Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

×

Попередження

JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 747

Звіт ЦПВ "Контакт"

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

центру позашкільного виховання «Контакт»

за 2016-2017 н.р.

Вагомою складовою освітнього простору нашої держави є позашкільна освіта, яка спрямована на всебічний розвиток особистості, талантів, розумових та фізичних здібностей дитини, формування їх естетичних смаків, світоглядних орієнтирів, які можуть стати підставою життєвого вибору, створення умов для самореалізації молоді.

Мета діяльності центру позашкільного виховання - створити найбільш сприятливі умови для розвитку особистості, навчити кожну дитину самостійно мислити, креативно підходити до розв’язання проблем і завдань, формувати творче мислення учнів, підвищити мотивацію до здобуття знань, сприяти розвитку інтелектуальних здібностей.

Основними завданнями роботи закладу є реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти; формування у дітей та підлітків національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя; стимулювання творчого розвитку учнівської молоді; створення умов для самореалізації й розвитку природних нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців; залучення учнів до дослідницької, експериментальної роботи; здійснення організаційно-масової роботи.

Мережа закладу у 2016-2017 навчальному році налічувала 12 гуртків, у яких навчається 660 гуртківців, за такими напрямками діяльності:

Науково – технічний:  

·      гурток «Цікава інформатика» (керівник Третяк В.О.)

·      гурток «Робототехніка та 3D-моделювання» (керівник Годунко М.О.)

·      гурток “Початкове технічне моделювання” (керівник Крючкова Н.В.)

Художньо-естетичний:

·       гурток «Господарочка» (керівник Тисак І. В.)

·       гурток «Валяння вовни» (керівник Петріщева С.Г.)

·       гурток «Хореографічний» (керівник Чижмак А.О.)

·       гурток «Вокальний» (керівник Позняк І.В.)

·       гурток «Театральний» (керівник Вавіліна Н.Ф.)

 Гуманітарний:  

·      гурток «Журналістика» (керівник Івашура О.В.)

Фізкультурно-спортивний:

·      гурток «Шахи-шашки» (керівник Ілляшенко А. І.)

·      гурток «Тхеквон-до» (керівник Жеребнов С.О.)

Туристсько-краєзнавчий:

·      гурток «Юні музеєзнавці» (керівник Присяжнюк В.П.)

 

Порівняльний аналіз результативності у конкурсах (чисельність) 

                      

Роки 2012-2013 2013-2014   2014-2015 2015-2016 2016-2017
Загальна кількість здобутків 25 25 15 9 33
На всеукраїнських конкурсах 7 7 6 2 5
На обласних конкурсах 5 5 4 2 7
На міських конкурсах 13 13 5 5 21

 

 

Гурток «Цікава інформатика». Керівник гуртка - Третяк В. О.

Основною метою роботи гуртка «Цікава інформатика» є:

·         Забезпечення стійкого володіння гуртківцями основними знаннями про процеси перетворення, збереження і використання інформації, значення інформаційних процесів;

·         Створення умов для вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання комп’ютерів, зокрема у навчально-пізнавальній діяльності учнів;

·         Розвиток практичних навичок роботи з програмними засобами та алгоритмічне мислення;

·         Виховування культури поведінки за комп’ютером, інформаційну культуру відповідальності при виконанні завдань.

Завдання гуртка:

·         Розвивати пізнавальний інтерес до предмету «Інформатика»;

·         Навчити школярів прийомам організації інформації;

·         Сформувати загальнонавчальні уміння та навички;

·         Сформувати вміння застосовувати теоретичні завдання на практиці;

·         Розвивати увагу, спостережливість, абстрактне та логічне мислення, творчий та раціональний підхід до рішення завдань.

Очікувані результати:

Вихованці

·         застосовують набуті знання на практичних заняттях;

·         володіють знаннями з основ інформатики, культурою організації інформації;

·         володіють практичними навичками свідомого і раціонального використання комп’ютерів;

·         дотримуються культури поведінки за комп’ютером;

·         володіють знаннями про процеси перетворення, вироблення і збереження інформації.

Результативність роботи

1.      Вивчення автоматизованого створення й підтримки веб-ресурсів.

2.      З’ясування принципів доступу до інформації в мережі Інтернет: понять про веб-сайт, веб-сторінку, структуру сайту; реєстрації сайту на безкоштовному сервері; автоматизованого створення естетичної веб-сторінки, вибору її оформлення.

3.      Аналіз принципів створення й адміністрування веб-сайту на безкоштовному сервері, наповнення веб-сторінки інформацією.

4.      Створення посилань, завантаження файлів на сервер, вставлення відео з Youtube.

5.      Автоматизоване створення й адміністрування форумів та читачів, створення і ведення блогу.

6.      Вивчення основ мови HTML: інтерфейсу програми, режиму перегляду веб-документа.

7.      Здобуття призових місць разом із учасниками гуртка журналістики на обласному конкурсі «Шкільна журналістика» – двох номінаціях «Майбутній журналіст» та «Відеожурналіст».

