Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничих і суспільних дисциплін у 2015-2016 н.р.

Розвиток освіти завжди характеризувався своєрідним поєднанням двох важливих її рис – традиційності й прагнення до нового. Окремо ці риси неминуче ведуть або до застою, відставання від вимог часу, або до розриву із традиціями, ризикованих експериментів. Тільки поєднання здорового консерватизму, бажання дбайливо зберегти для нових поколінь досягнення творчої думки й історичного досвіду, з одного боку, і спрямованість на нові потреби й умови, а по можливості – на випередження й стимулювання цих потреб і умов, тобто на інноваційний розвиток, з іншого, надає освіті й обґрунтованості, і динамізму, забезпечує її соціальні функції. Педагогічна підготовка вчителів, що задовольняє вимоги навчання й виховання учнів відповідно до традиційної освітньої системи, виявилася сьогодні малоефективною для забезпечення справжнього професіоналізму й компетентності майбутніх фахівців. Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Тому МО працювало протягом року над темою: «Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках природничих та суспільних дисциплін», що суголосна з річною темою НВО.Відповідно доцієї  теми було визначено першорядні завдання:

       пошук нових підходів до оновлення змісту;

      досягнення високих освітніх рівнів, розвиток дитячої обдарованості, упровадження нових методик, педагогічних інноваційних технологій, програм і підручників;

      вдосконалення індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу з предметів природничого та суспільного  циклу;

       підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів комплексу з предметів природничого  циклу.

       удосконалення методичної підготовки вчителів.

Важливою умовою й провідним фактором успішності процесу підготовки педагога-новатора є безперервна освіта, оскільки вона, по-перше, відповідає потребам і закономірностям розвитку інформаційного суспільства і є фактором формування, розвитку і постійного забезпечення сукупної культури педагога, а по-друге, адекватна специфіці педагогічної діяльності, ролі і місцю особистості вчителя-дослідника, новатора у педагогічному процесі, що передбачає безперервне збагачення професійно-значущих дослідницьких якостей. Кожен учитель протягом року працював над індивідуальною педагогічною проблемою.

Прізвище, ініціали вчителя

Тема (проблема) самоосвіти

Любецька

Тамара Митрофанівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках географії.

Самсонова

Наталія Василівна

Пошуки нових шляхів викладання шкільного курсу фізики через апробацію елементів деяких інноваційних технологій,які сприяють психологічній готовності до розвитку життєвої компетентності дитини на всіх етапах становлення особистості

Прохоренко

Людмила Петрівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках біології

Хліменкова

Тетяна Володимирівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках хімії

Січкар

Ольга Юріївна

Використання проектних технологій на уроках економіки, біології та географії

Шеховцова

Ліна Дмитрівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя фізики як засіб готовності до інноваційної діяльності

Ладєйщикова

Тетяна Василівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках основ здоров’я

Гозбенко

Маргарита Миколаївна

Формування здорового способу життя на уроках ОБЖД

Касьяненко

Анжела Леонідівна

Пошуково-експериментальна робота вчителя на уроках природознавства та історії

Дядюшка

Олена Олександрівна

Інноваційні підходи в організації навчально-виховного процесу при вивченні суспільних дисциплін

Веретенникова

Оксана Вікторівна

Використання інноваційних технологій на уроках історії з метою розвитку творчих здібностей учнів, створення умов для саморозвитку особистості.

 

Робота з реалізації загальногімназійної педагогічної теми продовжувалась на засіданнях методичного об’єднання вчителів природничих і суспільних дисциплін НВО. Протягом року було проведено п’ять засідань методичного об’єднання, на яких опрацьовано такі теми:

           аналіз роботи МО за 2014-2016н.р. та основні напрямки й завдання роботи на 2015-2016 н.р.; нормативно–правове,         навчально-методичне забезпечення викладання природничих та суспільних дисциплін 2015/2016 н.р, впровадження інновацій в роботі вчителів природничих і суспільних дисциплін гімназії;

           результати І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, біології, екології, хімії  фізики та підготовка до ІІ етапу.

          про співвідношення норми та новації  в освітньо-виховному процесі.

           інноваційна компетентність педагога – нагальна потреба сучасного освітнього середовища;

            продуктивність роботи МО над річною методичною проблемою; внесок у роботу над загальногімназійною проблемою;

            аналіз роботи МО за ІІ семестр та за рік, моніторинг результатів навчальної діяльності, завдання та перспективи на наступний навчальний рік.

Учителі методичного об’єднання брали активну участь у роботі :

          шкільних творчих груп: “Школа інновацій” під керівництвом Самсонової Н.В., “Вплив інноваційних технологій на творчий потенціал вчителя та обдарованість дитини” під керівництвом Ромащенко О.А.;

         заочних конференціях “ Інноваційна діяльність вчителя історії. Досвід роботи вчителів”, “Використання сучасних інноваційних технологій на уроках фізики”;

         ХVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми ХХІ століття”; науково-практичній конференції на базі КНТУ “Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку”;

         ХV Всеукраїнському конкурсі “Молодь - енергетиці України 2015”;

         Всеукраїнському молодіжному економічному форумі: “Економіка України: шляхи виходу з кризи”.

