Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеню "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Russian German English Ukrainian

Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів-наставників

у 2015-2016 н.р.

Тема методичного об’єднання

«Умови ефективності та результативності процесу формування готовності вихователя-наставника до інноваційної діяльності»

 Методичне об’єднання вихователів  - структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу вихователів – наставників.

1.      Основні завдання гімназійного методичного об’єднання вихователів -наставників:

o   підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки вихователів із питань психології та педагогіки;

o   забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

o   озброєння вихователів сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

o   вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, тьюторів, кураторів;

o   координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

o   сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи вихователів-наставників.

 1. Функції гімназійного методичного об’єднання вихователів – наставників:                    

o   організовує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

o   координує виховну діяльність класних колективів та організовує їхню взаємодію в педагогічному процесі;

o   планує і постійно коригує принципи виховання і соціалізації учнів;

o   організовує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

o   обговорює соціально-педагогічні програми вихователів і творчих груп педагогів;

o   оцінює роботу членів об’єднання, клопочеться перед адміністрацією школи про заохочення вихователів;

o   розробляє рекомендації стосовно планування виховного процесу;

o   розглядає план виховної роботи на рік;

o    розробляє методичні рекомендації з виховної роботи;

o   сприяє учнівському самоврядуванню;

o   вносить пропозиції щодо поліпшення виховного процесу.

Гімназійне методичне об’єднання вихователів-наставників у навчальному році було розподілене на 5 вікових категорій (паралелі 5-х, 6-х, 7-х, 8-9-х, 10-11-х класів). Кожна група працювала над своєю науково- методичною проблемою, відповідно до психолого-педагогічних особливостей учнів даної категорії, а також готувала методичні матеріали для укладання папки інноваційна діяльність МО вихователів-наставників  у 2015 – 2016 н.р. та підготовки до тижня педагогічної майстерності з таких питань:

o   інноваційні технології в позаурочній роботі;

o   форми і методи роботи;

o   гуманізація виховного процесу як умова створення позитивного середовища з урахуванням вікових особливостей гімназистів;

o   впровадження інноваційних технологій, методик навчання і виховання учнів на основі досягнень педагогічної науки та практики вчителів-новаторів;

o   вивчення науково-методичної літератури та педагогічного досвіду з проблем виховання;

o   забезпечення нормативною базою напрямків виховної роботи;

o   індивідуалізація виховання на основі вивчення психологічних особливостей учнів.

o   Вихователі 5-х класів працювали над науково-методичною проблемою – „Формування гуманної особистості в умовах середньої школи”;

o   Вихователі 6-х класів працювали над науково-методичною проблемою –„Виховання турботливого ставлення одне до одного, до батьків, учителів;формування найкращих моральних якостей, загально-прийнятих норм у поведінці та спілкуванні, створення позитивного мікроклімату в класі”;

o   Вихователі 7-х класів працювали над науково-методичною проблемою –„ Пошук форм і методів виховання творчої особистості в умовах здорової конкуренції”;

o   Вихователі 8-9-х класів працювали над науково-методичною проблемою –„Створення умов для всебічного розвитку дитини, як особистості, її нахилів, здібностей, талантів у процесі навчання і виховання”;

o   Вихователі 10-11-х класів працювали над науково-методичною проблемою –„Згуртування класу, створення сприятливого мікроклімату та умов для розвитку особистості учня”.

Протягом навчального року було проведено по 4 засідання МО, де розглядалися такі питання:

o   Обговорення затвердженого на засіданні НМР (протокол №4 від 29.08.2015 р) плану роботи  МО на навчальний рік з урахуванням теми навчального закладу;

o   визначення завдань та проблем, над якими буде працювати МО;

o   затвердження планів виховної роботи вихователів-наставників;

o   ознайомлення з вимогами щодо проведення першого уроку;

o   підготовка до проведення тижня педагогічної майстерності вихователів-наставників;

o   створення банку обдарованих дітей у новому навчальному році;

o   пропозиції щодо розробки програми індивідуального розвитку особистості;

o   дотримання норм нових Державних стандартів початкової та базової освіти;

o   психологічні детермінанти асоціальної поведінки учнів;

o   профілактика правопорушень та злочинів серед неповнолітніх;

o   теоретично-методичні аспекти педагогічної інноватики;

o   робота вихователів-наставників щодо профілактики попередження випадків суїциду серед неповнолітніх;

