольським Олександром,  військовослужбовцем  3 полку спец. призначення

 Вересень, 2014 року

 

Борисова О.М., ЗДВР

7.

Зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами, пораненими

(згідно з наказом МОН)

Протягом року

Дирекція

8.

Виховні години

(згідно з наказом по НВО)

Протягом І семестру

Вихователі-наставники

9.

Співпраця з громадськими та волонтерськими організаціями, бібліотеками міста

(згідно з наказом по НВО)

Протягом І семестру

Вихователі-наставники

10.

«Вони віддали своє життя в імя України»

Уроки памяті. Покладання квітів до Алеї Героїв

20.09.1015

Вихователі-наставники

11.

Проекти «Революція Гідності», присвячений подіям на Майдані у лютому 2014 року, та «Україна – країна Героїв», присвячений героям АТО;

Створення літописів – «Послання нащадкам: Україна в сльозах. Як нас змінив 2014 рік»

Створення проектів учнями 8-А, 9-А, 5-их класів

Протягом лютого-березня

Лебедєва О.П.;

Борисова О.М.

12.

Перегляд та обговорення документальних відеофільмів про героїв революції Гідності, героїв-учасників АТО

Зустрічі з журналістами

Протягом І семестру

Педагог-організатор

13.

Організація роботи волонтерського руху

Проведення благодійних акцій

Протягом І семестру

Педагог-організатор

14.

День театру, мистецькі проекти у філармонії

Проведення благодійних акцій

Протягом І семестру

Педагог-організатор

15.

Висвітлення заходів на сайті

 

Протягом І семестру

Дирекція

16.

Концертні програми для поранених учасників АТО в госпіталі

Проведення культурної акції ЦПВ «Контакт»

Протягом І семестру

Оверчук І.П., завідуюча ЦПВ

17.

Допомога дітям, батьки яких служать або загинули в зоні АТО, дітям-переселенцям у Донецькій та Луганській обл.

Надання необхідної допомоги

Протягом ІІ семестру

Дирекція

18.

Вшанування пам’яті загиблих Героїв в зоні АТО – батьків випускників Гімназії

Лінійка – вшанування пам’яті загиблих Героїв в зоні АТО – батьків випускників Гімназії – Майстерюка Р., Степанка В.,  Тельнова Є.Л.

20 лютого 2015 р.

Учнівське самоврядування, педагог-організатор

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

на ІІ семестр 2014-2015 н.р.,

з метою формування ціннісного ставлення особистості

до суспільства, держави та до людей

 

№ з/п

Назва заходу

Форма проведення

Дата (термін) проведення

Відповідальні

1.

Відкриття Народного музею війни та визволення Кіровоградщини

Зустріч з ветеранами ВВв - визволителями Кіровоградщини, учасниками АТО, відкриття музею, екскурсії.

08.01.

2015 р

Дирекція

2.

Мітинг, покладання квітів

Урочиста лінійка -мітинг.  Хвилина мовчання-вшанування пам’яті загиблих захисників України – Героїв Небесної Сотні

20.02.

2015,

8.00; 15.00

Дирекція, учнівське самоврядування

3.

«Герої не вмирають»

Уроки – пам’яті. Мета: вшанування пам’яті Героїв, виховання мужності і героїзму, людяності, милосердя і толерантності

16.02.- 20.02.

2015, 14.00-15.00

Класні керівники, вихователі-наставники

4.

«Разом – сила»  

Благодійна акція. Допомога військовослужбовцям. Збір теплих речей, продуктів, медикаментів. Фотозвіт.

Протягом року

Учнівське самоврядування, волонтерський загін

5.

Участь у акції «Лист Герою»

Написання листів, створення малюнків, валентинок, сувенірів, оберегів для військових (згідно з наказом МОН)

Січень-березень

Вихователі, учителі образотворчого мистецтва, керівники гуртків

6.

Урок Мужності для учнів 5-11 класів

Зустріч з героями АТО –, військовослужбовцями 3 полку спец. призначення

6 грудня 2014 р.;

8 січня 2015 року;

15 лютого 2015 року

 

Борисова О.М., ЗДВР

7.

Зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами, пораненими

(згідно з наказом МОН)

Протягом року

Дирекція

8.

Виховні години

(згідно з наказом по НВО)

Протягом ІІ семестру

Вихователі-наставники

9.

Співпраця з громадськими та волонтерськими організаціями, бібліотеками міста

(згідно з наказом по НВО)

Протягом ІІ семестру

Вихователі-наставники

10.

«Вони віддали своє життя в імя України»

Уроки памяті. Покладання квітів до Алеї Героїв

20.02.1015

Вихователі-наставники

11.

Проекти «Революція Гідності», присвячений подіям на Майдані у лютому 2014 року, та «Україна – країна Героїв», присвячений героям АТО;

Створення літописів – «Послання нащадкам: Україна в сльозах. Як нас змінив 2014 рік»

Створення проектів учнями 8-А, 9-А, 5-их класів

Протягом лютого-березня

Лебедєва О.П.;

Борисова О.М.

12.

