Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеню "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Russian German English Ukrainian

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів математики та інформатики у 2015-2016 н.р.

У  2015 -2016 н. р. члени методичного об’єднання розпочали роботу над реалізацією нової методичної  проблеми МО «Уміння використовувати інноваційні технології, як один із засобів надання учням якісних знань з математики та інформатики»

Планування роботи МО було проведено на діагностичній основі, таким чином визначено, враховуючи інтереси та запити вчителів, такі завдання:

1.         Оволодіння навичками самоаналізу, інноваційними технологіями, найдосконалішими і  сучасними методами організації навчального процесу.

2.          Розвиток творчих здібностей школярів, уміння застосовувати в       нестандартних умовах.

3.          Вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій.

4. Розвивати інтереси учнів до науково-дослідницької роботи та залучати до участі в інтелектуальних конкурсах, турнірах, олімпіадах з математики та інформатики різних рівнів.

У ході роботи над цими завданнями проводились засідання МО, робота між засіданнями, самоосвітня робота.

На засіданнях МО були підготовлені і обговорені такі питання:

1.        Про дотримування критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.        Аналіз результатів державної підсумкової атестації з математики у 9 класах, ЗНО з математики в 11 класі.

3.        Опрацювання основних положень нового Державного стандарту базової освіти (5-7 класи).

4.        Підготовка до шкільних та міських олімпіад з математики та інформатики.

5.        Використання інноваційних технологій на уроках математики та інформатики.

6.        Підготовка до проведення ДПА та ЗНО з предметів математичного циклу.

Якість навчально-виховного  процесу визначається педагогічною майстерністю учителя, удосконалення якої відбувалося за допомогою самоосвіти. Всі вчителі методичного об’єднання протягом навчального року працювали над обраною ними педагогічною темою:

Прізвище, ініціали учителя

Педагогічна тема

Стрекаловська О.І.

Формування готовності вчителя до інноваційної діяльності на уроках математики та інформатики

Горова Л.Д.

Використання інноваційних технологій при вивчені математики як засобу розвитку потенціальних

Міщенко В.В.

Формування інформаційно - комунікативної  компетентності учнів на уроках математики шляхом використання інноваційних технологій

Котляренко Н.Г.

Інноваційні підходи до використання технології критичного мислення на уроках математики

Данілова Л.Г.

Вміння вчителя використовувати інноваційні технології як один із факторів, що сприяє розвитку творчих здібностей учнів на уроках математики та інформатики

Третяк В.О.

Формування інформаційно - комунікативної  компетентності учнів на уроках інформатики шляхом використання сучасних інформаційних технологій

Особлива увага приділялася впровадженню інноваційних технологій. Кожен член методичного об’єднання опрацював інноваційну технологію, яка йому до вподоби, розробив форми і методи її впровадження в навчальний процес.

Прізвище, ім’я, по батькові

Назва технології

Горова

Лариса Дмитрівна

Інформаційні технології навчання

Данілова

Людмила Геннадіївна

ІКТ

Котляренко

Наталія Григорівна

Критичне мислення, ІКТ

Міщенко

Валентина Василівна

Технологія створення ситуації успіху, технологія проблемного навчання

Стрекаловська

Оксана Іванівна

ІТ-технології, технології розвивального та проблемного навчання

Третяк

Віктор Олександрович

Нові інформаційні технології навчання

Протягом навчального року всі члени МО вивчали сервіси Google та методику їх використання в навчально-виховному процесі, відвідуючи очні курси в навчальному закладі та курси дистанційного навчання.

На уроках математики використовувалися сучасні технології: проблемне навчання, різнорівневе навчання, навчання у співпраці (командна, групова робота), технологія створення штучної ситуації успіху, ІКТ, проблемні та діяльнісні проекти. Ефективним шляхом виховання зацікавленості до предмета та розвитку пізнавального інтересу стали дидактичні ігри та ігрові прийоми.

Мотивація навчальної діяльності здійснювалася за допомогою технологій: “Мікрофон”, “Мозковий штурм”, метод асоціювання.

Кооперативне навчання, “Карусель”, синтез думок, пошук інформації, “Коло ідей”, робота в парах, демонстрація слайд-шоу, урок -лекція із застосуванням  комп’ютерних презентацій постійно використовувалися на різних етапах уроків вчителів МО.

Усі заходи, які проводилися методичним об’єднанням в цьому навчальному році, були спрямовані на підвищення якості знань учнів з математики. Проводилися контрольні зрізи з метою моніторингу рівня навченості учнів з математики та інформатики, результати обговорювалися на засіданнях методичного об’єднання. Особлива увага була приділена учням 8-В класу, знання яких з математики викликали занепокоєння. З метою покращення результативності та виявлення причин низького рівня знань були відвідані уроки вчителя та проведені додаткові моніторинги знань.

Нижче представлено результативність діяльності кожного учителя МО за рік.

 

Рівень навченості учнів гімназії з математики у  2015-2016н.р.

Прізвище, ініціали вчителя

Рівень навчальних досягнень (відсоток)

Результативність навчальної діяльності (відсоток високого й достатнього рівнів)

початковий

середній

достатній

високий

Горова Л.Д.

0

17

56

27

83   

Міщенко В.В.

0

40

35

25

60

Данілова Л.Г.