o   умови ефективності та результативності процесу формування готовності вихователя-наставника до інноваційної діяльності;

o   впровадження здоров’язбережувальних технологій в практику роботи вихователя-наставника;

o   класифікація інноваційних перетворень в навчально-виховному процесі;

o   узгодження спланованих заходів позаурочної роботи з планами роботи громадського інспектора та Ради профілактики;

o   обмін досвідом роботи вихователів-наставників щодо різноманітних форм і методів проведення виховних заходів;

o   публікації в періодичних виданнях; підготовка до захисту творчих робіт; аналіз результативності роботи з обдарованими дітьми.

o   усунення недоліків у роботі вихователів-наставників у минулому навчальному році.

 

Згідно з планом роботи  МО вихователів гімназійних класів  на 2015 – 2016 н.р. була проведена підготовка та участь у таких заходах:

 • Підготовка свята першого дзвоника;
 • Поновити інформацію в папку „Обдарованість”;
 • Свято першого дзвоника (01.09.2015р.);
 • Робота з планом виховної роботи;
 • Планування заходів до проведення місячника фізкультури, спорту та здорового способу життя;
 • Планування заходів до проведення тижня знань безпеки життєдіяльності на тему «Коли вирушаєш у путь – завжди обережним будь!» ;
 • Планування заходів до проведення тижня бібліотеки;
 • Планування заходів до проведення Олімпійського тижня;
 • Підготовка конкурсу: „Кращий куточок національної символіки”;
 • Планування заходів до проведення тижня патріотичного виховання;
 • Підготовка конкурсу: „Кращий учнівський куточок”;
 • Підготовка та проведенння свята осені;
 • Планування заходів до проведення місячника художньо – естетичного виховання;
 • Планування заходів до проведення тижня правового виховання;
 • Організація і проведення заходів до Дня Учителя;
 • Семінар: „ Теоретично-методичні аспекти педагогічної інноватики ”;
 • Підготовка до проведення наради при директорові:

 а) Про стан ведення шкільної документації та якість усіх видів планування.

б) Забезпечення правової основи навчально-виховного процесу (організація режиму харчування, забезпечення підручниками, медичне обслуговування тощо), виконання єдиних вимог до учнів (зовнішній вигляд, відвідування школи, дисципліна, ведення щоденника тощо)

в) Про дотримання норм нових Державних стандартів початкової та базової освіти

г) Зайнятість учнів у позаурочний час.

 • Підготовка до проведення урочистих заходів до Дня гімназії. Святкування Дня гімназії;
 • Посвята в гімназисти;
 • Планування заходів до проведення місячника української писемності й мови;
 • Планувння заходів до проведення тижня педагогічної майстерності вихователів-наставників;
 • Планування заходів до проведення тижня знань безпеки життєдіяльності на тему «Вогонь наш друг та не завжди, чекати можна і біди!»;
 • Планування заходів до проведення тижня толерантності;
 • Підготовка до проведення педагогічної ради на тему: «Співвідношення норми та новації  в освітньо-виховному процесі навчального закладу»;
 • Підготовка до проведення наради при директорові:

 а) Стан викладання фізики та хімії;

б) Організація харчування учнів пільгових категорій та тих, що потребують дієтичного харчування. Відповідність нормам та якості харчування учнів НВО;

в) Профілактика злочинності серед учнівської молоді. Попередження насильства в дитячому середовищі;

г) Стан профілактичної роботи з запобігання бездоглядності та правопорушенням учнів

 • Планування заходів до проведення Дня Св. Миколая;
 • Організація та проведення незалежної експертизи, як підготовки до ЗНО;
 • Планування заходів до проведення місячника морально – правового виховання;
 • Підготовка до Новорічних свят;
 • Підготовка до проведення педагогічної ради на тему: «Педагог в інноваційному режимі: формування позитивної «Я»-концепції»;
 • Заходи присвячені до дня соборності України.
 • Заходи присвячені річниці бою під Крутами;
 • Планування заходів до проведення місячника громадянського виховання;
 • Підготовка до проведення наради при директорові:

а) Стан виконання навчальних планів і програм.  Рівень навчальних досягнень учнів за І семестр;

б) Стан збереження та раціонального використання фонду підручників;

в) Стан ведення класних журналів;

г) Про роботу шкільної їдальні;

