Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеню "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Russian German English Ukrainian

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів іноземних мов

 у 2015-2016 н.р.

У 2015-16 н.р. МО вчителів іноземних мов гімназії працювало над темою «Організація інноваційного процесу при вивченні іноземних мов в умовах модернізації освіти». Науково-методична робота МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкована роботі над загальногімназійною методичною темою «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО», а саме над її першим етапом «Психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності».

Для реалізації методичної проблеми перед методоб’єднанням учителів іноземних мов стояли наступні завдання: 

 • науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкувати дослідженню загальногімназійної педагогічної теми «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО»; розпочати перший етап роботи над темою «Психолого-педагогічні аспекти готовності вчителя до інноваційної діяльності». Педагогічна тема МО вчителів іноземних мов НВО на 2015-2016 н.р. «Організація інноваційного процесу при вивченні іноземних мов в умовах модернізації освіти».
 • забезпечити вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;
 • продовжити моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснити порівняльний аналіз з попередніми роками;
 • активно впроваджувати інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти;
 • продовжити впровадження рівневої та профільної диференціації, реалізацію викладання англійської мови в економічних класах;
 • провести шкільний етап всеукраїнських олімпіад з англійської та німецької мов, вдосконалити роботу з обдарованими дітьми, забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, активізувати роботу з учнями, які мають достатній рівень знань з предмету, готувати учнів до участі в міжнародних конкурсах;
 • продовжити співпрацю з методичними службами міста і області;
 • продовжити участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;
 • працювати над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом вдосконалення роботи школи передового педагогічного досвіду, організації взаємовідвідувань уроків з детальним аналізом і подальшим обговоренням;
 • провести предметний тиждень з використанням інтелектуальних конкурсів і вікторин;
 • продовжити роботу з популяризації німецької мови в гімназії і підготовки учнів до участі в олімпіаді з німецької мови, активізувати взаємовідвідування уроків серед учителів німецької мови;
 • доповнити і оновити банк завдань для підготовки учнів до ЗНО;
 • підвищити рівень використання вчителями МО ІКТ та мультимедійних засобів, скласти банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК Headway;
 • брати участь в конкурсах фахової майстерності;
 • продовжити роботу в міжнародних проектах і конкурсах.

 

 Робота над річною темою проводилась на засіданнях МО та кожним вчителем через опрацювання індивідуальних методичних тем.  Учителі МО пов’язали індивідуальні методичні теми з річною темою методичного об’єднання і з загальногімназійною методичною темою. Протягом року вчителі працювали над наступними методичними темами :

-        «Індивідуальний підхід у вивченні іноземної мови в умовах модернізації освіти» (Яковцева Інна Олексіївна);

-        «Інноваційні підходи до розвитку читання, письма та критичного мислення в старших класах при формуванні мовних компетентностей учнів» (Харченко Ірина Вікторівна);

-        «Інтерактивне навчання як один з ефективних методів інноваційних технологій» (Ромащенко Оксана Анатоліївна);

-        «Розвиток лінгвістичної та соціокультурної компетенції учнів середніх класів засобами інтернет середовища» (Ткаченко Наталія Григорівна);

-        «Використання ІКТ на уроках англійської мови в початковій школі як чинник організації інноваційного освітнього середовища» (Ромащенко Валерій Олександрович);

-        «Використання методу проектів для розвитку соціолінгвістичної компетентності учнів» (Дяконенко Тетяна Миколаївна);

-        «Розвиток навичок 21 століття на уроках англійської мови як основа формування життєвих компетентностей дитини» (Дудіч Ганна Вікторівна);

-        «Формування мовленнєвих компетенцій учнів на середньому етапі навчання через використання інноваційних технологій» (Лисенко Наталія Геннадіївна);

-        «Розвиток комунікативної компетенції у молодших школярів через використання інноваційних технологій навчання» (Каширна Валентина Анатоліївна);

-        «Розвиток критичного мислення як необхідної складової самореалізації особистості в умовах модернізації змісту освіти» (Солоп Марина Миколаївна);

-        «Формування комунікативної компетенції на уроках німецької мови шляхом використання інноваційних технологій» (Любчич Оксана Михайлівна)

-        «Розвиток комунікативної компетентності школярів засобами ІКТ на уроках англійської мови» (Левченко Ванда Володимирівна);

-        «Інноваційні підходи до створення мовленнєвих ситуацій на уроці іноземної мови як засіб розвитку комунікативних здібностей учнів» (Чабан Оксана Іванівна);

-        «Активізація процесу пізнавальної діяльності учнів початкових класів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій» (Оковита Діана Артурівна);

-        «Розвиток комунікативної компетенції молодших школярів засобами ІКТ» (Матросова Марина Вікторівна).