8.      Структурування веб-сторінок та сайтів.

9.      Робота зі шкільним сайтом: його оновлення та вдосконалення. Ведення шкільних новин на сайті.

10.  Оволодіння гуртківцями знаннями для створення і ведення власних сайтів та блогів.

11.  Створення сайту для музею «Визволення Кіровоградщини»  та робота над ним: заповнення та оновлення матеріалів, SEO-просування у пошукових мережах.

12.  Вивчення мови Javascript та технології Flash.

13.  Розробка проекту «Власний веб-дизайн».

14.  Робота над проектом «Навчальний веб-дизайн».

15.  Розробка проекту «Веб-сторінки з анімаційними кліпами для веб-сайту». 

16.  Презентація учнями власних проектів.

17.  Участь у конкурсах:

·         «Україна та НАТО»;

·         «Конкурс сайтів»;

·         Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер»;

·         Олімпіада з інформатики;

·         XV Міжнародний конкурс із Web-дизайну та комп’ютерної графіки.

 

Гурток «Робототехніка та 3D-моделювання». Керівник гуртка – Годунко М.О.

Основною метою роботи гуртка «Основи робототехніки та 3D моделювання» є:

-          створення умов для вивчення основ алгоритмізації та програмування з використанням мікроконтролерних платформ ARDUINO та 3D принтера GRABER i3;

-          розвиток науково-технічного та творчого потенціалу особистості дитини шляхом організації її діяльності в процесі інтеграції початкового інженерно-технічного конструювання та основ робототехніки;

-          організація дозвілля учнів у позаурочний час.

Завдання гуртка:

-          сприяння формуванню в учнів початкових знань з інформатики та програмування, фізики, математики; умінь проектування моделей роботів та їх збирання, побудови та програмної реалізації алгоритмів; навичок роботи в середовищі операційної системи та графічної мови програмування;

-          формування в учнів уміння використовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язання нетипових завдань щодо отримання та подання інформації через фізичні пристрої, обробки цих даних процесорним блоком, збереження для подальшого опрацювання;

-          ознайомлення зі світом 3D технологій, методами отримання 3D моделей та виготовлення їх шляхом друку на принтері.

Очікувані результати:

-          учень застосовує набуті знання на практичних заняттях;

-          володіє знаннями з основ робототехніки та 3Д моделювання;

-          генерує ідеї щодо створення нових моделей роботів;

-          аналізує та виконує власні конструкції роботизованих механізмів;

-          подає матеріали в соц. мережі та бере участь у заходах, що пов’язані з робототехнікою.

Результативність роботи

1.      Екскурсія в льотну академію на свято ІТ-технологій.

2.      Презентація гуртка для проекту управління освіти «Нова українська школа».

3.      Екскурсія в бібліотеку Чижевського на демонстрацію 3Д сканера та технологій 3Д друку.

4.      Регулярні публікації про життя гуртка НВО на сайтах.

5.      Відвідування студентів КДПУ ім.В.Винниченка та презентація методики навчання школярів гуртка.

6.      Участь у фестивалі-конкурсі Весна-софт 2017 з презентацією здобутків гуртка та проведенні квестів для відвідувачів фестивалю.

7.      Екскурсія до лабораторій з робототехніки Центральноукраїнського національного технічного університету.

 

Гурток «Початкове технічне моделювання». Керівник гуртка - Крючкова Н.В.

Мета роботи гуртка – формування компетентностей особистості засобами початкового технічного моделювання.

Завданням гуртка є набуття учнями наступних компетентностей:

пізнавальна– засвоєння початкових технічних і технологічних знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, найпростішими технологічними процесами, графічною грамотністю, елементарною електротехнікою, технічним моделюванням, конструюванням і дизайном;

практична – формування графічної грамотності, вмінь і навичок роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іграшок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знання на практиці;

творча – забезпечення розвитку просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, конструкторських здібностей; здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формування стійкого інтересу до технічної творчості;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість; дбайливого ставлення до навколишнього середовища, сприяння вихованню поваги до праці людей.

На кожному занятті поєднується теоретичний матеріал і практична робота, використовуються такі методи навчання як розповідь, пояснення, бесіда, демонстрація, та ін. Під час заняття використовуються дидактичні ігри: настільно-друковані, словесні, ігри-подорожі, сюжетно-рольові, ігри-змагання та інші.

Програма розрахована на роботу з учнями молодшого шкільного віку (6-10р.). За програмою передбачено 144 години на рік (72 заняття).

Програма в даній групі не вичитана так, як гурток розпочав роботу з 20.01.2017 ( з другого півріччя).

Не вичитані теми: «Конструювання за допомогою конструкторів». «Виготовлення іграшок і сувенірів із різних матеріалів».

62% вихованців відповідно до (прогнозованих) очікуваних результатів роботи гуртка засвоїли історію орігамі, історію винайдення паперу  і його властивостей. Ці знання були перевірені під час проведення конкурсу загадок.