д) Аналіз діяльності МО вчителів-філологів;

е) Відвідування учнями навчального закладу

 • Планування заходів до проведення тижня знань безпеки життєдіяльності на тему «Здоров’я мати – вік біди не знати!»
 • Планування заходів до проведення Дня Св.  Валентина;
 • Планування заходів до проведення місячника громадянського виховання;
 • Планування заходів до проведення тижня пам’яті Тараса Шевченка;
 • Планування заходів до проведення тижня Шевченківських днів;
 • Заходи присвячені 8 Березня;
 • Підготовка до проведення педагогічної ради на тему: «Рівень готовності вчителів НВО до інноваційної діяльності»;
 • Семінар: „ Рівень готовності вихователя-наставника до інноваційної діяльності ”;
 • Планування заходів до проведення місячника екологічного виховання;
 • Планування заходів до проведення тижня патріотичного виховання;
 • Планування заходів до проведення тижня знань безпеки життєдіяльності на тему «Цивільний захист – це не жарти,треба всім про нього знати!»;
 • Планування заходів до проведення тижня фізичної культури та допризовної підготовки;
 • Планування заходів до проведення тижня  дитячої та юнацької книги;
 • День самоврядування;
 • День Землі;
 • Підготовка до проведення наради при директорові:

          а) Стан викладання української мови та літератури у НВО.

б) Аналіз виконання практичних робіт з природничих дисциплін.

в) Підготовка до річного контролю знань та ДПА.

г) Стан військово-патріотичного виховання в закладі.

д) Про підсумки атестації та курсової перепідготовки  педагогічних працівників.

е) Стан роботи з молодими спеціалістами

 • Відкриті заходи до Дня Матері;
 • Відкриті заходи до відзначення Дня пам’яті та примирення та 71-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня 2016 р.);
 • День слов’нської писемності та культури;
 • Планування заходів до проведення тижня родинно-сімейного виховання;
 • Планування заходів до проведення тижня безпеки дорожнього руху;
 • Планування заходів до проведення тижня патріотичного виховання;
 • Організація та проведення незалежної експертизи, як підготовки до ЗНО;
 • Підготовка та проведення свята Останнього дзвоника;
 • Підготовка та проведення урочистостей для учнів 9-11 класів (вручення свідоцтв, атестатів);
 • Підготовка до проведення наради при директорові:

 а) Про підсумки методичної роботи, завдання наступного року;

б) Про результати ДПА в початковій школі;

в) Стан літнього оздоровлення учнів та проходження навчальної практики.

 

Протягом 2015-2016 н.р. вихователі-наставники працювали над такими проблемами:

Дядюшка Олена Олександрівна: «Творчий підхід до організації виховного процесу як умова інноваційного розвитку школи.»

Веретеннікова Оксана Вікторівна: «Удосконалення особистісних якостей з метою згуртування класного колективу.»

Закладна Анжела Леонідівна: «Формування в учнів розуміння необхідності пошуку нових шляхів реалізації свого потенціалу в інноваційному середовищі.»

Шеховцова Ліна Дмитрівна: «Створення інтерактивного середовища в класі в процесі навчально-виховного процесу в умовах компетентнісно спрямованої освіти.»;

Горова Лариса Дмитрівна: «Інноваційна діяльність у виховному процесі як умова розвитку творчої особистості з постійною потребою в самореалізації та самовдосконаленні.»;

Лисенко Наталія Геннадіївна: «Розвиток визначальних компетентностей учня в позаурочній діяльності шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій навчання через використання інноваційних технологій.»;

Дьяконенко Тетяна Миколаєвна: «Формування соціальної компетентності учнів класу шляхом впровадження інноваційних технологій.»;

Солоп Марина Миколаївна: «Розвиток визначальних компетентностей учня в позаурочній діяльності шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій навчання через використання інноваційних технологій.»;

Самсонова Наталія Василівна: «Формування в учнів свідомого вибору діяльності шляхом набуття навичок полікультурної компетентності, а також компетентності саморозвитку та самоосвіти.»;

Гозбенко Маргарита Миколаївна: «Залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей та створення сприятливих умов для реалізації природного потенціалу та творчого ставлення до життя.»;

Колот Олена Володимирівна: «Створення комфортного середовища у класі для розвитку індивідуальних здібностей учнів.»;