Перегляд та обговорення документальних відеофільмів про героїв революції Гідності, героїв-учасників АТО

Зустрічі з журналістами

Протягом ІІ семестру

Педагог-організатор

13.

Організація роботи волонтерського руху

Проведення благодійних акцій

Протягом ІІ семестру

Педагог-організатор

14.

День театру, мистецькі проекти у філармонії

Проведення благодійних акцій

Протягом ІІ семестру

Педагог-організатор

15.

Висвітлення заходів на сайті

 

Протягом ІІ семестру

Дирекція

16.

Концертні програми для поранених учасників АТО в госпіталі

Проведення культурної акції ЦПВ «Контакт»

Протягом ІІ семестру

Оверчук І.П., завідуюча ЦПВ

17.

Допомога дітям, батьки яких служать або загинули в зоні АТО, дітям-переселенцям у Донецькій та Луганській обл.

Надання необхідної допомоги

Протягом ІІ семестру

Дирекція

18.

Вшанування пам’яті загиблих Героїв в зоні АТО – батьків випускників Гімназії

Лінійка – вшанування пам’яті загиблих Героїв в зоні АТО – батьків випускників Гімназії – Майстерюка Р., Степанка В.,  Тельнова Є.Л.

20 лютого 2015 р.

Учнівське самоврядування, педагог-організатор

 

 

Заступник директора з виховної роботи                                 Борисова О.М.

                                             

УДК 37.035.3

Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в

умовах сучасної школи

Борисова Оксана Миколаївна,

заступник директора з виховної роботи НВО «СЗНЗ І ст. «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – ЦПВ «Контакт»

 

В статті розглядаються напрямки роботи з розвитку в учнів патріотизму, виховання почуття національної гордості, патріотизму, власної гідності, милосердя, взаємоповаги, любові до рідного краю

 

Ключові слова: патріотичне виховання, патріотизм, національна свідомість, національні цінності.

 

В умовах становлення української держави патріотичному вихованню належить пріоритетна роль. Наша Україна – молода держава, перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, обравши шлях переходу від тоталітарних ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки, побудови нового громадянського суспільства.

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати у молоді громадянсько-активні, соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо української держави. У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім’я, школа, суспільство ставили перед собою завдання – виховати громадянина, патріота своєї країни.

Головним завданням патріотичного виховання є формування патріотизму, а на сучасному етапі становлення української державності ця проблема набуває особливого значення.

Проблема патріотичного виховання завжди займала одне з провідних місць у вітчизняній педагогічній та філософській думці. У сучасній літературі патріотичне виховання трактується як виховання, що формує усвідомлення своєї причетності до історії, традицій, культури свого народу, любов до своєї Батьківщини, вболівання за долю свого народу, його майбутнє. Як результат ефективного патріотичного виховання у молоді чітко формується патріотизм. Патріотизм виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів. Патріотизм – соціально-історичне явище. Патріотичні почуття українського народу є емоційним аспектом національного державницького світогляду, що включає почуття належності до України, її історії, віру в майбутнє своєї держави. Найвищою формою патріотизму виступає почуття любові до Батьківщини, готовність терпіти муки й навіть іти на смерть заради неї. Виховання громадян України носить національний характер, базується на національних традиціях українського народу, є ідейною силою національної свідомості. Сучасна модель виховання враховує особливості сьогодення, оскільки цього вимагають соціально-економічне становище країни, моральний і духовний стан українського народу, подальший розвиток культури, науки.

Національна свідомість включає:

- любов до України, історичного й самобутнього образу свого народу;

- віру в духовну силу народу та його призначення;

- силу волі й відповідальність за те, щоб народ України посів почесне

місце в цивілізованому світі;

- уміння осмислювати історію, культуру, мистецтво, цінності, мораль, звичаї, обряди, символіку свого народу, нації, рідного краю

- систему вчинків, що є наслідком любові до Батьківщини, віри, відповідальності, осмислення; готовність свідомо служити інтересам України. Структуру патріотичних почуттів можна представити через відношення:

1) до себе: національна самосвідомість, честь, гідність, щирість, доброта, терплячість, чесність, порядність;

2) до людей: толерантність, національний такт, милосердя, благородство, справедливість, гостинність, відкритість, щедрість, готовність допомогти, усвідомлення своєї належності до українського народу як його представника, відповідальність перед своєю нацією;

3) до Батьківщини: віра, надія, любов, громадянська відповідальність, вірність, готовність стати на захист, бажання працювати для розвитку країни, підносити міжнародний авторитет, повага до Конституції та законів держави;гордість за успіхи держави, біль за невдачі, суспільна активність та

ініціативність.

4) до національних цінностей: володіння українською мовою, бажання і потреба в накопиченні, збереженні та передачі родинних і національних звичаїв, традицій, обрядів, дбайливе ставлення до національних багатств, до

рідної природи, сприяння розвиткові духовного життя українського народу; шанобливе ставлення до національних та державних символів; почуття дбайливого господаря своєї землі.