 58% вихованців навчились різним прийомам складання, згинання, різання паперу та картону, читати креслення, креслити схеми, про що свідчать роботи, представлені на виставці гуртка.

Була організована робота з самоврядування в даній групі. Староста - Круговцов  Дмитро.

План виховної роботи:

   1.Організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці. Пішохідні переходи.

   2. Правила безпечної поведінки вдома та на вулиці.

   3.Виховні години на тему “Сірничок малий,  а пожежа велика”, “Здоров’я – найдорожчий скарб!”, “Вчимося слухати і чути інших”.

 

 

 

Гурток «Господарочка». Керівник гуртка - Тисак І.В.

У вільний від уроків час до гурткової роботи залучені діти віком від 6 до 11 років. Останніх п’ять років керівник працює за авторською програмою, яка дає можливість вихованцям реалізовувати в повній мірі творчі задуми та розвивати індивідуальні здібності. У процесі навчання та виховання передбачається не лише групова робота, а й індивідуальна робота. Важливим є не тільки результат, тобто те, що гуртківці зможуть створити власноруч, а й сам процес пошуку. Тут важливо привчити учня з перших занять до оригінального, нестандартного мислення, підсилити його здібності до фантазування, бажання дізнаватись нову інформацію, співпрацювати у колективі, відстоювати свою точку зору, бути відповідальним перед собою; сприяти виховування патріотичні риси, бажанню вивчати історію народу, традиції та культуру. Гуртківці залюбки опановують нові техніки виконання, тому що живуть під гаслом “Дитячі руки не знають скуки”. Улюбленими темами учнів є орігамі, бісероплетіння та солоне тісто.

Найкращі роботи учнів почесно прикрашають стіни навчального закладу. Широкі можливості для розвитку здібностей мають вихованці, які беруть участь у фестивалях, виставках, конкурсах. Щороку вони стають переможцями всеукраїнських, обласних та міських конкурсів.

Наші перемоги:

·         Міжнародний конкурс малюнків «Золотий мольберт», м.Львів, 1 робота увійшла до 100 найкращих робіт (Мічкур В.)

·         Всеукраїнський конкурс малюнків «Щаслива дитина– квітуча Україна», 4 лауреати (Мічкур В., Акуленко К., Прокопенко О, Яковлева Д.)

·         Всеукраїнський конкурс з декоративно- ужиткового мистецтва «Новорічна композиція», ІІ місце (колективна робота Лобко М.,Перерва П.,Мічкур В.,Єрьоменко В.,Гнибіденко В.)

·         Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості присвячений Дню Землі, лауреат - Мічкур В.

·         Всеукраїнський конкурс з декоративно- ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край». І етап місто Кропивницький І місце (колективна робота).

·         Всеукраїнський конкурс з квілінгу «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації», І етап (переможець Мічкур В.)

·         Всеукраїнський конкурс малюнків «Я маю право» І місце - Таровик Д., ІІІ місце - Потапенко М.

·         Обласний художній конкурс «Молодіжна палітра». І місце Мічкур В., ІІ місце – колективна робота (Башмаченкова А., Житня І., Можна М.)

·         Міський конкурс  з декоративно- ужиткового м-ва «Збережи своє життя» І місце - Перерва П.

·         Міський конкурс малюнків «Ми - європейці» І місце - Можна М.

·         Міський  конкурс  з оригамі «Герой - рятівник» І місце - Мічкур В.

·         Міський конкурс малюнків «Молодь обирає спорт» І місце -  Мічкур В.

·         Міський  конкурс малюнків «Енергозбереження очима дітей», лауреат - Перерва П.

·         Міський конкурс малюнків «Міжкультурне суспільство, хто живе поряд з вами?» ІІІ місце - Мічкур В.

·         Міський конкурс малюнків «Кропивницький – місто мого майбутнього?» І місце -Прокопенко О., ІІ місце - Можна М.

·         Міський конкурс малюнків «Моя сімя» Лауреати - Житня І., Можна М., Потапенко М., Яковлева Д..

У жовтні, на площі Героїв Майдану, пройшов конкурс-виставка «Мальовнича скринька». Творчий проект мав назву «Мій рідний край». ІІ місце серед 17 шкіл нашого міста. Активними були Мічкур В., Перерва П., Прокопенко О..

 

Для мешканців міста та учнів нашого закладу проводили майстер-класи, благодійні акції, які мали назви: «Лист миру»,  «П’ять класних ідей для школи», «Вироби з соломи», «Ялинкові прикраси»,  «Валентинка для воїна», «Пасхальні мотиви», «Величне свято Великодня», «Листівка воїнам ВВв» тощо.

Канікули у гуртку проходять за розкладом, в ігровій формі під ритми улюбленої музики дітлахів з чаюванням і обговоренням корисної, захоплюючої інформації.

Ефективність занять залежить від зацікавленості гуртківців, від емоційного задоволення, яке отримують діти під час занять.

 

Гурток «Валяння вовни». Керівник гуртка - Петріщева С.Г.