На уроках використовувалися інноваційні технології, які дали можливість формувати у учнів пізнавальну, інформаційну та соціальну компетентності. Проводилися контрольні зрізи знань з метою моніторингу якості знань учнів, питання якості знань обговорювалися на засіданнях методичного об’єднання.

 

Нижче представлено результативність діяльності кожного вчителя МО за рік.

зп

ПІП учителя

к-сть

учнів

Рівні навчальної діяльності

(у відсотках)

Результатив

ність навчальної діяльності

почат-ковий

серед-ній

достат-ній

висо-кий

1

Любецька Т.М. 

288

-

1

54

45

99

2.

Січкар О.Ю.        

310

-

2

34

64

98

3.

Закладна А.Л         

113

-

5

51

44

95

4.

Прохоренко Л.П. 

254

-

3

27

70

97

5.

Самсонова Н.В.

207

-

14

56

30

86

6.

Шеховцова Л.Д.                

82

   -

   6

   66

  28

94

7.

Хліменкова Т.В.      

339

-

38

41

21

62

8.

Гозбенко М.М.

227

-

1

52

47

98

9.

Ладєйщикова Т.В.

144

-

1

47

52

99

10

Мамалига А.Т.        

48

-

32

56

12

68

Учителі суспільних дисциплін

1

Веретенникова О.В. 

390

 

5

49

46

95

2.

Закладна А.Л.

138

-

16

52

32

84

3.

Дядюшка О.О. 

320

-

2

56

42

98

 

Особлива увага приділялася роботі з обдарованими учнями. Проводилися індивідуальні заняття із школярами, що мають здібності до природничих і суспільних дисциплін. Учні залучалися до написання творчих робіт, до участі в конкурсах «Колосок», «Геліантус», “Лелека”, “Левеня”, “Знавців Конституції”, гімназійних, міських та обласних олімпіадах.

 

Результативність участі учнів НВО в міських олімпіадах

з природничих і суспільних дисциплін

Прізвище учня

Прізвище вчителя

Предмет

Місце

Григоренко Влада (9-Б)

Веретенникова О.В.

право

ІІ

Жаданова Софія (9-А)

Огнєва Анна (11-А)

Січкар О.Ю.

економіка

І

ІІІ

Жаданова Софія (9-А)

Прохоренко Л.П.

біологія

ІІІ

Іванова Діана (10-А)

Любецька Т.М.

географія

ІІІ

Горшков Віталій (10-Б)

Самсонова Н.В.

фізика

ІІІ

 

Результативність участі учнів НВО в обласних олімпіадах

з природничих і суспільних дисциплін

Прізвище учня

Прізвище вчителя

Предмет

Місце

Жаданова Софія (9-А)

Січкар О.Ю.

економіка

ІІІ

 

Традиційно наші діти брали участь у таких усеукраїнських і міжнародних природничих конкурсах, як «Колосок», «Геліантус», «Левеня», координаторами яких від навчального закладу були Прохоренко Л.П. та Шеховцова Л.Д.

 

Конкурс «Колосок»

Кількість учасників

“Колосок”

“Срібний колосок”

“Золотий колосок”

Результативність у відсотках

99

29

47

19

96

Конкурс «Геліантус»

Кількість учасників

Диплом

 І ступеня

Диплом ІІ

ступеня

Диплом ІІІ ступеня

Переможець на шкільному рівні

Сертифікат учасника

52

5

3

2

16

24

 

Конкурс «Левеня»

Кількість учасників

Відмінний  результат

Добрий результат

Результативність у відсотках

10

7

1

80

 

Протягом року проводили велику роботу і між засіданнями. Відвідували міські інструктивно-методичні наради. Проводили шкільні предметні олімпіади з подальшим аналізом, предметні тижні, відвідували уроки колег, проводили різноманітну позакласну роботу (конкурси, захист творчих робіт, організація роботи учнів над проектами).

Разом з результативною роботою вчителів методичного об’єднання є і ряд проблем.

Низька пізнавальна активність учнів потребує втілення прогресивних методологій навчання. Важливим при цьому є особистісно орієнтоване навчання, що створює умови для розвитку здібностей учнів.

Потрібно продовжити роботу з обдарованими дітьми. Особистісно зорієнтоване навчання вимагає всебічного виявлення і діагностування особистості школяра. Тому в своїй роботі вчителі МО ретельно вивчатимуть здібності учнів, їхні нахили.

Проводитимуть індивідуальну роботу з дітьми в підготовці до олімпіад, конкурсів, яка дає певні результати, виробленню навичок і вмінь самостійно працювати з джерелами інформації і застосовувати одержані знання в нових умовах.

 

Головне завдання МО на наступний навчальний рік – пошук шляхів, засобів, можливостей скорочення витрат навчального часу: впровадження нових методик, технологій навчання, які дозволять досягти необхідного навчального та розвивального ефекту за менший час.

Створювати належні умови для участі обдарованих дітей в Інтернет-олімпіадах, міжнародних проектах.

Висвітлювати та популяризувати в засобах масової інформації участь школярів гімназії в олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт, турнірах, активно пропагувати педагогічний досвід вчителів-предметників.

Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням уваги до особистості, спрямування зусиль педагогів на розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових концепцій, принципів та підходів до освіти.

 

 


УВАГА!!!

 

 

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74