Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня "Гармонія" - Гімназія імені Тараса Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області

 

ПОГОДЖЕНО

Ухвала №        спільного засідання педагогічної ради і ради навчального закладу

від «___» _____________ 2017 року

 

Голова засідання

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління освіти

 Кіровоградської міської ради

_______________ Л.Костенко

«____»  ________________ 2017 р.

 

Пояснювальна записка

до робочих навчальних планів

НВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

І СТУПЕНЯ «ГАРМОНІЯ» - ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –

 ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ «КОНТАКТ»

 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2017-2018 н.р.

Згідно з п. 1.3 статуту, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради  «18» листопада 2008 р. загальноосвітній навчальний заклад є Навчально-виховним об’єднанням, до складу якого входять:

-         спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» (з поглибленим вивченням англійської мови);

-         гімназія імені Тараса Шевченка;

-         центр позашкільного виховання «Контакт».

Навчання учнів старшої школи здійснюється за двома напрямками: філологічним та економічним.

Кількість класів – 32, у яких навчається 833 учні. Навчання однозмінне, п’ятиденний робочий тиждень, мова навчання – українська.

Робочі навчальні плани на 2017-2018 н.р. складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р., №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», а саме:

·        для 1-4-их класів – за Типовими навчальними планами спеціалізованої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (І ступінь), затвердженими наказом МОНмолодьспорт від 10.06.2011 р., № 572 (додаток  № 4), зі змінами згідно з наказом МОН України від 16.04 2014 № 460;

·        для 5-9-их класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням  двох іноземних мов, затвердженими наказом МОН України № 664 від 29.05.2014р., додатки 1, 12 до наказу МОНмолодьспорт від 03.04.2012р. № 409, зі змінами згідно з наказом МОН України  від 12.12.2014 № 1465;

·        для 10-А та 11-А класів (суспільно-гуманітарного профілю) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 р., №834  (додаток 23, 8), зі змінами, внесеними наказом МОН  України №657 від 29.05.2014р. У цих класах на профільному рівні вивчається математика, при цьому залишено мінімальну кількість годин географії.

·        для 10-Б та 11-Б,В класів (філологічного профілю) – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 р., № 834, (додаток 23, 9), зі змінами, внесеними наказом МОН  України № 657 від 29.05.2014р. У цих класах на профільному рівні вивчається українська мова та література.

НВО – це гуманітарний двопрофільний навчальний заклад, варіативна складова забезпечує профільну та допрофільну освіту гімназистів - додаткові години розподіляються на вивчення української, англійської, німецької мов, ділову українську та англійську мови у філологічних класах; на вивчення економіки, логіки, основ менеджменту, власної справи в економічних класах:

Частина годин варіативної складової відводиться на вивчення історії України,  що забезпечує формування громадянської позиції дитини.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017-2018 н.р. розпочинається 1 вересня святом Знань і закінчується не пізніше ніж 1 липня 2018 року.

Навчання проводиться у два семестри з такими термінами:

І семестр – 01.09.2017р. – 31.12.2017р.

ІІ семестр – 15.01.2018р. – 31.05.2018р.

Терміни проведення канікул:

осінні – 16.10.2017р. – 27.10.2017р.

зимові – 01.01.2018р. – 14.01.2018р.

весняні – 02.04.2018р. – 06.04.2018р.

Дата завершення занять учнів 11-их класів  буде оголошено додатково.

Завершення занять у 1-10-их класах – 31 травня 2018 року.

Навчальні екскурсії та навчальна практика організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 р., № 1/9-61. Терміни їх проведення орієнтовні. Години навчальних екскурсій і навчальної практики, проведені відповідно до плану роботи чи рішення педагогічної ради в позанавчальний час упродовж навчального року, зараховуються в його структуру.

У випадку призупинення органами місцевої виконавчої влади навчання (у разі зниження температури взимку чи надзвичайних ситуацій, виникнення інфекційних захворювань) можливі корективи щодо термінів організації навчальних занять, екскурсій та навчальної практики з урахуванням термінів надолуження виконання навчальних програм.

Робочий навчальний план складено відповідно до потреб школярів і спрямований на гуманізацію та диференціацію навчально-виховного процесу. Відповідно до спільної ухвали № 5 педагогічної ради та ради навчального закладу від 14 травня 2017 року:

1.     У 3-4-их класах година фізичної культури використана на хореографію відповідно до листа МОН України «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»№ 1/9-315 від 07.06.2017 р.

2.     Із метою допрофільної економічної та філологічної підготовки учнів проведено перерозподіл годин між предметами:

у 9-А, Б класах:

1 год фізики перерозподілено на 1 год англійської мови;

1 год інформатики перерозподілено на 1 год української мови;

у 10-А класі:

3 год географії перерозподілено на 1 год української мови, англійської мови та історії України;

в 11-А класі:

4 год географії перерозподілено на 2 год української мови, 1 год англійської мови та історії;

У 10-Б, 11-Б,В класах:

1 год зарубіжної літератури перерозподілено на 1 год англійської мови.

3. Варіативну складову Типових навчальних планів використано на:

·        збільшення кількості годин на поглиблене вивчення української мови та літератури у 10-Б,11-Б,В класах:

·        із метою допрофільної та профільної підготовки учнів збільшено обсяг часу на вивчення англійської мови у всіх класах, української мови у 5,8,10,11-их класах, української літератури та світової літератури  у 10,11-их філологічних класах, історії України у 10,11-их класах:

·        уведення:

-         курсів за вибором:

Клас

К-сть год

за прогр.

К-сть год у тижд.

Ким і коли затверджена програма

З якою метою введено

Орієнтовна к-сть учнів

 

8-Б

9-А

35

 

0,5

1

Логіка.