Робота гуртка побудована за навчальною програмою позашкільної освіти «Валяння з вовни» кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання НАПА України Корнієнко Анни Володимирівни. Схвалено «Комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства Освіти і науки України» - протокол №3 18.12.2013 р., лист ПТ 30 від 29.01.2014 р. №14 1/12 – Г-68.

Мета програми – розвиток індивідуальних творчих здібностей дітей, пізнання ними свого коріння через такий вид декоративно-ужиткового мистецтва, як валяння з вовни.

Основні завдання: ознайомити вихованців з різноманітними видами вовни, специфіки застосування їх у декоративно-ужитковому мистецтві; навчити виготовляти вироби методом мокрого і сухого валяння,поєднувати у виробах вовну з іншими матеріалами, робити викрійки для виробів, з урахування ущільнення вовни; виховати дбайливе ставлення та пошану до надбань народного мистецтва; розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити індивідуальний стиль роботи.

Заняття гуртка проводилися згідно з темами навчальної програми. Теоретичні  та практичні завдання виконувалися в повному обсязі. Протягом року вихованці гуртка брали участь: у творчих проектах «Мій рідний край» та «Ялинкові прикраси», у благодійній акції «Валентинка для солдата».

Для батьків і вихованців були проведені майстер-класи «5 класних ідей до школи» та «Кавова іграшка». Були проведені виставки дитячих виробів «Перші кроки до майстерності», «Світ очима дітей».

Найбільш старанними, відповідальними, творчими були відміченні такі вихованці: Гарагуля Надія 5-В, Гнибіденко Віка 5-А, Громова Єва 5-В, Лобко Мілена 5-В, Сніжко Софія 5-Б, Левченко Анастасія 3-А, Мамалига Софія 3-А.

 

Гурток «Хореографічний». Керівник гуртка - Чижмак А.О.

У ЦПВ «Контакт» працює хореографічний гурток, до складу якого увійшли учні 1-2 класів. Гурток діяв згідно робочої програми, до якої входять сучасні, бальні, українські народні танці. З 1-ми класами проводилися заняття в ігровій формі. З 2-ми класами знайомилися з сучасною та бальною хореографією, а також  партерною  гімнастикою.

Під час занять гуртківці вивчають основи танцювального мистецтва, отримують необхідні знання, навички, розвивають танцювальні  здібності. Вихованці хореографічного гуртка беруть  участь у різноманітних заходах  НВО, зокрема виступи на святі «Першого дзвоника», учні 5-х класів  танцювали  «Патріотичний флешмоб», на початку осені, учні 1- класів підготували танок «Парасольки» на свято «Осені», на відкриття спортивної зали вихованці танцювали танок «Свінг», в грудні місяці з учнями  3-го класу підготували два  українських таночка  «Гопак» та «Полька» до свята «Андріївські вечорниці», на новорічні ранки з вихованцями 1-2 класів підготували таночки  «Сніжинок», «Фей», «Сніжної Королеви та сніжинок», «Танго», «Танок квітів». 23 лютого відбувся конкурс «Степові джерела», де учні 5-го класу виступили з танком «Свінг». На свято 8 березня підготували учні 1-2 класу таночки «Джентльмени», «Сусід», «Флешмоб», «Веснянка». 25 травня відбувся звітний концерт школи, де вихованці хореографічного гуртка виступили з такими танками  «Веснянка», «Стиляги», «Ніжність».У своїй роботі керівник гуртка намагається сприяти індивідуальному становленню дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва, формувати елементи основ хореографічної культури, збалансовувати у дитині фонд її бажань з інтересами, смаками, любов’ю до мистецтва танцю, виховувати в учня почуття поваги до своєї праці, розуміння її складності і важливості для майбутнього становлення у світі дорослих.

Гурток «Театральний». Керівник гуртка Вавіліна Н.Ф.

Одним із найважливіших засобів розвитку творчої активності дитини є театральна діяльність, адже вона створює умови для спільних переживань, виявляє інтерес до органічної, природної активності дітей, підсилює образно-емоційне сприйняття мистецтва і всього навколишнього світу, сприяє інтелектуальному розвитку дитини і самовираженню в цілому.

Саме ці завдання є основними у роботі театрального гуртка «Юні театрали», який працює в  гімназії ім. Т.Г.Шевченка при центрі позашкільного виховання «Контакт».
Вихованці гуртка, а це близько 30 дітей різного шкільного віку знайомляться з театральною діяльністю,  вивчають елементи акторської майстерності, сценічний рух, сценічну мову, пластику, які вирішують ряд творчих завдань: розвиток художньої уяви, творчої ініціативи, емоційної гнучкості, культури мови, естетичних смаків та оцінок, розвиток фантазії та асоціативного мислення.