 

Робота з реалізації загальногімназійної методичної теми продовжувалась на засіданнях методичного об’єднання вчителів іноземних мов НВО. Протягом року було проведено чотири засідання методичного об’єднання, на яких опрацьовано наступні теми:

·         інноваційний поступ НВО. Аналіз роботи м.о. за 2014-2015н.р.та основні напрямки й завдання роботи на 2015-2016 н.р.;

·         норми та новації у викладанні іноземної мови. ІКТ як елемент сучасного уроку;

·         формування позитивної «Я»-концепції вчителя іноземних мов в умовах інноваційного поступу НВО. Аналіз роботи за І півріччя;

·         рівень готовності вчителів іноземних мов НВО до інноваційної діяльності.

Члени МО вчителів іноземних мов працювали над обраними методичними темами на рівні НВО, ділилися напрацюваннями на рівні міста та області, брали участь в заходах Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Робота членів МО іноземних мов на рівні НВО:

Ø  Ромащенко О.А. очолила шкільну творчу групу «Вплив інноваційних технологій на творчий потенціал вчителя та розвиток обдарувань дитини». До роботи даної творчої групи долучились майже всі вчителі МО;

Ø  Ромащенко О.А. виступила на педагогічній раді з проблеми «Компоненти готовності вчителя до інноваційної педагогічної діяльності»;

Ø  Солоп М.М. проаналізувала реалізацію вимог нового Державного стандарту на уроках англійської мови;

Ø  Каширна В.А. та Ткаченко Н.Г. звітували про інноваційні форми роботи з учнями під час організації англомовного літнього табору «Ромашка»

Робота членів МО іноземних мов на рівні міста:

·         Дудіч Г.В. та Дьяконенко Т.М. взяли участь в роботі міської творчої групи вчителів англійської мови з проблеми «Нові інформаційні технології у навчанні іноземної мови як засіб підвищення ефективності уроку»;

·         Каширна В.А. брала участь в засіданнях міської творчої групи вчителів філологічного та математичного напрямків в рамках впровадження інноваційного освітнього проекту «Розквіт»;

·         18.11.2015 на базі НВО відбувся міський семінар-практикум «Нові інформаційні та проектні технології у навчанні іноземної мови як засіб підвищення ефективності уроку». Дудіч Г.В., Ромащенко В.О., Солоп М.М. провели показові уроки з використанням ІКТ. Дудіч Г.В. виступила з доповіддю на тему «Мультимедійні навчальні проекти на уроках англійської мови як ефективний засіб розвитку навичок ХХІ століття», Ткаченко Н.Г. розповіла про організацію учнівських інтернет- конференцій під час участі в міжнародному проекті “Face to Faith”, Дьяконенко Т.М. доповіла про виховання свідомих громадян шляхом залучення учнів до участі в міжнародному проекті “Map your World”, Харченко І.В. ознайомила учасників семінару з можливостями самоосвіти вчителя через мережу інтернет;

·         Ткаченко Н.Г. виступила на засіданні міського МО вчителів іноземних мов на тему «Залучення учнів до міжнародних проектів як спосіб підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови»;

·         Дудіч Г.В. взяла участь в роботі січневої наради педагогів міста, яка проходила у формі науково-практичної інтернет-конференції з проблеми «Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі»;

·         Ромащенко О.А. взяла участь у тренінгу для вчителів англійської мови із залученням представників британського видавництва “Pearson” та Міжнародного освітньо-методичного центру “Dinternal-Books” з проблеми “In Focus. Keeping Students at the Forefront of the Learning Process”;

·         Ромащенко О.А. взяла участь в роботі майстер-класу для вчителів англійської мови, які викладають у 9 класі з проблеми «Використання методу проектів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня»;

·         Ромащенко О.А. в рамках роботи проблемної групи вчителів англійської мови «Удосконалення науково-методичного супроводу педагогічних працівників в умовах реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Аналіз програм та підручників з іноземної мови для 7-х класів» складала та аналізувала конспекти уроків англійської мови для учнів 7 класів;