Програма  для загальноосвітніх навчальних закладів. М.А.Вайнтрауб, 2003 р.

допрофільна підготовка

60

 

8-Б

9-А

35

 

1

1,5

Економіка. Кириленко Л.М., Крупська Л.П. Програми спецкурсів і факультативів. Абетка.2006

допрофільна підготовка

60

9-Б,В

10-Б

11-Б

70

2

Німецька мова.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біркун Л., Бориско Н., 2001 р.

гуманізація навчання

120

10-А

11-А

105

70

3

2

Економіка.

Програми курсів за вибором та факультативів. Гільберг Т.Г. 2010 р.

профілізація

60

-         факультативів

Клас

К-сть год

за прогр.

К-сть год у тижд.

Ким і коли затверджена програма

З якою метою введено

Орієнтовна к-сть учнів

5-А

6-А

35

1

Подорож у світ економіки.

Програма для учнів 5-6 класів з поглибленим вивченням економіки. Іващенко Л.О.,  2005р.

допрофільна підготовка

60

5-6 Б,В

1

1

Шкільна риторика. Програма курсів за вибором і факультативів з української мови . 5-11 класи за ред. К. В. Таранік-Ткачук. - К. : Грамота . - 2011

допрофільна підготовка

60

7-Б,В

8-А,В

1

0,5

Шкільна риторика. Програма курсів за вибором і факультативів з української мови . 5-11 класи за ред. К. В. Таранік-Ткачук. - К. : Грамота . - 2011

допрофільна підготовка

60

7-Б

35

0,5

Основи споживчих знань.

Програма для учнів 7-8 класів з поглибленим вивченням економіки. Іващенко Л.О.,  2005р.

допрофільна підготовка

30

10-А

35

2

Основи менеджменту.

Програми для спецкурсів та факультативів загальноосвітніх шкіл. Горленко Г.О. 2005

профілізація

30

10-А

11-А

35

2

Українське ділове мовлення. О.Глазова. 2003 р.

профілізація

60

 

11-А

10-Б

11-Б

35

 

2

1

0,5

Ділове спілкування англійською мовою.

Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Гриценко О.М., 2005 р.

профілізація

90

11-Б

35

1

Країнознавство Великої Британії та США.

Іноземні мови. Програми для профільного навчання (курси за вибором, спецкурси) для 10-11 класів. 2004 р.

гуманізація

30

-         індивідуальних і групових занять

Клас

К-сть год

З якого предмета

З якою метою введено

3-і

1

Математика

корекції знань

Усі навчальні предмети, на вивчення яких виділено непарну кількість годин, відповідно до навчальних програм і Методичних рекомендацій щодо вивчення навчальних предметів у 2016-2017 н.р., будуть вивчатися в такі терміни:

Клас

 

Навчальний предмет

Передбачена к-сть год на рік

К-сть год за термінами вивчення

Упродовж навчального року

2-і

3-і

4-і

Українська мова

3,5

1-3 тиждень – 3 год

2-4 тиждень – 4 год

2-і

3-і

4-і

Читання

3,5

1-3 тиждень – 4 год

2-4 тиждень – 3 год

7-і

Англійська мова

3,5

1-3 тиждень – 3 год

2-4 тиждень – 4 год

7-і

Алгебра

2,5

1-3 тиждень – 2 год

2-4 тиждень – 3 год

7-і

Геометрія

1,5

1-3 тиждень – 2 год

2-4 тиждень – 1 год

8-і

Історія України

1,5

1-3 тиждень – 2 год

2-4 тиждень – 1 год

8-і

Географія

1,5

1-3 тиждень – 1 год

2-4 тиждень – 2 год

8-і

Основи здоров’я

0,5

1-3 тиждень – 1 год

2-4 тиждень – 0 год

9-і

Історія України

1,5

1-3 тиждень – 1 год

2-4 тиждень – 2 год

9-і

Географія

1,5

1-3 тиждень – 2 год

2-4 тиждень – 1 год

9-і

Основи здоров’я

0,5

1-3 тиждень – 0 год

2-4 тиждень – 1 год

10-і

Художня культура

0,5

1-3 тиждень – 1 год

2-4 тиждень – 0 год

10-і

Біологія

1,5

1-3 тиждень – 1 год

2-4 тиждень – 2 год

10-і

Географія

1,5

1-3 тиждень – 2 год

2-4 тиждень – 1 год

11-і

Біологія

1,5

1-3 тиждень – 2 год

2-4 тиждень – 1 год

11-і

Художня культура

0,5

1-3 тиждень – 1 год

2-4 тиждень – 0 год

11-і

Людина і світ

0,5

1-3 тиждень – 0 год

2-4 тиждень – 1 год

11-і

Астрономія

0,5

1-3 тиждень – 0 год

2-4 тиждень – 1 год

11-і

Екологія

0,5

1-3 тиждень – 0 год

2-4 тиждень – 1 год

Поділ класів на підгрупи при вивченні окремих предметів буде проводитися відповідно до вимог наказу МОН від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» і згоди відділу освіти.

 

Директор НВО «СЗНЗ І ст. «Гармонія» -

 гімназія ім. Тараса Шевченка –

 

 ЦПВ «Контакт»                                                                Война Г.Г.


УВАГА!!!

Корисні посилання

Міністерство освіти і науки України
Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского
Освітній портал Педпреса
Освіта в Україні та за кордоном
Мала академія наук України
КОІППО імені Василя Сухомлинського
Департамент освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації
SDW18 banner

Контакти міліції

Авксентьєва Ірина Володимирівна, капітан міліції
Телефон: +380(95)559-50-74