Майстерністю вихованців шкільного театрального гуртка глядачі неодноразово насолоджувались під час різноманітних заходів: виховний захід до Дня св. Миколая, новорічні ранки, День св. Валентина,  свято до 72-ї річниці Перемоги над нацизмом та завершення Другої Світової війни, свято, приурочене  28-й річниці виводу військ колишнього СРСР з республіки Афганістан, «Час вибрав саме вас …». Вихованці гуртка є постійними ведучими гімназійних заходів: «День знань», «День міста», «Посвята в першокласники», «Посвята в гімназисти», «Урочистий звіт гімназії», «Останній дзвоник»,  обласних фестивалів, конкурсів.

Результатом плідної праці вихованців стала перемога у міському театральному конкурсі «З Кобзарем у серці», який проходив 1 березня на базі НВО № 31. Наші діти силою поетичного слова, власних емоцій, елементами чарівного танцю та зворушливою музикою бандури змогли правдиво показати та передати образ жіночої долі в поезії Тараса Шевченка. Своїми талантами юні театрали підкорили вельмишановне журі і здобули перемогу.

Підсумком роботи театрального гуртка за 2016/2017навчальний рік став творчий звіт, який відбувся 25 травня 2017 року у приміщенні Кіровоградського музично-драматичного театру ім. Кропивницького. Кращих, найсумлінніших та найактивніших вихованців нагороджено подяками та подарунками.

 

Гурток «Журналістика». Керівник гуртка Івашура О.В.

Основною метою роботи гуртка «Журналістика» є:

·         Формування в гуртківців поняття про професію журналіста;

·         Розкриття ролі журналістики в суспільстві та її вплив на формування світогляду людей;

·         Розвиток у школярів критичного мислення та вміння логічно викладати власні думки щодо реальних подій;

·         Залучення творчих, креативних дітей до роботи в школі з пріоритетного напрямку — журналістика.

Завдання гуртка:

·         Сформувати в учнів уміння практично застосовувати здобуті знання;

·         Користуватися джерелами інформації;

·         Оперативно відгукуватися на події;

·         Самостійно писати матеріали, аналізувати їх;

·         Розвивати навички співпраці з учнівським самоврядуванням, Радою школи, наявними засобами масової інформації.

Очікувані результати:

·         учень застосовує набуті знання на практичних заняттях;

·         володіє знаннями з основ журналістики, культурою мови;

·         висловлює своє ставлення до подій, що відбуваються;

·         аналізує власні матеріали в пресі і інтернеті;

·         подає матеріали на шкільний сайт.

Результативність роботи

1.      Реформування сайту школи, всебічне висвітлення подій та заходів навчального та виховного процесів у НВО.

2.      Створення групи школи у мережі Facebook з метою сприяння діяльності та розвитку школи; співпраця в цьому напрямку з учителями початкової школи та гімназії; залучення їх до активної участі в групі школи.

3.      Екскурсія в редакцію газети «Первая городская газета».

4.      Регулярні публікації про життя НВО у місцевій пресі та сайтах місцевих ЗМІ.

5.      Відвідування тренінгу на факультеті журналістики та редагування у КДПУ ім.В.Винниченка.

6.      Спілкування з провідним журналістом місцевої преси М.Гуцалюком.

7.      Перемога на місцевих конкурсах «Ми-європейці!» та «Щаслива дитина-квітуча Україна».

8.      Перемоги на обласному конкурсі «Шкільна журналістика» у двох номінаціях -  «Майбутній журналіст» та «Відеожурналіст». Участь у Media school fest-2017.

9.      Проведення соцопитування на вулицях нашого міста до Дня рідної мови та опрацювання результатів.

10.  Поїздка з учнями старших класів на підготовчі курси «Школа універсального журналіста» до Національного університету «Острозька Академія» (м. Острог, Рівненська обл.)

11.   Зустріч з тележурналістом І.В’юном.

12.  Для формування небайдужості та активної громадянської позиції гуртківці брали участь у наступних заходах:

- соціальному проекті «Право жити без кордонів»;

- зйомці в проекті «Типовий поет»;

- акції до Дня Матері «Напиши матусі листа»;

- у загальноміській зарядці;

- у Кропивницькому півмарафоні 2017.

13.  Участь у воркшопі «Урбаністичні ідеї, які оживають під маркером».

14.  Участь в блоговій акції «Блоги під відкритим небом: малюй, щоб тебе почули».

15.  Участь у таких конкурсах:

-          обласний конкурс есе «Система влади в Україні майбутнього»;

-          Всеукраїнський конкурс есе «Права людини крізь призму сучасності»;

-          конкурс рефератів «Художник поряд зі мною»;

-          конкурс фоторобіт «Україна та НАТО: сучасний погляд української молоді»;

-          конкурс дитячих проектів «Кропивницький – місто мого майбутнього»

-          конкурс казки, організований МНС Украйни в Кіровоградській обл. 

16.  Медіадослідження «Місто під мікроскопом» (вивчення вивісок, наружної реклами на центральних вулицях нашого міста). Результати дослідження оформлені у фотовиставку дитячих робіт «Місто в об’єктиві».

 

 

 

Гурток «Шахи, шашки». Керівник гуртка Ілляшенко А.І.