·         Оковита Д.А. взяла участь в роботі інструктивно-методичної наради для вчителів іноземних мов, які викладають у початкових класах;

·         Чабан О.І. взяла участь в роботі майстер-класу для вчителів німецької мови з проблеми «Використання авторської наукової розробки «Німецькомовні країни на уроках німецької мови»;

·         Дудіч Г.В. відвідала семінар-практикум для вчителів англійської та французької мов з проблеми «Формування іншомовної культури засобами іноземних мов», який відбувся на базі ЗОШ №6;

·         Дьяконенко Т.М., Солоп М.М., Чабан О.І. та Дудіч Г.В. взяли участь в роботі міського семінару-практикуму "Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках німецької мови", під час якого відбувався тренінг з використання засобів Майкрософт на уроках іноземної мови;

·         Учителі МО іноземних мов брали участь в роботі міських семінарів-практикумів від видавництв Pearson, Macmillan, Oxford, Cambridge.

Робота членів МО іноземних мов на рівні області:

Ø  Дудіч Г.В. та Матросова М.В. взяли участь в роботі обласного семінару-практикуму «Teachmeet вчителів Кіровоградщини» за темою «STEAM технології в навчальному процесі». Дудіч Г.В. поділилась досвідом організації міжнародних мультипредметних проектів;

Ø  Дудіч Г.В. взяла участь в роботі обласної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті О. Хмури «Технологія фахової майстерності: електронні освітні ресурси та технології» (одинадцяті хмурівські читання);

Ø  Каширна В.А. виступила на передачі «Освітній округ» на обласному радіо «Скіфія центр» на тему «Організація літнього мовного табору на базі початкової школи як засіб популярізації англійської мови серед учнів»;

Робота членів МО іноземних мов на Всеукраїнському рівні:

·         Ткаченко Н.Г. та Дудіч Г.В. взяли участь у 21-й щорічній національній конференції IATEFL-Україна;

·         Дудіч Г.В. взяла участь у VII Всеукраїнському форумі Microsoft «Учитель-новатор»;

·         Харченко І.В. та Дудіч Г.В. взяли участь у (не)конференції для шкільних педагогів mini-EdCamp Kirovohrad 2016, Дудіч Г.В. провела під час конференції експертну сесійну презентацію на тему «Розвиток навичок 21 століття через проектне навчання»;

·         Дудіч Г.В. опублікувала свій досвід роботи з організації проектної діяльності на сайті «Шкільне життя».

Робота членів МО іноземних мов на міжнародному рівні:

Ø  Ткаченко Н.Г. взяла участь у триденній IV Міжнародній конференції асоціації учителів английської мови на тему "Межпредметні зв’язки в сучасному викладанні англійскої мови";

Ø  Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Каширна В.А. взяли участь в роботі міжнародних інтернет-конференцій Edmodocon-2015, IATEFL, The Macmillan Education Online Conference;

Ø  Учителі МО активно займались самоосвітою, прослуховували міжнародні вебінари, відвідували онлайн-курси. Слід особливо відмітити Каширну В.А. та Харченко І.В., які відвідали найбільшу кількість вебінарів і курсів;

Ø  Дудіч Г.В. стала переможцем міжнародного конкурсу від компанії Nearpod і отримала прилади віртуальної реальності для організації віртуальних екскурсій під час навчання.

Ø  Ткаченко Н.Г. залучила учнів гімназії до участі в міжнародному проекті Face to Faith. В рамках проекту учні провели веб-конференції з однолітками з Індії, Пакістану, Сїєра Леоне та Мексики;

Ø  Ткаченко Н.Г. взяла участь у семінарі-тренінгу в рамках міжнародного проекту Face to Faith у м. Київ та виступила з повідомленням про досвід роботи в проекті, була призначена координатором-волонтером проекту в Кіровоградській області;

Ø  Дудіч Г.В., Харченко І.В., Дьяконенко Т.М., Лисенко Н.Г. залучили учнів гімназії до участі в міжнародному проекті Mystery Skype. В рамках проекту проведено Скайп-уроки з школами з Туреччини, Великої Британії, Китаю і Росії.