Складовими патріотичних почуттів є:

- почуття належності до своєї держави та її народу;

- почуття гордості за успіхи держави, біль за невдачі;

- повага до історії, культури, традицій, вірувань, менталітету;

- захоплення героїчними подвигами минулого та сучасності;

- любов до рідної природи;

- шанування рідної мови, традицій, звичаїв, обрядів рідної країни;

- ностальгія при розлуці з Батьківщиною;

- неприязнь до всього антиукраїнського;

- почуття національної гідності.

Як свідчить історичний досвід, патріотичні почуття, особливо загострюючись у складних, екстремальних, доленосних для Батьківщини ситуаціях, єднають людей, спонукають ставити суспільне вище за особисте, зменшують життєвий егоїзм.

Завдання патріотичного виховання:

-          забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні відповідно до її інтересів та можливостей;

-          виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

-          сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу;

-          формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;- формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

-          відновлення і вшанування національної пам'яті;

-          утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів незалежності;

-          формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

-          відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

-          забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;

-          консолідація діяльності органів державного управління та місцевого

-          самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;

-          сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді;- підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

-          створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави;

-          сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

-          виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності;

-          створення умов для посилення патріотичної спрямованості телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні подій та явищ суспільного життя;

-          реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

Основними державними інституціями, що забезпечують питання формування і реалізації державної політики у сфері патріотичного виховання

молоді є Міністерство освіти та науки, Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, РНБО України, Міністерство оборони, Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України та інші.

 

Патріотичне виховання має бути стрижнем усієї навчально-виховної

роботи, оскільки ми повинні виховати особистість, яка має почуття гордості за свою державу, сумлінно виконує громадські обов’язки, усвідомлює соціальні проблеми Батьківщини та українського народу, любить рідних та близьких людей. Без цього людина не має обличчя, вона втрачає себе. Педагогічний колектив спрямовує свою роботу на виховання у гімназистів почуття національної гордості, патріотизму, власної гідності, милосердя, взаємоповаги, любові до рідного краю, отже виховна робота в гімназії спрямована на розвиток високоінтелектуальної та всебічно розвиненої особистості.

Традиції гідності, які ми вибудували гімназійною родиною: розмовляти українською, усі заходи проводити з національною символікою, носити вишиванку – елемент святкового одягу гімназиста й учителя, знати історію свого навчального закладу, пишатися іменем Кобзаря, бути гідним звання гімназиста.

Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, доскона­лому володінні української мовою.

Розвиваючи в учнів почуття патріотизму організовуються волонтерські загони, які забезпечують потужну благодійну діяльність – допомагають як ветеранам Великої Вітчизняної війни, так і  військовослужбовцям із зони АТО, пошукові експедиції, які вивчають пам’ятні місця, беруть участь у відкритті нових та відновленні вже створених історичних пам’ятників. Все це робиться систематично і цілеспрямовано згідно програми, розробленої Міністерством освіти України. Тому що традиції українського народу пробуджуватимуть у молоді любов до героїчного, переконуватимуть у тому, що за будь-яких історичних часів в житті завжди є місце для подвигів, вірного служіння рідному народу, Батьківщині. Найбільш ефективним завжди вважається виховання дітей на прикла­дах життєдіяльності батьків.

А стержневим моментом системи формування патріотичних якостей в суспільстві, і в системі освіти зокрема, повинні стати історичні традиції перемог українського воїнства, самопожертва в ім’я захисту Батьківщини. Знання і дотримання традицій народу неможливе без хорошого знання історії Вітчизни. Розуміючи українську національну систему виховання як самобут­нє і водночас споріднене з вселюдським культурно-історичне явище, акцентується увага на усвідомленні педагогами кінцевого результату своєї праці — виховання свідомого громадянина, патріота. В іншому випадку народ залишиться без історичної перспективи, свого історичного досвіду.

У патріотичному вихованні ми прагнемо досягти головної мети: виховати конкурентноспроможну й всебічно розвинену особистість із постійною потребою самореалізації, самовдосконалення, патріотично виховану з гуманістичним сприйняттям дійсності й почуттям великої відповідальності за долю України.

Література

1.      Кононенко П., Усатенко Т. Концепція української національної

2.      школи – родини //Концептуальні засади демократизації та реформування

3.      освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – С. 123–133.

4.      Концепція громадянського виховання особистості в умовах

5.      розвитку української держави //Педагогічна газета. – 2000. – № 6 (72),

6.      червень. – 6 с.

7.      Петронговський Р. Р. Формування патріотизму старшокласників у

8.      поза навчальній виховній діяльності: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 –

9.      Житомир, 2002. – 180 с.

10.  Хорламова О. Л., Кравченко Т. В. Виховання у дітей в сім’ї

11.  патріотизму як життєвої цінності //Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матер. Звітної наук.-практич. конф. – К., 1999. – С. 34–37.

12.  Чорна К. І. Патріотизм – духовна цінність молодих громадян

13.  України //Цінності освіти і виховання. Науково-методичний збірник /За заг.

14.  ред. О. В. Сухомлинської. – К., 1997. – С. 209–212.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УВАГА!!!

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74