Шахово-шашковий гурток  налічує 15 гуртківців – учнів 1-4 класів – і працював за програмою, складеною методистом обласної шахової федерації, затвердженої управлінням освіти м. Кіровограда в 2004 році, наказ № 116 / 36 від 09.09.04 р.

Програма розрахована на 140 годин вивчення тем початкового рівня та 12 годин на змагання.

Основна мета роботи гуртка - прищепити дітям інтерес до шахової гри, навчити елементарним основам гри в шахи та шашки, а також виховувати працездатність, наполегливість, об’єктивність та взаємоповагу, розвиток логічного мислення, тренування пам’яті, придбання навичок участі в змаганнях та турнірах.

Протягом навчального року було проведено зустрічі та бесіди з батьками гуртківців, випускався шаховий бюлетень до визначних дат та шахових подій, оформлялася підшивка республіканської шахової газети «Тура», кіровоградського видання «Нова газета», у яких висвітлювались шахові події м. Кропивницького.

Продовжується співпраця з обласним шаховим клубом «Біла тура», міським спортивним комітетом під керівництвом  Аношкіна М.І. , а також з клубом інтелектуальних ігор бібліотеки ім. Чижевського.

Гуртківці брали участь в різноманітних шахових турнірах:

     ● Турнір сімейних шахових команд «Осіннє рандеву» 05-06.11.2016р. Баранчук Артем з 6-Б класу посів 3 місце.

     ●   До дня гімназії турнір з шахів – 17-18. 11.2016р.

1 місце –  Петринський Ярослав 3-Б клас

2 місце –  Баранчук Артем 6-Б клас.

2 місце – Копотій Артем 3-А клас.

     ●   Зимова шахова олімпіада – 26/27.12.2016р.

1місце – Баранчук Артем 6-А кл.

2 місце – Петринський Ярослав 3-Б кл.

3 місце – Копотій Артем 3-А кл.

     ●  Міські шахові змагання до Дня 8 Березня «За наших мам!»

3 місце – Петринський Ярослав 3-Б кл.

     ●  До Всесвітнього дня здоров’я в бібліотеці ім. Чижевського було проведено турнір з шахів у трьох вікових категоріях: до 8 років; 14років і старше. 29/30.03-2017р.

     ●   Шаховий турнір до Дня захисту дітей – 30-31.05.2017р.

1 місце  – Петринський Я.;

2 місце  – Копотій А..;     

3місце  –  Дуднік К.

Особливих ускладнень у роботі гуртка не відзначається: комплектів шахів та шашок вистачає, приміщення постійне.

Програму гуртка виконано, мета досягнута.

Гурток «Таеквон-до». Керівник гуртка Жеребнов С.О.

Гурток «Таеквон-до» працює у закладі з квітня 2017 р. Мета занять – формування базових компетентностей особистості вихованців під час занять «Таеквон-до». Завдання полягають у формуванні пізнавальної, практичної, творчої, комунікативної, соціальної компетентностей. Теоретичний матеріал тісно пов'язаний із практичним.

Діти навчились виконувати основні стійки, спосіб пересування в них; вивчили різновиди захисних дій; комбінування техніки пересування; відпрацювали формальні вправи. Вихованці  виконували загальнорозвиваючі вправи для розвитку фізичних якостей, відпрацьовували удари в різних формах роботи. Під кінець навчального року діти здали контрольні нормативи.

Програма навчання виконана в запланованому обсязі. Мета гуртка досягнена.

 

Гурток «Юні музеєзнавці». Керівник гуртка Присяжнюк В.П.

Програма гуртка має на меті залучення учнівської молоді до процесів дослідження, вивчення та збереження  історико – культурної спадщини України та рідного краю, форму­вання освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу.

Слід відзначити, що важливим у роботі  гуртка є самостійність учнів в зборі матеріалів їх систематизація та дослідження. Основне завдання - збір матеріалів для музею   «Розвиток освіти міста Кропивницький» та музею «Визволе

ння Кіровоградщини».  Учні були ознайомлені з різними музеями Кіровоградщини та України, з експозиціями, фондами та архівами музеїв різних профілів.

Гурток відвідують діти старших класів ( у кількості 45 учнів ).  Гуртківці розбиті на групи. Проводили  дослідницьку роботу відповідно до виду музею; систематично поповнювали  фонди музею шляхом проведен­ня зустрічей з ветеранами війни та ветеранами педагогічної праці , а також використовували інші шляхи комплектування, що не суперечать законодавству; здійснювали облік музейних предметів, забезпечували їх збереження; створювали, поповнювали стаціонарні експозиції та виставки. Проводили екскурсії.

           До дня Партизанської слави гуртківцями 9-х класів  була відкрита експозиція з матеріалів фонду музею про окупаційний період нашої області. Гуртківці музею провели виховні години Люди перемоги.Екскурсоводи провели заходи, під час яких ознайомили з діяльністю Кіровоградського підпілля.

           На прохання  бібліотеки № 15 гуртківці опрацювали матеріали визволителів міста та учасників антитерористичної  операції та підготували виставку.