Ø  Ткаченко Н.Г. залучила учнів гімназії до участі у регіональній англомовній сесії молодіжного Європарламенту у м. Черкаси;

Ø  Дудіч Г.В. відвідала науково-практичну конференцію на тему «STEM-світ інноваційних можливостей» в рамках VII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2016» в м.Київ;

Ø  Дудіч Г.В. та Лисенко Н.Г. залучили учнів до участі в міжнародному проекті електронного листування PenPal Schools.

 

Участь в конкурсах професійної майстерності:

Дудіч Г.В. стала «Вчителем-експертом Майкрософт-2016», здобула перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор-2016», стала переможцем міського та лауреатом обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» в номінації «Англійська мова».

 

  Співпраця з Кіровоградським ЦМСПС та КОІППО:

·         Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Дьяконенко Т.М., Ромащенко О.А., Любчич О.М. та Каширна В.А. беруть участь в роботі в журі предметних олімпіад;

·         Ткаченко Н.Г. та Харченко І.В. брали участь в перевірці робіт ЗНО з англійської мови;

·         Дудіч Г.В. член експертної комісії з встановлення порогового балу ЗНО з англійської мови;

·         Ткаченко Н.Г., Дудіч Г.В., Яковцева І.О. та Дьяконенко Т.М. взяли участь у проекті управління освіти «Здобуваймо кращу освіту 2016» шляхом організації додаткових безкоштовних консультацій та дистанційного навчання з англійської мови. Вчителі записали низку відео уроків для підготовки до ЗНО і розмістили їх на сайті ЦМСПС і на блозі МО;

·         Харченко І.В., Дудіч Г.В. та Ткаченко Н.Г. підготували гімназійну команду до участі в конкурсі вихованців мовних таборів «Всі прапори завітали до нас».

 

Результативність навчальних досягнень учнів НВО з іноземних мов за 2015-2016 н.р. можна проаналізувати за наступними діаграмами і таблицями:

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії

 з англійської мови у 2015-2016 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Дудіч Г.В.

0

10

45

45

Яковцева І.О.

0

15

62

23

Ткаченко Н.Г.

0

1

64

35

Солоп М.М.

5,3

10,7

63

21

Левченко В.В.

0

12

61

27

Лисенко Н.Г.

0

6,5

54

39,5

Харченко І.В.

0

16,6

55,8

27,6

Ромащенко О.А.

0

28

51

21

Дьяконенко Т.М.

0

13

34

53

Середній показник

0,5

12,5

54

33

 

Рівень навчальної діяльності з англійської мови учнів гімназії у 2015-2016 н.р.

 

 

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів гімназії з німецької мови

за 2015-2016 н.р. (у відсотках)

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Любчич О.М.

0

19

40

41

Чабан О.І.

0

15

49

36

Середній показник

0

17

44,5

38,5

 

Аналіз результатів навчальної діяльності учнів початкової школи

 з англійської мови за 2015-2016 н.р. (у відсотках)

 

ПІП

учителя

Рівні навчальних досягнень

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Каширна В.А.

0

1,6

40

58,4

Чабан О.І.

0

6

65

29

Ромащенко В.О.

0

10

56

34

Оковита Д.А.

0

2

50

48

Левченко В.В.

0

4

55

41

Лисенко Н.Г.

0

12,5

50

37,5

Солоп М.М.

0

0

10

90

Середній показник

0

5

46,6

48,4

 

Результативність учнів НВО в предметних олімпіадах та конкурсах як показник сформованості навчально-пізнавальної та загальнокультурної компетенцій:

·         В міській олімпіаді з англійської мови взяли участь семеро учнів. Двоє учнів посіли призові місця: Вінтенко Юлія (9-Б, вчитель Ткаченко Н.Г.) – ІІ місце, Огнєва Анна (11-А, вчителі Дьяконенко Т.М., Харченко І.В.) – ІІ місце. Обидві учениці взяли участь в обласній олімпіаді з англійської мови і посіли другі місця;

·         78 учнів НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Гринвіч 2015», двоє учнів отримали золоті сертифікати, семеро – срібні і троє – бронзові (учителі Каширна В.А., Левченко В.В., Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Лисенко Н.Г., Яковцева І.О.);

·         33 учні НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Олімпус» з англійської мови, четверо отримали дипломи лауреатів (учителі Каширна В.А., Дудіч Г.В., Ткаченко Н.Г.);

·         28 учнів НВО взяли участь у Всеукраїнській інтерактивній грі «Олімпус» з німецької мови, 25 учнів отримали дипломи лауреатів (учитель Любчич О.М.);