1

44

34

22

56

Котляренко Н.Г.

0

28

44

28

72

Стрекаловська О.І.

0

18

74

8

82

 

Найкращу результативність мають вчителі: Горова Л.Д. та Стрекаловська О.І., найгіршу-Данілова Л.Г., Міщенко В.В.

Порівняльна характеристика якості знань за 2 роки

 

 

початковий рівень

середній рівень

достатній рівень

високий рівень

якість знань

2014-2015

0,2%

25%

48%

26,8%

74,8%

2015-2016

0%

28%

48%

24%

72%

На відміну від попереднього навчального року, у цьому році відсутні учні, що мають початковий рівень знань, але якість знань зменшилась майже на 3%.                                                           

Рівень навченості учнів гімназії з інформатики у 2015-2016 н.р

Прізвище, ініціали вчителя

Рівень навчальних досягнень  (відсоток)

 

Результативність навчальної діяльності (відсоток високого й достатнього рівнів)

початковий

середній

достатній

високий

Данілова Л.Г.

0

16

58

26

82

Стрекаловська О.І.

0

0

23

77

100

Третяк В.О.

 

 

18

82

100

 

Якість знань з інформатики залишається високою протягом останніх двох років і складає майже 100%.

ДПА у форматі ЗНО з математики 2016

Бали

Кількість учнів

160-179

5

100-159

8

 

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

Річна

ЗНО

2

2

6

4

5

7

 

 

 

Порівняльна характеристика результатів ЗНО за два роки

 

Роки

 

К-сть учнів

Кількість балів

100-159

160-179

180-189

190-199

200

Середній бал

2014-2015

13

3

5

3

1

1

171,3

2015-2016

13

8

5

-

-

-

120,8

 

 

У цьому навчальному  році особлива увага приділялася роботі з обдарованими учнями. Проводилися індивідуальні заняття зі школярами, що мають математичні здібності. Учні залучалися до написання творчих робіт, до участі в конкурсах «Кенгуру», «Бобреня», гімназійних та міських олімпіадах.

Маємо такі результати:

Міська олімпіада з математики

1.                  Кисельова А.- 7-А – І (вч.Котляренко Н.Г)

2.                  Колодій Д. -7-Б – ІІ  (вч.Стрекаловська О.І.)

 

Міська олімпіада з інформаційних технологій

1.                  Галаган О. -11-А – І (вч.Стрекаловська О.І, Третяк В.О.)

Галаган Олексій посів ІІ місце у відкритих змаганнях з інформатики-програмування для школярів, які проводилися на базі кафедри «Програмного забезпечення» Кіровоградського національного технічного університету.

 

Конкурс «Кенгуру 2016»

Прізвище вчителя

Учасники

Добрий результат

Відмінний результат

Результативність

Котляренко Н.Г.

5

4

-

44%

Данілова  Л.Г.

5

-

2

29%

Горова Л.Д.

15

9

1

40%

Міщенко В.В.

6

7

1

57%

Стрекаловська О.І.

6

8

-

57%

Усього

37

 

4

-

 

 

Конкурс «Бобер – 2016»

Відмінний

Добрий

Учасник

Якість

6

12

14

56%

 

Був проведений тиждень математики та інформатики для учнів 5-11 класів, під час якого цікаво пройшли конкурси:

Інтелектуальний марафон , 7кл   (Котляренко Н.Г)

Геометрія подорожує, 8кл     (Міщенко В.В.)

Математичний турнір, 5кл     (Данілова Л.Г.)

 

Усі заходи, які відбувалися під час тижня, були спрямовані на розвиток інтелектуальних здібностей учнів, а тому проходили у вигляді інтелектуальних ігор, змагань.

Майже всі вчителі методичного об’єднання взяли активну участь у проведенні предметного тижня, але найактивнішою виявилася Горова Л.Д.

Аналізуючи роботу методичного об’єднання за весь рік, можна сказати, що всі поставленні на початку року завдання, були практично виконанні. Однак поряд з позитивними результатами в роботі методичного об’єднання є ряд недоліків:  

         - недостатній рівень  впровадження ІКТ на уроках математики;

          - низький рівень навичок самоконтролю учнів;

А тому на наступний навчальний рік методичне об’єднання ставить перед собою такі завдання:

§  Продовжити  систематичне підвищення наукового рівня викладання з використанням освітніх технологій, що сприятиме розвитку компетенції та творчої активності вчителів, а значить і підвищенню якості освіти учнів.

§  Використання новітніх педагогічних технологій як передумови підвищення активності навчального процесу;

§  Продовження формування професійної компетентності вчителів.

§  Продовжити пошук і впровадження нових і дієвих форм роботи з обдарованими, здібними учнями.

§  Вивчення ППД вчителів міста щодо впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.

§  Удосконалення технології виявлення фактичного рівня знань учнів по предметах.

§  Познайомитися з методикою впровадження елементів STEM - освіти в процес викладання математики.

 

 


УВАГА!!!

Друзі! Колеги! Випусники! Батьки!

  Запрошуємо всіх небайдужих! 16 листопада 2017  року о 14:00 уприміщенні обласної філармонії розпочнуться урочистості з нагоди 95-річчя від дня заснування середньої школи №5 та 25-річчя Гімназії ім. Тараса Шевченка.

Корисні посилання

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74