           До Дня міста ( 17.09. 2016 р.) була підготовлена експозиція з фондів музею. Гуртківці підготували оригінальні матеріали, які супроводжувались розповідями про учасників Другої світової війни та учасників антитерористичної операції.

           Цікава зустріч відбулася 19.10.2016 р. із студентами медичного коледжу.

           З вересня 2016 р. по травень 2017 року в музеї були проведені зустрічі та екскурсії для учнів шкіл міста.  Гостями музею були учні та вчителі Клинцівської ЗШ  I-III ст., Олександрівського НВК., Знам’янського НВК., Новостародубівської ЗШ I-III ст.. Богданівської ЗШ I-IIIст.та ін..

           До Дня Збройних сил України (05.12. 2016р.) провели зустріч з вихованцями туристично-краєзнавчих гуртків Кіровоградського обласного центру туризму та краєзнавства.

           Протягом навчального року гуртківці вивчали та досліджували матеріали з фонду музею, архіва міста та області, бібліотек. Підбірка матеріалів та здобуті знання лягли в основу майбутніх зустрічей та експозицій музею, для проведення тематичних екскурсій.

           Постійними гостями музею були слухачі курсів підвищення кваліфікації обласного інституту післядипломної освіти (вчителі філологи, вчителі початкової школи заступники директорів та директори, педагоги - організатори). Гуртківці постійно демонструють гостям форми та методи гурткової роботи.

           До Дня  визволення Кіровограда ( 08.01.2017 р. ) музей прийняв гостей з НВК «Кіровоградський колегіум», учителів та учнів ЗОШ № 30.

           Цікава зустріч відбулася 26 січня 2017 р. з Міністром молоді та спорту України Ігорем Ждановим.

           04.02.2017 р. в гімназії ім. Т. Шевченка проводився заключний конкурс знавців української мови, конкурсанти та їх викладачі відвідали музей, де гуртківці поділилися своїми набутими знаннями. Гостями були методист МОН України Тараканова А. П., начальник управління освіти, науки, молоді та спорту Таборанський В.П., професор педагогічного університету Клочек Г.Д., заступник директора інституту післядипломної освіти Бик А.С.

           10.02.2017 р. відбулась зустріч з учасниками бойових дій, воїнами інтернаціоналістами, учасниками боїв в Афганістані та Югославії.

           11.04.2017 року музей відвідали начальники Головного територіального управління юстиції міст Києва, Миколаєва, Кропивницького та ін..

           Гуртківці брали участь в обласному конкурсі екскурсоводів , де посіли перше місце й отримали запрошення на Всеукраїнський конкурс екскурсоводів.

           20 березня 2017 року в місті Київ був проведений II тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів « Край, у якому я живу». Панасенко Вікторія, учениця 10-А класу, голова Ради музею «Визволення Кіровоградщини» представила на Всеукраїнському конкурсі електронний проект «Гортаючи сторінки історії», який був відзначений журі конкурсу.

           21 березня 2017 року під час проведення практичного семінару для слухачів курсів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» гуртківці представили музеєзнавство як одну з форм виховання в учнів національно-патріотичної гордості, поваги до історичного минулого та сьогодення.

           Стосовно графіка складеного управлінням освіти міста в рамках місячника військово – патріотичного виховання з 01.04. 2017 р. по 18.05. 2017 р. музей відвідали учні та студенти кіровоградських навчальних закладів. ( загальна кількість  1627 відвідувачів ).

           04.05.2017 р. з нагоди відзначення Дня пам’яті й примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Європі відбулася зустріч з учасниками Другої світової війни, учасниками бойових дій в Афганістані та Кубі, Головою спілки учасників бойових дій та ветеранами військової служби нашого рідного міста.

           05.05. 2017 р. відбулася зустріч гуртківців з мером міста Райковичем А.П., у музеї було відзнято кліп до Дня Перемоги з привітанням та зверненням мера міста до ветеранів війни, який демонструвався в день свята на обласному каналі.

           Управлінням освіти міста був проведений огляд конкурс музеїв навчальних закладів. Музею «Визволення Кіровоградщини»  оголошена подяка за реалізацію військово-історичного напрямку в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді міста.

           На прохання  Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв ), за окремим графіком проводяться зустрічі та екскурсії протягом травня місяця для учнів гімназії.

Протягом навчального року гуртківці опрацьовували картотеку на ветеранів, у якій значиться більше 30 тисяч ветеранів різних частин та підрозділів 2-го Українського фронту.  Важливо те, що цю картотеку гуртківці переводять в електронний варіант. Учні 9-х класів займались скануванням листів та документів  від  партизан та  ветеранів визволителів.

Гуртківці готують нові експозиції, працюють над матеріалами фонду, опрацьовують нові матеріали, проводять їх систематизацію, сканують, проводять реєстрацію, продовжують  збирати хроніку Другої світової війни, готують електронні презентації по розділам музею, матеріали для проведення екскурсій. Наполегливо збирають матеріали про воїнів, загиблих в АТО, проводять зустрічі з рідними загиблих.