Лебедєва Ольга Павлівна: «Інноваційні форми та методи роботи у формуванні всебічно розвиненої особистості.»;

Ладєйщикова Тетяна Василівна: «Створення розвиваючого середовища з метоб виявлення та розвитку обдарованості шляхом впровадження інноваційної діяльності.»;

Любецька Тамара Митрофанівна: «Використання різних інноваційних форм і методів роботи – крок до поліпшення якості виховної роботи в учнівському колективі класу.»;

Стрекаловська Оксана Іванівна: «Формування готовності вихователя-наставника до інноваційної діяльності.»;

Міщенко Валентина  Василівна: «Вплив інноваційної діяльності вихователя-наставника на становлення особистості гімназиста та уміння цілеспрямовано генерувати нові нестандартні ідеї з використанням інтелектуальних інструментів і механізмів самореалізації.»;

Скрипник Любов Андріївна: «Формування творчої особистості вихованця через інноваційну діяльність вихователя-наставника.»;

Окольнича Лариса Михайлівна: «Розвиток визначальних компетентностей учня в позаурочній діяльності шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій навчання.»

Протягом 2015-2016 н. р. були проведені заходи в рамках  місячника педагогічної майстерності вихователів-наставників

№ пп

Клас

Назва і форма проведення заходу

Відповідальний

1.

5-А

Виховна година: «Рідна мова – мова калинова»

Дядюшка О.О.

2.

5-Б

Виховна година: «Національні символи України»

Веретеннікова О.В.

3.

5-В

Виховна година: «Рідна мова-колискова»

Касьяненко А.Л.

4.

6-А

Виховна година: «Видатні випускники рідної гімназії»

Шеховцова Л.Д.

5.

6-Б

Виховна година:«Екологія України»

Горова Л.Д.

6.

6-В

Виховна година: «Гімназія – мій другий дім»

Лисенко Н.Г.

7.

7-А

Виховна година: «З минулого до сьогодення»

Дьяконенко Т.М.

8.

7-Б

Виховна година: «Витоки сучасної гімназії»

Солоп М.М.

10.

8-А

Виховна година: «З минулого до сьогодення»

Самсонова Н.В.

11.

8-Б

Виховна година: «З минулого до сьогодення»

Гозбенко М.М.

12.

8-В

Виховна година: «Моя гімназія – мій рідний дім»

Колот О.В.

13.

9-А

Виховна година: «Від минулого до сьогодення (гімназійна освіта)»

Лебедєва О.П.

14.

9-Б

Виховна година: «Гімназія: минуле і сучасне»

Ладєйщикова Т.В.

15.

9-В

Виховна година: «Пантеон слави»

Любецька Т.М.

16.

10-А

Виховна година: «Історія розвитку відродженої гімназії»

Стрекаловська О.І.

17.

10-Б

Виховна година: «Історія розвитку гімназійної освіти»

Міщенко В.В.

18.

11-А

Виховна година: «Гімназійна освіта – від минулого до сьогодення»

Скрипник Л.А.

19.

11-Б

Лінійка до свята української мови та писемності

Окольнича Л.М.

 Під час підсумкового засідання МО були визначені такі завдання  на 2016-2017 н.р.                                          

o   підвищення теоретичної підготовки вчителя, його педагогічної й методичної майстерності;

o   забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

o   озброєння вихователів сучасними інноваційними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

o   вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, вихователів, педагогів;

o   координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

o   підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки вихователів-наставників з питань психології та педагогіки;

o   сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи вихователів-наставників;

o   Перспективи у роботі над проблемою 2015-2020р. р. «Вплив інноваційного середовища на якість освітнього процесу в НВО»;

o   Перспективи у роботі над проблемою 2016-2017 н. р. «Інноваційні технології в системі методичної роботи вчителів НВО як засіб творчого розвитку учнів»;

o   Перспективи у роботі над проблемою 2017-2018 н. р. «Передовий педагогічний досвід як джерело педагогічної діяльності».

 

 


УВАГА!!!

Друзі! Колеги! Випусники! Батьки!

  Запрошуємо всіх небайдужих! 16 листопада 2017  року о 14:00 уприміщенні обласної філармонії розпочнуться урочистості з нагоди 95-річчя від дня заснування середньої школи №5 та 25-річчя Гімназії ім. Тараса Шевченка.

Корисні посилання

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74