·         учні НВО були залучені до участі у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах Puzzle з англійської мови та Орлятко з німецької мови, але на результати ми досі очікуємо;

·         10 учнів НВО брали участь у міжнародній програмі обміну майбутніх лідерів FLEX;

·         четверо учнів НВО взяли участь в міжнародному конкурсі HMC, запровадженому Радою директорів приватних шкіл Англії; Іванець Аліна (10-А, учитель Ткаченко Н.Г.) перемогла в конкурсі і отримала стипендію на навчання у Великій Британії;

·         29 учнів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі творів на тему «My Motherland: the place where I live / the place I love the most» від видавництва Макміллан (учителі Дьяконенко Т.М., Ромащенко О.А., Яковцева І.О., Дудіч Г.В., Харченко І.В., Ткаченко Н.Г.). Порошина Ганна (10-А, учитель Ромащенко О.А.) посіла ІІ місце.

·         учителі Ромащенко О.А., Левченко В.В., Дудіч Г.В. залучили учнів до участі у Міжнародному конкурсі творчого письма Write on! Ukraine. Сліпченко Єлизавета (6-В, учитель Дудіч Г.В.) посіла третє місце на Всеукраїнському рівні;

·         учителі Дудіч Г.В., Харченко І.В., Ткаченко Н.Г., Ромащенко О.А., Левченко В.В. залучили учнів до міжнародного конкурсу творів від Goi Peace Foundation and UNESCO. Всі учасники отримали сертифікати;

·         Ілля Мостика і Віктор Дудіч (8-В. учитель Дудіч Г.В.) стали переможцями Всеукраїнського літературного англомовного конкурсу Macmillan Readers Quest;

·         учні 9-А класу під керівництвом Левченко В.В., Лебедєвої О.П. і Дудіч Г.В. взяли участь у міжнародному економічному конкурсі-проекті School Enterprise Challenge. Вихованці НВО придумали модель шкільного підприємства, склали бізнес-план, провели шкільні акції. Гімназійна команда посіла друге місце і отримала грошову винагороду.

·         Каширна В.А. залучила учнів 1-х класів до участі у міжнародному конкурсі від видавництва Кембрідж «Super Safari Dance Party».

 

Основні завдання та напрямки роботи МО на 2016-2017 н.р.:

o   науково-методичну роботу МО вчителів іноземних мов гімназії підпорядкувати вирішенню загальногімназійної методичної проблеми «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО»;

o   забезпечити вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, дотримання критеріїв оцінювання знань учнів;

o   продовжити моніторинг результатів навчальної діяльності учнів за семестр та  рік і здійснити порівняльний аналіз з попередніми роками, вдосконалити роботу з обдарованими учнями і з тими, що мають проблеми з навчанням;

o   активно впроваджувати інноваційні технології навчання, інформаційно-комунікаційні технології, сучасні методи навчання, передовий досвід вітчизняної та зарубіжної освіти, заохочувати активну участь всіх членів МО у процесі самоосвіти;

o   забезпечити якісну підготовку шкільної команди до участі в міській та обласній олімпіадах з англійської та німецької мов, особливу увагу приділити роботі з обдарованими учнями з німецької мови;

o   продовжити співпрацю з методичними службами міста і області;

o   продовжити участь учителів МО в роботі творчих груп гімназії і міста;

o   працювати над підвищенням професійної майстерності вчителів МО шляхом запровадження інноваційних неформальних заходів з обміну досвідом (Teachmeet, Hacaton);

o   доповнити і оновити банк завдань для підготовки учнів до ЗНО, продовжити практику створення відео лекцій для дистанційної підготовки до ЗНО;

o   доповнити банк даних уроків з використанням мультимедійної дошки, інтерактивного телебачення та електронних додатків до НМК;

o   брати участь в конкурсах фахової майстерності;

o   продовжити роботу в міжнародних проектах і конкурсах.

 

 


УВАГА!!!

Друзі! Колеги! Випусники! Батьки!

  Запрошуємо всіх небайдужих! 16 листопада 2017  року о 14:00 уприміщенні обласної філармонії розпочнуться урочистості з нагоди 95-річчя від дня заснування середньої школи №5 та 25-річчя Гімназії ім. Тараса Шевченка.

Корисні посилання

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74