Учні 10-х класів активно займаються збором матеріалу для нового музею «Розвитку освіти міста Кіровограда». Йде  систематизація  матеріалів.  Опрацьовують розділи  про заснування міста, перші учбові заклади, гімназії та училища,діяльність вчителів під час війни, освітяни 20-х та 30-х років і багато  інших тем пов’язаних з освітою нашого міста. Під час зустрічі з ветеранами педагогічної  праці  записуються спогади та проводяться анотації фотографій та різних документів. На основі зібраних матеріалів гуртківці створюють презентації та переводять матеріали в електронний варіант.

 

Відповідно до плану роботи ЦПВ «Контакт» спільно з педагогами початкової школи «Гармонія» були проведені малі педради, на яких розглядались такі теми:

І. Сучасна початкова та позашкільна освіта: досягнення, суперечності та перспективи розвитку

ІІ. Психолого-педагогічні засади реалізації змісту початкової та позашкільної освіти в нових соціокультурних умовах.

ІІІ. Інноваційні педагогічні технології в роботі початкової школи та позашкільного центру. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців початкової та позашкільної ланок освіти в умовах модернізація освітньої системи.

ІV. Співпраця закладів початкової й позашкільної освіти як чинник формування базових і ключових компетентностей особистості.

Методична тема, над якою працювало МО керівників гуртківців ЦПВ «Контакт» протягом 2016-2017н.р.:

«Використання передового педагогічного досвіду у роботі ЦПВ «Контакт» як одного з видів педагогічної діяльності»

Для реалізації та виконання теми, над якою працював центр велася така робота:

·              засідання МО;

·              педагогічні ради;

·              взаємовідвідування уроків, обмін досвідом;

·              використання передових технологій навчання, нові підходи, форми і методи;

·              участь у конкурсах, семінарах;

·              самоосвітня діяльність керівників гуртків;

·              робота з обдарованими дітьми;

·              співпраця з батьками.

Методична робота в центрі спирається на нормативно-інструктивні документи Міністерства освіти і науки України, державні, регіональні та районні програми у галузі позашкільної освіти; направлена на поглиблення змісту та покращення якості позашкільної освіти, створення належних сучасних умов для навчання, виховання та розвитку творчих здібностей вихованців, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу керівників гуртків та гуртківців.

Основними завданнями МО у 2016-2017 навчальному році були:

- сприяння розвитку навичок самостійної роботи керівника гуртка з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

- розвиток педагогічної творчості;

- формування інтересу до сучасних наукових ідей, дослідної роботи;

- покращення методичної підготовки педагогічних кадрів;

- розвиток аналітичних навичок, самоаналізу й самоконтролю діяльності;

- вивчення стилю роботи керівника гуртка, його особистісних якостей і на цій основі створення умов для професійного росту й оптимальної взаємодії з колективами вихованців, педагогів, батьків.

Протягом року проводилися  засідання МО з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами виховання підростаючого покоління, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, фахових періодичних видань тощо.

Однією з пріоритетних у цьому навчальному році була проблема підвищення професійного рівня керівника гуртка через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів  -  включити педагогів у процес удосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних підструктур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи:  робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною  темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Аналізуючи організацію самоосвітньої діяльності педагогічних працівників, можна стверджувати,  що не може існувати однакового, загального плану самоосвіти, способу її узагальнення, які були б придатними для усіх керівників гуртків. Кожен із них у процесі планування самоосвітньої діяльності враховує свої можливості та потреби щодо засвоєння та вдосконалення власних педагогічних знань, умінь та навичок. Тому кожен керівник гуртка на початку нового навчального року складає план з підвищення педагогічної майстерності та самоосвітньої діяльності.

Підсумовуючи  вищесказане педагогічний колектив ЦПВ « Контакт» ставить перед собою такі завдання на наступний 2017-2018 навчальний рік:

      упровадження в навчально-виховний процес методичних рекомендацій з організації STEM-освіти та розширення роботи гуртків у напрямку реалізації STEM-освіта у ЦПВ «Контакт»

      формування у педагогів інноваційного стилю мислення, готовності до реалізації новітніх підходів у діяльності;

      вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм навчально-виховної роботи;

      створення умов для функціонування системи методичної роботи;

      апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та системи роботи;

      стимулювання творчих пошуків педагогічних працівників; пропаганда педагогічного досвіду творчих педагогів;

      підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

      активне впровадження ІТ та формування ІТ-компетентностей у працівників ЦПВ «Контакт»;

      діагностування на предмет вивчення інтересів і запитів дітей дошкільного і шкільного віку та документальне оформлення його підсумків;

 

      широка роз’яснювальна робота серед батьків, громадськості щодо ролі та значення позашкільної освіти не тільки як можливостей корисно використати дозвілля, а й вагомого важелю для розвитку та саморозвитку дитини, у тому числі й стосовно її професійного самовизначення;

Останнє редагування Понеділок, 11 грудня 2017 14:53

УВАГА!!!

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74