Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів груп продовженого дня у 2015-2016 н.р.

 МО вихователів ГПД початкових класів протягом року працювало над методичною проблемою:  «Інноваційна діяльність як фактор професійного розвитку вихователів групи продовженого дня», яка була обрана відповідно до методичної проблеми гімназії.

      Були вироблені основні напрямки реалізації проблеми:

-          всю навчально-виховну роботу  в ГПД спрямувати на втілення проблемного питання школи;

-          виховання високоморального підростаючого покоління;формування українського менталітету у дітей на основі відродження національних традицій українського народу, широкого використання ідей народної педагогіки, психології і практики виховання, надбань світової педагогіки;

-          створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їх здоров`я;

-          духовно-морального виховання, головною особливістю якого в умовах національної школи є орієнтування на загальнолюдські цінності;

     розвиток таланту, розумових і фізичних здібностей учнів, формування

     високої моральної культури, організацію змістовного дозвілля школярів;

     підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності;

-          позиція захисту повинна стати фундаментом роботи з особистістю кожного вихователя, основного індивідуального підходу до учнів.

 

    Якість виховного процесу визначається педагогічною компетентністю вихователя, вдосконалення якої відбувалося за допомогою самоосвіти. Усі вихователі методичного об`єднання протягом навчального року працювали над обраною ними методичною проблемою

№  з/п

ПІП

Тема самоосвіти

 

1.

Андреєва

Наталія Вікторівна

Виховання особистості в групі продовженого дня

 

2.

Бондаренко

Амалія Миколаївна

Формування громадянської компетентності у молодших школярів

 

3.

Бондар

Яна Олександрівна

 

Формування здоров`язбережувальної компетентності

молодших школярів у ГПД

 

4.

Сидоренко

Лариса Олександрівна

Упровадження інноваційних технологій у виховній діяльності

 

5.

Сніжко

Ольга Сергіївна

Формування в учнів комунікативних компетенцій

 

  6.

Гуріна

Олександра Олександрівна

Формування пізнавальних компетентностей молодшого

школяра у групі продовженого дня

З першого дня навчання вихователі прагнули підсилювати виховний потенціал, формувати і закріплювати традиції гімназії. Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Школярі брали участь у різноманітних виховних заходах, відвідували бібліотеки, побували на екскурсіях тощо.

 Особлива увага приділялася впровадженню в виховний процес інноваційних технологій. Кожен вихователь використовував інноваційну технологію, яка йому до вподоби, розробив форми і методи її впровадження під час виховного процесу.

      Проводилися засідання МО, на яких розглядалися питання:

1.      Упровадження інноваційних технологій у виховний процес, як умова створення освітнього простору. Використання сучасних інтерактивних технологій у виховному процесі.

2.      Сучасні підходи до організації самопідготовки з математики у ГПД. Ігрові моменти на самопідготовці з української мови у ГПД. Розвивальні заняття з використанням інтерактивних форм і методів у 1 класі.

3.      Організація творчих  та інтелектуальних ігрових занять у поєднанні з технологією ІКТ в процесі формування  особистості. Використання здоров`язберігаючих технологій у ГПД.

4.      Формування комунікативних кавичок у дітей молодшого шкільного віку за допомогою інноваційних технологій.

5.      Підведення підсумків роботи МО за 2015 – 2016 навчальний рік.

У процесі роботи виправдали себе проектні технології, такі форми як моделювання занять, індивідуальна та групова робота, корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вихователя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка складних тем програми, ознайомлення вихователів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд новинок педагогічної та методичної літератури.

 Моніторинг якості освіти молодших школярів свідчить про поліпшення результативності навчання, а це говорить про плідну співпрацю учителів початкових класів та вихователів ГПД.

На засіданнях МО систематично проводились обговорення новинок методичної літератури. Члени МО відвідували заняття, які проводилися обласним МО вихователів груп продовженого дня, приймали участь у підготовці цих занять.

Наставники молодих спеціалістів відвідували позаурочну виховну роботу, захист проекту, самопідготовку, годину здоров‘я своїх колег.

Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно: вихователь-учитель - батьки - діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи.

Свою діяльність вихователі спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів організації навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між вихователем та учнем.

 

                         Завдання на 2016-2017 навчальний рік

Для сучасної школи потрібні висококваліфіковані вихователі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань  виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок  роботи методичного об’єднання, систематичного озброєння вихователів міцними та глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Тому ми будуємо методичну роботу так, щоб кожен вихователь міг якнайповніше розкривати здібності й талант, розвивати ініціативу й творчий пошук, самореалізуватися в професійній діяльності, підвищувати інноваційну культуру.

План роботи методичного об’єднання – виконано. У своїй роботі вихователі досягли певних успіхів у вихованні молодших школярів, формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.

У новому 2016 – 2017 н. р. роботу методичне об`єднання вихователів ГПД початкових класів працюватиме над вирішенням таких питань:

·         Забезпечення  своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання і виховання;

·         Упровадження   Державного стандарту початкової загальної освіти;

·         Використання інтерактивних технологій виховання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності;

·         Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів;

·         Забезпечення   взаємодії  в виховній роботі з дітьми старшого  дошкільного і молодшого шкільного віку.

·         Удосконалення науково-теоретичного, психолого-педагогічного, загально-дидактичного, методичного забезпечення вихователів;

·         Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вихователів ГПД початкових класів;

·         Упровадження найефективніших технологій, методик і технік виховання молодших школярів;

·         Вивчення, Упровадження перспективного педагогічного досвіду;

·         Підтримка творчих зв’язків з методичними об’єднаннями вихователів ГПД початкових класів шкіл міста.

 

 


УВАГА!!!

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74